Biblia / Teologia

Łaska to życie

Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 

John Adair

Boży charakter jest przepełniony życzliwością. Możemy być tego pewni, ponieważ mamy tego liczne dowody - w Piśmie Świętym i w naszym życiu. Czytając uważnie Bożą Księgę, odkryjemy, że niemal na każdej stronie opisane są różnorodne przejawy Bożej łaski. Już pierwszy rozdział Biblii - stworzenie świata - pokazuje dobroć Boga, kiedy z pasją przygotowuje dla ludzkości wspaniałe środowisko życia.

W królestwie piasków (Psalm 63,2)

Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

Wayne Stiles

Jednym z miejsc, które zrobiło na mnie największe wrażenie podczas niedawnej podróży po Izraelu, była Pustynia Judzka. Ta odludna kraina jest jednym z niewielu zakątków Ziemi Świętej, który wygląda dokładnie tak samo jak w czasach biblijnych. Spoglądanie na skaliste wzgórza, po których chodzili Jozue, Dawid, Jeremiasz, Jan Chrzciciel i sam Jezus Chrystus, budziło we mnie dreszcz emocji. Oni stąpali po tych samych kamieniach i piaskach co ja!

Czytając Stary Testament z Pawłem (Rzymian 3,10-18)

Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

John Adair

W 3 rozdziale Listu do Rzymian Apostoł Paweł umieścił najdłuższy łańcuch cytatów ze Starego Testamentu, jaki możemy odnaleźć w całym zbiorze ksiąg Nowego Testamentu. Przypatrzmy się lepiej temu akapitowi.

Haft życia

Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Charles R. Swindoll

Wśród zmagań z przeciwnościami losu w naszych głowach rodzi się często pewien "teologiczny" dylemat. W formie pytania brzmiałby on następująco: Czy Bóg nad tym wszystkim panuje? Czy nie wymykają Mu się pewne sprawy spod kontroli?

Dzień sądu (Apokalipsa 20,12)

Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

Charles R. Swindoll

"Księga życia" to nowotestamentowe pojęcie swoimi korzeniami sięgające Starego Testamentu (zob. Wyjścia 32,32-33; Daniel 12,4; Malachiasz 3,16). Ucząc swoich uczniów zasad nowego przymierza, Jezus zachęcał, by cieszyli się, że ich imiona zapisane są w niebie. (Łukasz 10,20) Apostoł Paweł przypominał swoim przyjaciołom w Filippi, że imiona wszystkich chrześcijan są odnotowane w księdze życia. (Filipian 4,3). Autor Listu do Hebrajczyków pisał z kolei, że Kościół składa się z tych, którzy są zapisani w niebiosach. (Hebrajczyków 12,23)

Apostoł miłości

Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

Derrick G. Jeter

Jako młodzieniec był człowiekiem o ciętym języku i porywczym charakterze. Jan, jeden z dwunastu uczniów Chrystusa - bo o nim mowa - nie grzeszył zbytnio wrażliwością i wyczuciem. Przy jednej okazji zaproponował Jezusowi, że "ściągnie ogień z nieba", by ukarać upartych Samarytan (zob. Łukasz 9,54). Co za tupet! Stać obok Króla Niebios i sugerować, że się samemu skłoni niebo do podjęcia agresywnych działań. Można by to uznać za komiczne, gdyby nie było tak głupie...

Pięć faktów na temat Księgi Koheleta (Kaznodziei)

Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 

Charles R. Swindoll

Kto jest autorem księgi?

Ponieważ autor nie ujawnia swojego imienia, wspominając tylko, że jest "nauczycielem" (inaczej: "kaznodzieją" [hebr. qohelet; gr. ekklesiastes]), nie mamy pewności, spod czyjego pióra wyszła ta frapująca księga mądrościowa. Wydaje się jednak, że nic nie stoi na przeszkodzie, by przyjąć autorstwo izraelskiego króla Salomona. Autor księgi przedstawia się jako syn Dawida i król w Jerozolimie (Kohelet 1,1.12). Podkreśla także mądrość jaką otrzymał od Jahwe (1,16), swoje osiągnięcia architektoniczne (2,4-6) i bogactwo (2,7-8). Wszystko to koresponduje z tym, co wiemy na temat dokonań króla Salomona.

Jezus i kobiety

Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 

Charles R. Swindoll

Kiedy przywołujemy w pamięci wydarzenia z życia Jezusa, natychmiast przychodzą nam na myśl "wielkie" momenty w Jego służbie - chrzest, kazanie na górze, przemienienie, niezwykłe cuda. A przede wszystkim, Jego śmierć i zmartwychwstanie.

