Dzień sądu (Apokalipsa 20,12)

Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

Charles R. Swindoll

"Księga życia" to nowotestamentowe pojęcie swoimi korzeniami sięgające Starego Testamentu (zob. Wyjścia 32,32-33; Daniel 12,4; Malachiasz 3,16). Ucząc swoich uczniów zasad nowego przymierza, Jezus zachęcał, by cieszyli się, że ich imiona zapisane są w niebie. (Łukasz 10,20) Apostoł Paweł przypominał swoim przyjaciołom w Filippi, że imiona wszystkich chrześcijan są odnotowane w księdze życia. (Filipian 4,3). Autor Listu do Hebrajczyków pisał z kolei, że Kościół składa się z tych, którzy są zapisani w niebiosach. (Hebrajczyków 12,23)

Jak to się dzieje, że czyjeś imię zostaje zapisane w księdze życia? Z pewnością nie jest to nagroda za osiągnięcie określonego poziomu moralności czy przekroczenie masy krytycznej dobrych czynów. Apostoł Paweł stwierdził kategorycznie: Człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. (Galatów 2,16)

W 12 wersecie 20 rozdziału księgi Apokalipsy św. Jana odkrywamy, że w czasie sądu ostatecznego zostaną otwarte dwie księgi. Jedna z nich to właśnie księga życia. Jest i druga księga - księga, w której odnotowane są wszystkie dobre i złe czyny każdego człowieka, jaki kiedykolwiek żył na ziemi.

księgaDowiadujemy się więc, że przy końcu czasów ludzie zostaną osądzeni na podstawie jednej z tych dwóch ksiąg. Każdy z nas może za życia wybrać, na jakiej podstawie będzie sądzony. Nasze imię może zostać wpisane do księgi życia, ale jeśli to się nie stanie, zostaniemy ocenieni według zapisu w księdze dobrych i złych czynów.

W takim jednak przypadku, aby wejść do nieba, potrzeba aby w niebiańskim archiwum pod naszym nazwiskiem znajdowały się tylko i wyłącznie dobre uczynki. Taki jest bowiem Boży standard - nieskazitelna moralna czystość. Jeśli Sędzia odkryje, że za życia popełniliśmy choć jeden grzech, wyda wyrok skazujący.

Na ziemi żył tylko jeden człowiek, który nigdy nie zgrzeszył - Syn Boży, Jezus Chrystus (zob. 2 Koryntian 5,21). Poza nim, wszyscy ludzie znajdują się pod wpływem zła. Jest jasne, że nikt nie potrafi sam z siebie spełnić kryterium doskonałości.

Pismo Święte podkreśla jednak, że mamy wpływ na to, na jakiej podstawie będziemy sądzeni. Musimy jednak dokonać wyboru teraz. Po śmierci będzie za późno. Kiedy staniemy przed obliczem Boga, usłyszymy jednoznaczny werdykt, który będzie konsekwencją decyzji, jakie podjęliśmy za życia.

Jak więc możemy otrzymać życie wieczne i zostać wpisani do księgi życia? Jednym słowem: Chrystus. Musimy całym sercem wierzyć w Chrystusa - poprosić Go o przebaczenie, przyjąć Jego dar sprawiedliwości, uchwycić się Go, zawierzyć Mu siebie. W swoim pismach Apostoł Jan wielokrotnie powtarzał, że kto ma Syna, ma życie. (zob. 1 Jan 5,12)

Kiedy najlepiej podjąć tę decyzję? Znów jednym słowem: teraz.

Opisując wizję wielkiego białego tronu w niebie i sądu, który przed nim przebiega, Apostoł Jan miał w głowie jasny cel. Chciał w bardzo dobitny sposób ukazać wieczne konsekwencje odrzucenia Bożego daru zbawienia. Daru, który jest wyrazem Bożej łaski, a nie nagrodą za dobre uczynki. Daru, który otrzymujemy przez zawierzenie życia Chrystusowi.

Wezwanie, by pojednać się z Bogiem, jest aktualne przez całe nasze życie. Nie warto jednak odkładać tej decyzji na później. W momencie śmierci wybór, którego dokonaliśmy za życia, zostanie zapieczętowany na wieki.

Wybierz mądrze.

Na podstawie: Revelation - Unveiling the End, Act 3: The Final Curtain Bible Companion (Plano, Tex.: IFL Publishing House, 2007). Wszelkie prawa zastrzeżone.

FacebookFacebookGoogleShareGoogleShareTwitterTwitter

Wyróżniony artykuł

 • Narodzenie Chrystusa: szeroka perspektywa

  Charles R. Swindoll

  Jeśli masz choćby najogólniejszą wiedzę na temat narodzin Jezusa Chrystusa, to najlepiej... o wszystkim zapomnij i rozpocznij wszystko od nowa!

  Przez wieki historia narodzenia Jezusa została tak bardzo upiększona i ubarwiona, że przypomina raczej romans made in Hollywood. Powtarza się tę wyidealizowaną bożonarodzeniową opowieść co roku, utrwalając w naszych umysłach sentymentalne sceny rodem z sielanki.

  A jak było naprawdę?

  Czytaj dalej...

Chuck Swindoll

chuck 1 300Biblista i nauczyciel Słowa Bożego, radiowy kaznodzieja Insight for Living, Chuck Swindoll, poświęcił swoje życie nauczaniu Bożego Słowa. Robi to w prosty i przejrzysty dla słuchacza sposób, podając praktyczne dla współczesnego odbiorcy lekcje Bożej łaski.

Jest pastorem z powołania i pasji. Służył w kilku stanach w USA: w Massachusetts, Kalifornii, a obecnie w Teksasie. Jest proboszczem w Stonebriar Community Church we Frisco, koło Dallas. Słuchany jest jednak daleko poza granicami swojej miejscowości.

Tylko w USA jego wykłady nadaje ponad 1500 radiostacji. Ponadto regularnie emitowane są audycje z rozważaniami pastora Swindolla w Kanadzie, Australii i Wielkiej Brytanii, a także w języku hiszpańskim i portugalskim (w Ameryce Płd.), arabskim (w Afryce Płn. i na Bliskim Wschodzie), chińskim (mandaryńskim), indonezyjskim, rosyjskim, rumuńskim, a od 2011 roku także po polsku.

Chuck Swindoll jest również autorem ponad 90 książek. Był rektorem Seminarium Teologicznego w Dallas, uznanej na całym świecie uczelni teologicznej. Obecnie jest jej kanclerzem.

Chuck w liczbach

IFL POLSKA App

Wypróbuj naszą aplikację mobilną:

promoslide