Bieżąca audycja:

7. Nadzieja większa od ślubowania: Podstawy domowej harmonii (część 1)

1 Piotr 3,1-7

Cz. 1.
Ładowanie kazania ...

Wszystkie małżeństwa są szczęśliwe? Dopiero wspólne życie sprawia trudności! Uśmiechamy się, bo wiemy, jak bardzo te słowa są prawdziwe. Gdy zwiędną kwiaty, zgasną świece, ucichnie muzyka i wybrzmią słowa przysięgi, przychodzi szara codzienność wspólnego życia. Presja płacenia rachunków, wyczerpanie z powodu obowiązków w pracy, trudności z dogadywaniem się, nieporozumienia, które zaczynają się od braku harmonii w życiu seksualnym, narosłe urazy, z którymi trzeba sobie poradzić. Lista zdaje się nie mieć końca. Apostoł Piotr rozumiał te zmagania - sam był żonaty. Doceniał znaczenie harmonii życia domowego. Pod natchnieniem Ducha Świętego pozostawił praktyczne rady dla tych z nas, którzy jesteśmy w związku małżeńskm. Mimo tego, że od czasów Apostoła dzielą nas wieki, zasady, o których pisze, są wciąż aktualne. To naprawdę działa!

Wyróżniony artykuł

  • Jezus i kobiety

    Charles R. Swindoll

    Kiedy przywołujemy w pamięci wydarzenia z życia Jezusa, natychmiast przychodzą nam na myśl "wielkie" momenty w Jego służbie - chrzest, kazanie na górze, przemienienie, niezwykłe cuda. A przede wszystkim, Jego śmierć i zmartwychwstanie.

    Musimy jednak pamiętać, że misją Jezusa było służyć ludziom. Jego słowa i czyny skierowane były do konkretnych osób, które potrzebowały Nauczyciela i Wybawcy, a nie religijnych fajerwerków.

    Czytaj dalej...

Kolumna Zygmunta [wideoblog]

 

Chuck w liczbach

Misja IFL-Polska

IFL-Polska pragnie przekazywać prawdy Pisma Świętego i prawdę o Jezusie Chrystusie jak najlepiej i jak najwierniej. Pragniemy to robić rzetelnie, w sposób przejrzysty i praktyczny, aby pomóc w lepszym zrozumieniu planu, jaki Bóg ma dla człowieka. Ludziom wierzącym pragniemy wskazywać na ich miejsce i rolę w świecie pełnym potrzeb, niebezpieczeństw, wrogości i rozpaczy.

Naszą misję realizujemy głównie poprzez nadawanie półgodzinnych programów radiowych. Wsparciem dla tych programów jest służba duszpasterska, oparta na Biblii oraz produkcja różnych pomocy, które pomagają pogłębiać wiedzę biblijną i stosować ją w codziennym życiu.