Bieżąca audycja:

4. Myśleć w sposób biblijny (część 1)

2 Księga Kronik, rozdział 34

Cz. 1.
Ładowanie kazania ...

Co to znaczy "myśleć po Bożemu"? Jak kształtować swój sposób myślenia w oparciu o Boże wartości?

Biografia starotestamentowego króla Jozjasza ukazuje wzorzec postawy ukształtowanej przez Słowo Boże. Ów nietuzinkowy władca zapałał gorliwością dla Boga w bardzo młodym wieku. Za jego rządów odnaleziono zaginiony zwój Bożego Prawa. Jozjasz postanowił podporządkować wszystko temu, co w nim wyczytał.

Pomimo braku dobrych wzorców w swojej rodzinie, na przekór obojętności otoczenia, postanowił służyć Bogu z całego serca.

Jeśli jemu, pomimo tylu przeciwności, się to udało, o ileż bardziej nam - którzy żyjemy w erze Nowego Przymierza i którzy posiadamy łatwy dostęp do Biblii.

Wyróżniony artykuł

  • Wiara w pracy

    Charles R. Swindoll

    Ponad jedną trzecią swojego dorosłego życia spędzimy w pracy. Dźwięk budzika o siódmej rano, korki o ósmej trzydzieści, sterta problemów do rozwiązania o dziewiątej trzydzieści, kawa o jedenastej, konflikt o czternastej, wymęczony powrót do domu o osiemnastej. A jutro - dokładnie ten sam scenariusz. Brzmi znajomo?

    Czytaj dalej...

Kolumna Zygmunta [wideoblog]

 

Chuck w liczbach

IFL POLSKA App

Wypróbuj naszą aplikację mobilną:

promoslide

Misja IFL-Polska

IFL-Polska pragnie przekazywać przesłanie Pisma Świętego jak najlepiej i jak najwierniej. Pragniemy to robić rzetelnie, w sposób przejrzysty i praktyczny, aby pomóc w lepszym zrozumieniu planu, jaki Bóg ma dla człowieka. Ludziom wierzącym pragniemy wskazywać na ich miejsce i rolę w świecie pełnym potrzeb, niebezpieczeństw, wrogości i rozpaczy.

Naszą misję realizujemy głównie poprzez nadawanie półgodzinnych audycji radiowych. Wsparciem dla tych programów jest służba duszpasterska oraz produkcja różnych pomocy, które pomagają pogłębiać wiedzę biblijną i stosować ją w codziennym życiu.