Dlaczego istnieje tak wiele denominacji chrześcijańskich?

Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

Insight for Living - Pełnia Życia

Pytanie: Ostatnio zdałem sobie sprawę, jak bardzo chrześcijaństwo jest podzielone. Istnieje tak wiele kościołów, konfesji, ruchów i odłamów. Wszyscy zdają się twierdzić, że jako jedyni wiernie trzymają się spuścizny, którą pozostawił Jezus Chrystus i apostołowie. Dlaczego jest tak wiele denominacji chrześcijańskich? Jak rozpoznać, który kościół głosi prawdę?

wieże kościołówOdpowiedź: Istnieje tyle denominacji chrześcijańskich, ile interpretacji Pisma Świętego. Na szczęście zdecydowaną większość z nich łączy wspólna nić - ewangelia Jezusa Chrystusa, wiara w Jego boską tożsamość i zastępczą śmierć na krzyżu. Często różnice między poszczególnymi denominacjami sprowadzają się do odmienności form, tradycji i stylu. Takie różnice nie powinny być czymś niepokojącym, a wręcz pożądanym - jako różnorodność ekspresji wiary w Kościele powszechnym.

Pewnym przykładem takiej sytuacji może być incydent z 15 rozdziału księgi Dziejów Apostolskich, gdzie widzimy jak dwóch czołowych liderów Kościoła, Paweł i Barnaba, pod wpływem zażartej różnicy zdań w kwestii ich współpracownika, Jana Marka, postanawiają się rozejść i prowadzić odtąd posługę misyjną oddzielnie. Kto miał rację w tym sporze - Paweł czy Barnaba? Wydaje się, że nie bez powodu tekst Pisma Świętego nie daje jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.

Paweł planował wyruszyć w pionierską podróż misyjną i chciał mieć przy sobie tylko pełnych wiary, zdeterminowanych współpracowników. W jego opinii Jan Marek nie spełniał tych kryteriów. Barnaba z kolei czuł się powołany do służby pokrzepiania i umacniania chrześcijan w wierze. W Janie Marku widział osobę z potencjałem, której należy dać drugą szansę. W tej sytuacji podział i stworzenie dwóch zespołów misyjnych ("denominacji") rzeczywiście nie było chyba złym rozwiązaniem. Jeśli dzisiaj "podziały" w Kościele wynikają z różnicy stylów czy priorytetów, to nie musi być w tym nic niszczącego.

A może jednak rozejście Pawła i Barnaby było błędem? Cóż, byli tylko niedoskonałymi ludźmi. Biblia nie usprawiedliwia ich kłótni (Łukasz odnotował z naciskiem, że doszło do "ostrego starcia"). Całkiem możliwe, że swój konflikt mogli rozegrać w bardziej stonowany sposób. Jest to ostrzeżenie dla wszystkich przywódców kościelnych, by o różnicach w rozumieniu spraw wiary rozmawiali z pokorą i szacunkiem dla drugiej strony.

Nie możemy jednak przemilczeć faktu, że wiele kościołów chrześcijańskich odeszło albo odchodzi od biblijnych korzeni i akceptuje poglądy oraz praktyki stojące w ostrej sprzeczności z Pismem Świętym. Stoimy na stanowisku, że to właśnie Biblia jest ostatecznym autorytetem w dziedzinie wiary i moralności chrześcijańskiej. Jest i na zawsze pozostanie niezmiennym punktem odniesienia dla wszystkich generacji chrześcijan, aż do powrotu Chrystusa na ziemię.

Jeśli jest Pan na rozdrożu i szuka dla siebie miejsca w Ciele Chrystusa, warto naśladować w tym względzie Żydów z Berei, którzy okazali całą gotowość przyjęcia głoszonej im nauki i sami codziennie badali Pismo, pragnąc znaleźć potwierdzenie dla słów apostołów (Dzieje Apostolskie 17,11). Niech Pismo Święte stanie się i dla Pana punktem odniesienia przy studiowaniu doktryn i zwyczajów poszczególnych kościołów chrześcijańskich.

FacebookFacebookGoogleShareGoogleShareTwitterTwitter

Wyróżniony artykuł

  • Jak zacząć czytać Biblię?

    Insight for Living - Pełnia Życia

    Pytanie: Jestem osobą wierzącą od niedawna i chciałbym dowiedzieć się więcej na temat Biblii. Posiadam stary egzemplarz, należący kiedyś do mojej babci, ale trudno jest mi zrozumieć język, jakim jest napisana. Od czego powinienem zacząć? Jak ją czytać?

    Czytaj dalej...

Chuck Swindoll

chuck 1 300Biblista i nauczyciel Słowa Bożego, radiowy kaznodzieja Insight for Living, Chuck Swindoll, poświęcił swoje życie nauczaniu Bożego Słowa. Robi to w prosty i przejrzysty dla słuchacza sposób, podając praktyczne dla współczesnego odbiorcy lekcje Bożej łaski.

Jest pastorem z powołania i pasji. Służył w kilku stanach w USA: w Massachusetts, Kalifornii, a obecnie w Teksasie. Jest proboszczem w Stonebriar Community Church we Frisco, koło Dallas. Słuchany jest jednak daleko poza granicami swojej miejscowości.

Tylko w USA jego wykłady nadaje ponad 1500 radiostacji. Ponadto regularnie emitowane są audycje z rozważaniami pastora Swindolla w Kanadzie, Australii i Wielkiej Brytanii, a także w języku hiszpańskim i portugalskim (w Ameryce Płd.), arabskim (w Afryce Płn. i na Bliskim Wschodzie), chińskim (mandaryńskim), indonezyjskim, rosyjskim, rumuńskim, a od 2011 roku także po polsku.

Chuck Swindoll jest również autorem ponad 90 książek. Był rektorem Seminarium Teologicznego w Dallas, uznanej na całym świecie uczelni teologicznej. Obecnie jest jej kanclerzem.

Chuck w liczbach

IFL POLSKA App

Wypróbuj naszą aplikację mobilną:

promoslide