Musimy jednak pamiętać, że misją Jezusa było służyć ludziom. Jego słowa i czyny skierowane były do konkretnych osób, które potrzebowały Nauczyciela i Wybawcy, a nie religijnych fajerwerków.

Bramy Hadesu (Mateusz 16,18)

Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Derrick G. Jeter

Ze wszystkich greckich bogów ten był chyba najobrzydliwszy. Miał tułów i twarz mężczyzny, lecz cały był owłosiony, o kozich nogach, ogonie, brodzie i rogach. Opiekun lasów i pól, patron pasterzy, grecki bożek Pan, był uważany - na przekór swojej urodzie - za postać wesołą, rezolutną i przyjazną ludziom. Przemierzał zbocza gór i doliny rzek, grając na swojej nieodłącznej fletni.

Świętość życia

Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Charles R. Swindoll

Jak szeroko rozpowszechniona jest praktyka aborcji? Czy my, chrześcijanie, robimy "wiele hałasu o nic", czy jest to rzeczywiście problem o olbrzymich rozmiarach?

Przyjrzyjmy się statystykom.

Dlaczego istnieje tak wiele denominacji chrześcijańskich?

Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

Insight for Living - Pełnia Życia

Pytanie: Ostatnio zdałem sobie sprawę, jak bardzo chrześcijaństwo jest podzielone. Istnieje tak wiele kościołów, konfesji, ruchów i odłamów. Wszyscy zdają się twierdzić, że jako jedyni wiernie trzymają się spuścizny, którą pozostawił Jezus Chrystus i apostołowie. Dlaczego jest tak wiele denominacji chrześcijańskich? Jak rozpoznać, który kościół głosi prawdę?

Boża reżyseria (Mateusz 2,17-18)

Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Wayne Stiles

Ponad 2000 lat temu Maria i Józef udali się w podróż z rodzinnego miasteczka Nazaret do odległego Betlejem. Niemal dokładnie 2000 lat wcześniej Jakub, wnuk Abrahama, i jego żona Rachela przemierzali podobną drogę - w stronę południowych krańców krainy Kanaan.

Obie te pary odbywały swoją długą podróż, spodziewając się dziecka. Józef i Maria zdążyli dotrzeć do celu wędrówki na kilka godzin przed porodem. Syn Jakuba i Racheli, Beniamin, urodził się w trakcie podróży. Niestety, Rachela zmarła tuż po porodzie. Pochowano ją u wrót osady, w pobliżu której się zatrzymali, a którą późniejsi mieszkańcy tych terenów nazwali Betlejem (zob. Rodzaju 35,19).

Czy Jezus był żonaty?

Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 

Michael J. Svigel

Spór o stan cywilny Jezusa toczy się od dziesięcioleci. Co jakiś czas pojawia się nowy kontrowersyjny film lub książka popularnonaukowa sugerujące fakt posiadania przez Chrystusa żony (Ostatnie kuszenie Chrystusa; Święty Graal, Święta Krew; Kod Leonarda da Vinci). W dyskusji tej często przywołuje się argument "pełni człowieczeństwa" Jezusa. Brzmi on następująco: jeśli w tamtych czasach praktycznie wszyscy żydowscy mężczyźni posiadali żony, dlaczego Rabbi z Nazaretu miałby być wyjątkiem?

Studiowanie Księgi Apokalipsy (Objawienia)

Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

Charles R. Swindoll

Dlaczego warto studiować Księgę Apokalipsy (Objawienia) Świętego Jana?

Po pierwsze, nieomylne Słowo Boże jest wiarygodną "mapą", "przewodnikiem" po ludzkim życiu. Bez względu na to jak trudno jest zrozumieć wizje przedstawione w Księdze Apokalipsy (które łatwo mogą czytelnika przytłaczać), nie zapominaj, że jest to część Słowa Bożego. Dlatego jej czytanie, słuchanie oraz praktykowanie jej nauki jest po prostu błogosławieństwem. Jeśli zrozumiesz przynajmniej główne założenia i przesłanie tej księgi, szczegóły nie powinny cię zniechęcać.

Powtórne przyjście Chrystusa: biblijne fakty

Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

Charles R. Swindoll

Oto kilka zaskakujących biblijnych faktów i statystyk odnoszących się do tematu powtórnego przyjścia Chrystusa na ziemię:

 • Jeden na każde 30 wersetów w Biblii podejmuje temat powtórnego przyjścia Chrystusa lub czasów ostatecznych.
 • W 216 rozdziałach Nowego Testamentu pojawia się ponad 300 odniesień do kwestii powrotu Chrystusa na ziemię.
 • O powtórnym przyjściu Chrystusa mówi się w 23 z 27 ksiąg Nowego Testamentu.
 • W Starym Testamencie temat czasów końca i (powtórnego) przyjścia Mesjasza poruszają tacy autorzy jak Hiob, Mojżesz, Dawid, Izajasz, Jeremiasz oraz większość spośród proroków "mniejszych".
 • Chrystus o swoim powrocie mówił wielokrotnie i zaskakująco szczegółowo.
 • Przez wieki chrześcijanie niezachwianie wierzyli w powtórne przyjście Chrystusa, obszernie na ten temat rozprawiali i wytrwale tę prawdę głosili.

