Łaska to życie

Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 

John Adair

Boży charakter jest przepełniony życzliwością. Możemy być tego pewni, ponieważ mamy tego liczne dowody - w Piśmie Świętym i w naszym życiu. Czytając uważnie Bożą Księgę, odkryjemy, że niemal na każdej stronie opisane są różnorodne przejawy Bożej łaski. Już pierwszy rozdział Biblii - stworzenie świata - pokazuje dobroć Boga, kiedy z pasją przygotowuje dla ludzkości wspaniałe środowisko życia.

Nasze istnienie jest niezwykłym, bezcennym Bożym darem. Żyjemy dzięki Bożej łasce. Bóg miłości powołuje nas do istnienia i chce, by to istnienie było wypełnione szczęściem. Tak, łaska to życie. Łaska przynosi życie, chroni je, sprawia, że rozkwita.

O Noem Pismo Święte mówi, że "znalazł łaskę w oczach Pana" (Rodzaju 6,8; Biblia Warszawska). Inne tłumaczenia oddają Bożą przychylność wobec Noego słowami "życzliwość" (Biblia Tysiąclecia), "upodobanie" (Biblia Warszawsko-Praska). Jest to pierwsze użycie tego słowa w całej Biblii. Nie jest przypadkiem, że wzmianka o łasce pojawia się tuż po tym, jak Bóg oznajmia swój zamiar zgładzenia ludzkości z powierzchni ziemi. Boża łaska dla rodziny Noego oznaczała ocalenie. Łaska przyniosła życie.

promienie słońcaW Starym Testamencie znajdziemy wiele historii, w których niezasłużona Boża przychylność przynosi ludziom cudowny ratunek, ochronę, odnowę, nową szansę. Jahwe ratuje swój - nie grzeszący zbytnio wiarą i optymizmem - lud z egipskiej niewoli i wprowadza do ziemi obiecanej. Wybawia Izraelitów z ustawicznych kłopotów (spowodowanych ich własną głupotą), posyłając sędziów - mądrych przywódców na trudne czasy. Ocala życie Jonasza, zbuntowanego proroka. Daje nową szansę Dawidowi, splamionemu cudzołóstwem i morderstwem władcy Izraela.

Nowy Testament kontynuuje ten wątek. Jezus, był - według słów Apostoła Jana - "pełen łaski i prawdy" (Jan 1,14). Przyszedł, byśmy "mieli życie, i to w obfitości" (Jan 10,10).

Święty Paweł wtóruje temu, pisząc do wspólnoty w Rzymie: "Ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu Jednego - Jezusa Chrystusa" (Rzymian 5,17).

Jak wskazują na to słowa Pawła, łaska wywiera wpływ zarówno na naszą teraźniejszość, jak i przyszłość. Łaska sprawia, że nasze życie tu na ziemi ma smak, łaska troszczy się i podnosi w chwilach zwątpienia. Jednocześnie, Boża łaska jest drzwiami do wiecznego życia w zupełnie innej, przekraczającej wszelkie wyobrażenie rzeczywistości.

Przesłanie Biblii jest jasne: Tylko dzięki łasce Boga możemy odnaleźć życie w jego pełni. Bożym pragnieniem jest, by każda ludzka istota - dotknięta Jego łaską - weszła w proces odnowy do pierwotnego ideału, jakim jest życie wolne od tyrani grzesznych nawyków, życie wypełnione miłością do Boga i życzliwością względem ludzi.

Copyright 2012 Insight for Living. Wszelkie prawa zastrzeżone.

FacebookFacebookGoogleShareGoogleShareTwitterTwitter

Wyróżniony artykuł

 • Narodzenie Chrystusa: szeroka perspektywa

  Charles R. Swindoll

  Jeśli masz choćby najogólniejszą wiedzę na temat narodzin Jezusa Chrystusa, to najlepiej... o wszystkim zapomnij i rozpocznij wszystko od nowa!

  Przez wieki historia narodzenia Jezusa została tak bardzo upiększona i ubarwiona, że przypomina raczej romans made in Hollywood. Powtarza się tę wyidealizowaną bożonarodzeniową opowieść co roku, utrwalając w naszych umysłach sentymentalne sceny rodem z sielanki.

  A jak było naprawdę?

  Czytaj dalej...

Chuck Swindoll

chuck 1 300Biblista i nauczyciel Słowa Bożego, radiowy kaznodzieja Insight for Living, Chuck Swindoll, poświęcił swoje życie nauczaniu Bożego Słowa. Robi to w prosty i przejrzysty dla słuchacza sposób, podając praktyczne dla współczesnego odbiorcy lekcje Bożej łaski.

Jest pastorem z powołania i pasji. Służył w kilku stanach w USA: w Massachusetts, Kalifornii, a obecnie w Teksasie. Jest proboszczem w Stonebriar Community Church we Frisco, koło Dallas. Słuchany jest jednak daleko poza granicami swojej miejscowości.

Tylko w USA jego wykłady nadaje ponad 1500 radiostacji. Ponadto regularnie emitowane są audycje z rozważaniami pastora Swindolla w Kanadzie, Australii i Wielkiej Brytanii, a także w języku hiszpańskim i portugalskim (w Ameryce Płd.), arabskim (w Afryce Płn. i na Bliskim Wschodzie), chińskim (mandaryńskim), indonezyjskim, rosyjskim, rumuńskim, a od 2011 roku także po polsku.

Chuck Swindoll jest również autorem ponad 90 książek. Był rektorem Seminarium Teologicznego w Dallas, uznanej na całym świecie uczelni teologicznej. Obecnie jest jej kanclerzem.

Chuck w liczbach

IFL POLSKA App

Wypróbuj naszą aplikację mobilną:

promoslide