Prorok Micheasz i jego misja

Ocena użytkowników: / 5
SłabyŚwietny 

Insight for Living - Pełnia Życia

O starotestamentowym proroku Micheaszu wiadomo niewiele. Pochodził z miasta Moreszet, położonego w równinnej części Judy, w pobliżu warownych miast Lakisz, Maresza i Socho. Do Jerozolimy było stąd około 40 kilometrów, a do należącego już do Filistynów Gat - rzut beretem (dlatego w źródłach często mowa o Moreszet-Gat).

Część komentatorów uważa, że Micheasz pochodził z podobnej warstwy społecznej co prorok Amos. Zajmował się więc prawdopodobnie rolnictwem lub pasterstwem. Inna teoria mówi, że był wpływowym obywatelem Moreszet, być może należał do miejskiej starszyzny. Niektórzy domniemają, że - podobnie jak Jeremiasz - był kapłanem.

prorok MicheaszO wiele więcej wiemy o treści orędzia, które pod koniec VIII w. p.n.e. skierował do mieszkańców Judy. Sednem przesłania Księgi Micheasza jest życie według wartości Bożego królestwa. Izraelowi i Judzie zostaje wytknięty społeczny i moralny upadek - styl życia wybranego przez Boga narodu zdaje się być całkowitym zaprzeczeniem ideału, który wyznaczył dlań jego Król. Izraelici mieli być świętym ludem i światłem dla okolicznych narodów. Zamiast tego, zmieszali się z panującą wszędzie wokół moralną ciemnością.

Micheasz przedstawia w ostrym kontraście tę narodową degrengoladę z pięknem przyszłego panowania Mesjasza. To właśnie ów wyczekiwany król miał wcielić w życie ideał sprawiedliwego władcy i doprowadzić do trwałej odnowy narodu. Jego rządy miały stać się erą pokoju, prawdy, dobrobytu, miłosierdzia i przywrócić Izraelowi utraconą godność.

Księgę spina w klamrę przesłanie o doskonałym charakterze Boga. Proroctwo rozpoczyna opis sprawiedliwego Bożego sądu, a kończy wyznanie wiary w Bożą cierpliwą miłość. Imię proroka (pojawia się w pierwszym wersecie księgi) można przetłumaczyć jako "Kto jest jak Jahwe?". Odpowiedź na to pytanie pada w ostatnich wersetach proroctwa (7,18-20):

Któryż Bóg podobny Tobie, co oddalasz nieprawość, odpuszczasz występek reszcie dziedzictwa Twego?

Nie żywi On gniewu na zawsze, bo upodobał sobie miłosierdzie. Ulituje się znowu nad nami, zetrze nasze nieprawości i wrzuci w głębokości morskie wszystkie nasze grzechy.

Okażesz wierność Jakubowi, Abrahamowi łaskawość, co poprzysiągłeś przodkom naszym od najdawniejszych czasów.

(tłum. Biblii Tysiąclecia)

Księgę Micheasza można podzielić na trzy części:

1. Oznajmienie Bożego sądu (rozdziały 1-2)

2. Dwa oblicza Królestwa (rozdział 3-5)

3. Rozprawa przeciwko grzechowi i obietnica odnowy (rozdziały 6-7)

Punktem kulminacyjnym części trzeciej jest chyba najbardziej znany werset całej księgi, który zawiera wezwanie do życia według wartości Bożego Królestwa pośród skorumpowanego moralnie społeczeństwa:

Powiedziano ci, człowiecze, co jest dobre.

I czegoż żąda Pan od ciebie, jeśli nie pełnienia sprawiedliwości, umiłowania życzliwości i pokornego obcowania z Bogiem twoim?

(Micheasz 6,8; Biblia Tysiąclecia)

Słowa Micheasza potrząsnęły sumieniem jego pokolenia i doprowadziły do duchowej odnowy wśród (przynajmniej części) mieszkańców Królestwa Judy. Po latach rządów perwersyjnych władców, na tronie zasiadł pobożny król Ezechiasz. W konsekwencji, Bóg ocalił Judę od asyryjskiej nawały.

A kilka pokoleń później pisma Micheasza uchroniły od śmierci działającego w podobnym klimacie moralnym proroka Jeremiasza (zob. Jeremiasz 26,16-19).

Micheasz spełnił swoją misję.

Czy my wypełnimy naszą?

Na podstawie: Charles R. Swindoll, God's Masterwork: A Concerto in Sixty-Six Movements, Vol. 3: Hosea through Malachi (Anaheim, Cal.: Insight for Living, 1996), s. 54-59. Wszelkie prawa zastrzeżone.  

FacebookFacebookGoogleShareGoogleShareTwitterTwitter

Wyróżniony artykuł

 • Narodzenie Chrystusa: szeroka perspektywa

  Charles R. Swindoll

  Jeśli masz choćby najogólniejszą wiedzę na temat narodzin Jezusa Chrystusa, to najlepiej... o wszystkim zapomnij i rozpocznij wszystko od nowa!

  Przez wieki historia narodzenia Jezusa została tak bardzo upiększona i ubarwiona, że przypomina raczej romans made in Hollywood. Powtarza się tę wyidealizowaną bożonarodzeniową opowieść co roku, utrwalając w naszych umysłach sentymentalne sceny rodem z sielanki.

  A jak było naprawdę?

  Czytaj dalej...

Chuck Swindoll

chuck 1 300Biblista i nauczyciel Słowa Bożego, radiowy kaznodzieja Insight for Living, Chuck Swindoll, poświęcił swoje życie nauczaniu Bożego Słowa. Robi to w prosty i przejrzysty dla słuchacza sposób, podając praktyczne dla współczesnego odbiorcy lekcje Bożej łaski.

Jest pastorem z powołania i pasji. Służył w kilku stanach w USA: w Massachusetts, Kalifornii, a obecnie w Teksasie. Jest proboszczem w Stonebriar Community Church we Frisco, koło Dallas. Słuchany jest jednak daleko poza granicami swojej miejscowości.

Tylko w USA jego wykłady nadaje ponad 1500 radiostacji. Ponadto regularnie emitowane są audycje z rozważaniami pastora Swindolla w Kanadzie, Australii i Wielkiej Brytanii, a także w języku hiszpańskim i portugalskim (w Ameryce Płd.), arabskim (w Afryce Płn. i na Bliskim Wschodzie), chińskim (mandaryńskim), indonezyjskim, rosyjskim, rumuńskim, a od 2011 roku także po polsku.

Chuck Swindoll jest również autorem ponad 90 książek. Był rektorem Seminarium Teologicznego w Dallas, uznanej na całym świecie uczelni teologicznej. Obecnie jest jej kanclerzem.

Chuck w liczbach

IFL POLSKA App

Wypróbuj naszą aplikację mobilną:

promoslide