Boża reżyseria (Mateusz 2,17-18)

Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Wayne Stiles

Ponad 2000 lat temu Maria i Józef udali się w podróż z rodzinnego miasteczka Nazaret do odległego Betlejem. Niemal dokładnie 2000 lat wcześniej Jakub, wnuk Abrahama, i jego żona Rachela przemierzali podobną drogę - w stronę południowych krańców krainy Kanaan.

Obie te pary odbywały swoją długą podróż, spodziewając się dziecka. Józef i Maria zdążyli dotrzeć do celu wędrówki na kilka godzin przed porodem. Syn Jakuba i Racheli, Beniamin, urodził się w trakcie podróży. Niestety, Rachela zmarła tuż po porodzie. Pochowano ją u wrót osady, w pobliżu której się zatrzymali, a którą późniejsi mieszkańcy tych terenów nazwali Betlejem (zob. Rodzaju 35,19).

Przedwczesna śmierć Racheli stała się zapowiedzią żałoby, jaka miała ogarnąć Betlejem i pobliskie tereny w czasach proroka Jeremiasza: Rachel opłakuje swoich synów, nie daje się pocieszyć, bo już ich nie ma. (Jeremiasz 31,15)

Prorocze znaczenie jej śmierci znalazło jednak swoje ostateczne wypełnienie w wydarzeniach towarzyszącym przyjściu na świat Jezusa Chrystusa. Zaniepokojony wieściami o narodzinach nowego króla, Herod Wielki nakazał eksterminację wszystkich niemowląt płci męskiej na terytorium Betlejem. Ewangelista Mateusz połączył ten smutny incydent ze starotestamentowym proroctwem Jeremiasza (Mateusz 2,17-18).

Maria i JózefKażdy ruch rodziny Chrystusa - podróże, przeprowadzki, ucieczki - inspirowany był bezpośrednim poleceniem Boga dla Józefa. Pierwszorzędnym celem tego przemieszczania się było oczywiście zapewnienie bezpieczeństwa małemu Jezusowi. W tym samym czasie jednak, niemal niepostrzeżenie, każda z przeprowadzek (Nazaret-Betlejem-Egipt-Nazaret) wpisywała się w niewiarygodnie precyzyjne przepowiednie Starego Testamentu na temat narodzin i życia Mesjasza - na co raz po raz zwraca nam uwagę autor pierwszej Ewangelii. Wątpliwe, by ktokolwiek był świadomy faktu "wypełniania się Pism" w momencie, gdy te wydarzenia miały miejsce. Patrząc jednak wstecz, pierwsi chrześcijanie dostrzegli genialną Bożą reżyserię każdego szczegółu życia Jezusa.

Sposób, w jaki Bóg układa okoliczności naszego życia, często wydaje się być bez ładu i składu. Latami modlimy się o podźwignięcie z choroby, nawrócenie przyjaciela, uzdrowienie relacji w rodzinie. Zmagamy się z problemami w pracy i z konfliktami w swojej parafii czy zborze. Pojawiają się promyki poprawy, by po chwili przysłoniły je nowe warstwy kłopotów. Mozolnie zabiegamy o stabilne i w miarę wygodne życie, ale niespodziewane wydarzenia co rusz tę naszą kruchą stabilność burzą. Jaki to ma wszystko sens?

Zwykle dopiero patrząc wstecz, z perspektywy wielu lat, potrafimy dostrzec Bożą rękę w tych różnych zwrotach naszego życia. Ze zdumieniem odkrywamy, jak Bóg - przeprowadzając nas przez wzloty i upadki - realizował konsekwentnie swój długofalowy plan. Wszystko to czemuś służyło. Były to lekcje w Bożej szkole, w której nie można było przeskoczyć kilku klas naraz. Celem tej edukacji była nasza dojrzałość. Wyposażeni w mądrość życiową i pokorę, możemy teraz o wiele lepiej pomagać innym w ich problemach.

Biblia nie zdradza nam, czy Józef zmagał się wewnętrznie z tymi z pozoru pozbawionymi logiki poleceniami Boga. Nie zauważamy, by kiedykolwiek buntował się przeciw Bożemu prowadzeniu. Z ufnością zabierał swoją rodzinę w kierunku, który wyznaczał Duch Święty. I w tym może być dla nas wzorem. W ostatecznym rozrachunku nie chodzi bowiem o to, czy dokładnie rozumiemy Boże polecenia, ale czy jesteśmy im posłuszni.

Bóg układa nasze życie w zadziwiający sposób. Jego prowadzenie w każdym przypadku okazuje się być tym najlepszym z możliwych. Nasz wzrok sięga tylko po horyzont. Bóg od początku zna koniec każdej historii.

Za: Wayne Stiles, "God's Unusual Leading", Insights (December 2006): s. 2. Copyright 2006 Insight for Living. Wszelkie prawa zastrzeżone.

FacebookFacebookGoogleShareGoogleShareTwitterTwitter

Wyróżniony artykuł

  • Jak zacząć czytać Biblię?

    Insight for Living - Pełnia Życia

    Pytanie: Jestem osobą wierzącą od niedawna i chciałbym dowiedzieć się więcej na temat Biblii. Posiadam stary egzemplarz, należący kiedyś do mojej babci, ale trudno jest mi zrozumieć język, jakim jest napisana. Od czego powinienem zacząć? Jak ją czytać?

    Czytaj dalej...

Chuck Swindoll

chuck 1 300Biblista i nauczyciel Słowa Bożego, radiowy kaznodzieja Insight for Living, Chuck Swindoll, poświęcił swoje życie nauczaniu Bożego Słowa. Robi to w prosty i przejrzysty dla słuchacza sposób, podając praktyczne dla współczesnego odbiorcy lekcje Bożej łaski.

Jest pastorem z powołania i pasji. Służył w kilku stanach w USA: w Massachusetts, Kalifornii, a obecnie w Teksasie. Jest proboszczem w Stonebriar Community Church we Frisco, koło Dallas. Słuchany jest jednak daleko poza granicami swojej miejscowości.

Tylko w USA jego wykłady nadaje ponad 1500 radiostacji. Ponadto regularnie emitowane są audycje z rozważaniami pastora Swindolla w Kanadzie, Australii i Wielkiej Brytanii, a także w języku hiszpańskim i portugalskim (w Ameryce Płd.), arabskim (w Afryce Płn. i na Bliskim Wschodzie), chińskim (mandaryńskim), indonezyjskim, rosyjskim, rumuńskim, a od 2011 roku także po polsku.

Chuck Swindoll jest również autorem ponad 90 książek. Był rektorem Seminarium Teologicznego w Dallas, uznanej na całym świecie uczelni teologicznej. Obecnie jest jej kanclerzem.

Chuck w liczbach

IFL POLSKA App

Wypróbuj naszą aplikację mobilną:

promoslide