Bieżąca audycja:

4. Życie przemienione (część 1)

Dzieje Apostolskie 9,1-22

Cz. 1.
Ładowanie kazania ...

Alan Redpath powiedział: "Nawrócenie duszy jest cudem chwili, kształtowanie charakteru jest zadaniem na resztę życia."

Nie ma nic piękniejszego niż cud nawrócenia, przejście ze śmierci do życia w Jezusie Chrystusie. Nie ma jednak chyba nic ważniejszego niż zadanie, jakim jest codzienne naśladowanie Boga, realna przemiana egoisty w człowieka, który kocha innych.

Historia nawrócenia Pawła z Tarsu należy do najbardziej przejmujących. W Dziejach Apostolskich czytamy, że jako młody faryzeusz bezlitośnie prześladował wierzących w Jezusa Chrystusa. W 9 rozdziale tej księgi spotykamy go w podróży do Damaszku, dokąd udał się, by wytropić zbiegłych z Jerozolimy chrześcijan.

Bóg jednak otworzył mu oczy.

W 1 Liście do Tymoteusza 1,12 Paweł tak podsumowuje historię swojego życia: "Dzięki składam Temu, który mnie umocnił, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu. On uznał mnie za godnego zaufania i powierzył posługę, choć niegdyś byłem bluźniercą, prześladowcą i gnębicielem."

Wyróżniony artykuł

  • 7 zasad dobrego przywództwa

    Charles R. Swindoll

    Słysząc słowo "przywódca", większość z nas wyobraża sobie szefów firm, polityków czy wojskowych. Rzadko zakładamy, że może się to odnosić także do nas.

    Prawda jest jednak taka, że każdy chrześcijanin jest powołany, by być liderem! Jesteśmy ambasadorami wszechmocnego Boga na tej ziemi. Jesteśmy zaangażowani w misję głoszenia Dobrej Nowiny o Chrystusie. Jesteśmy wezwani do aktywnego sprzeciwiania się złu i niesprawiedliwości w naszym otoczeniu.

    Czytaj dalej...

Kolumna Zygmunta [wideoblog]

 

Chuck w liczbach

IFL POLSKA App

Wypróbuj naszą aplikację mobilną:

promoslide

Misja IFL-Polska

IFL-Polska pragnie przekazywać przesłanie Pisma Świętego jak najlepiej i jak najwierniej. Pragniemy to robić rzetelnie, w sposób przejrzysty i praktyczny, aby pomóc w lepszym zrozumieniu planu, jaki Bóg ma dla człowieka. Ludziom wierzącym pragniemy wskazywać na ich miejsce i rolę w świecie pełnym potrzeb, niebezpieczeństw, wrogości i rozpaczy.

Naszą misję realizujemy głównie poprzez nadawanie półgodzinnych audycji radiowych. Wsparciem dla tych programów jest służba duszpasterska oraz produkcja różnych pomocy, które pomagają pogłębiać wiedzę biblijną i stosować ją w codziennym życiu.