 

Narodzenie Chrystusa: szeroka perspektywa

Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

Charles R. Swindoll

Jeśli masz choćby najogólniejszą wiedzę na temat narodzin Jezusa Chrystusa, to najlepiej... o wszystkim zapomnij i rozpocznij wszystko od nowa!

Przez wieki historia narodzenia Jezusa została tak bardzo upiększona i ubarwiona, że przypomina raczej romans made in Hollywood. Powtarza się tę wyidealizowaną bożonarodzeniową opowieść co roku, utrwalając w naszych umysłach sentymentalne sceny rodem z sielanki.

A jak było naprawdę?

List pisany z Koryntu

Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

John Adair

Spacerując zaułkami portu w Koryncie, Apostoł Paweł przedzierał się przez strumień ludzi reprezentujących różne kultury i warstwy społeczne. W barwnym tłumie przechodniów mógł spotkać dziarskich żeglarzy o przeróżnym odcieniu skóry, obrotnych kupców z odległych krańców Morza Śródziemnego, kapłanów mistycznych kultów, a także świeżo nawróconych na chrześcijaństwo korynckich niewolników. Powietrze wypełniał zapach egzotycznych przypraw i gwar rozmów prowadzonych w niezliczonych narzeczach. Na każdym kroku to strategiczne miasto Imperium prezentowało swoje znaczenie i bogactwo, ale także głęboką moralną zgniliznę.

Ciało: dobre czy złe? (Rzymian 7,18)

Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Michael J. Svigel

Greckie słowo sarx (ciało), ma wiele znaczeń. Czasem pozytywne, czasem nie. W sensie pozytywnym może oznaczać: ciało fizyczne (por. Dzieje Apostolskie 2,31), ludzkość (Jan 1,14) albo żywą istotę (1 Piotr 1,24). Fizyczne "ciało" - stworzone przez Boga - ma oczywiście znaczenie jak najbardziej pozytywne. Apostoł Paweł jednak dość często posługuje się tym słowem w negatywnym znaczeniu, gdy w sensie "technicznym" opisuje grzeszne skłonności ułomnej ludzkiej natury.

Strona 2 z 2

2
następna
ostatnia

Wyróżniony artykuł

 • Narodzenie Chrystusa: szeroka perspektywa

  Charles R. Swindoll

  Jeśli masz choćby najogólniejszą wiedzę na temat narodzin Jezusa Chrystusa, to najlepiej... o wszystkim zapomnij i rozpocznij wszystko od nowa!

  Przez wieki historia narodzenia Jezusa została tak bardzo upiększona i ubarwiona, że przypomina raczej romans made in Hollywood. Powtarza się tę wyidealizowaną bożonarodzeniową opowieść co roku, utrwalając w naszych umysłach sentymentalne sceny rodem z sielanki.

  A jak było naprawdę?

  Czytaj dalej...

Chuck Swindoll

chuck 1 300Biblista i nauczyciel Słowa Bożego, radiowy kaznodzieja Insight for Living, Chuck Swindoll, poświęcił swoje życie nauczaniu Bożego Słowa. Robi to w prosty i przejrzysty dla słuchacza sposób, podając praktyczne dla współczesnego odbiorcy lekcje Bożej łaski.

Jest pastorem z powołania i pasji. Służył w kilku stanach w USA: w Massachusetts, Kalifornii, a obecnie w Teksasie. Jest proboszczem w Stonebriar Community Church we Frisco, koło Dallas. Słuchany jest jednak daleko poza granicami swojej miejscowości.

Tylko w USA jego wykłady nadaje ponad 1500 radiostacji. Ponadto regularnie emitowane są audycje z rozważaniami pastora Swindolla w Kanadzie, Australii i Wielkiej Brytanii, a także w języku hiszpańskim i portugalskim (w Ameryce Płd.), arabskim (w Afryce Płn. i na Bliskim Wschodzie), chińskim (mandaryńskim), indonezyjskim, rosyjskim, rumuńskim, a od 2011 roku także po polsku.

Chuck Swindoll jest również autorem ponad 90 książek. Był rektorem Seminarium Teologicznego w Dallas, uznanej na całym świecie uczelni teologicznej. Obecnie jest jej kanclerzem.

Chuck w liczbach

IFL POLSKA App

Wypróbuj naszą aplikację mobilną:

promoslide