Bieżąca audycja:

2. Klejnoty prostej wiary (część 1)

Mateusz 5,1-12

Cz. 1.
Ładowanie kazania ...

Przeczytanie tekstu, który znamy pod nazwą Kazanie na Górze, trwa piętnaście minut lub nawet mniej. Nigdy żaden nauczyciel czy kaznodzieja nie zmieścił tak wielu nauk w tak krótkim przedziale czasu. Przez wieki słowa z Ewangelii Mateusza były badane przez tysiące uczonych i komentatorów biblijnych, duchownych, kaznodziejów i misjonarzy. Nikomu jednak nie udało się w pełni zgłębić, a tym bardziej wyczerpać bogactw, jakie zawarte są w tym wspaniałym kazaniu Jezusa.

W wykładzie tym dokonamy kilku praktycznych spostrzeżeń, które pozwolą nam żyć w sposób odróżniający nas od reszty świata. Ponieważ najważniejsze wyzwanie, jakie stawia przed nami to kazanie, można streścić w słowach: Bądź inny!

Biorąc pod uwagę ten główny temat, stanowiący kanwę przesłania Jezusa, nic dziwnego, że Chrystus rozpoczyna swoje kazanie od listy cech charakteru niemal niespotykanych w naszym konsumpcyjnym społeczeństwie. Znamionują one ludzi, którzy prawdziwie naśladują Boga, praktykując Jego naukę w codziennym życiu.

Wyróżniony artykuł

  • Nadzieja pośród szarych dni (Efezjan 6,10-18)

    Insight For Living - Pełnia Życia

    W języku angielskim na określenie przewlekłego stanu zmęczenia, zniechęcenia i wypalenia funkcjonuje zwrot "Jonaszowe dni" (Jonah days). Dni rozpaczy, cichej desperacji, odrętwienia... Tak właśnie musiał czuć się biblijny prorok Jonasz, skazany boskim wyrokiem na pobyt w brzuchu wielkiej ryby. Nie był jednak jedynym mężem bożym, który zmagał się z depresją. Bohaterski prorok Eliasz także ugiął się pod ciężarem strachu i zniechęcenia. Król Dawid przez lata błąkał się po pustyni, na próżno wyczekując Bożej pomocy.

    Czytaj dalej...

Kolumna Zygmunta [wideoblog]

 

Chuck w liczbach

IFL POLSKA App

Wypróbuj naszą aplikację mobilną:

promoslide

Misja IFL-Polska

IFL-Polska pragnie przekazywać przesłanie Pisma Świętego i prawdę o Jezusie Chrystusie jak najlepiej i jak najwierniej. Pragniemy to robić rzetelnie, w sposób przejrzysty i praktyczny, aby pomóc w lepszym zrozumieniu planu, jaki Bóg ma dla człowieka. Ludziom wierzącym pragniemy wskazywać na ich miejsce i rolę w świecie pełnym potrzeb, niebezpieczeństw, wrogości i rozpaczy.

Naszą misję realizujemy głównie poprzez nadawanie półgodzinnych audycji radiowych. Wsparciem dla tych programów jest służba duszpasterska oraz produkcja różnych pomocy, które pomagają pogłębiać wiedzę biblijną i stosować ją w codziennym życiu.