Dopasowanie czy metamorfoza? (Rzymian 12,1-2)

Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

Charles R. Swindoll

List do Rzymian 12,1 mówi o ciele - fizycznym wymiarze naszego istnienia. Rzymian 12,2 mówi o umyśle - o metafizycznym (inaczej: duchowym) aspekcie ludzkiej osoby. Współczesnych Pawłowi Żydów zajmowała przede wszystkim etyka, poprawność postępowania w kontekście społecznym ("Czy żyję według norm i tradycji, które są powszechnie akceptowane w mojej społeczności?"). Jezus jednak stanowczo twierdził, że taka "społeczna poprawność" to za mało.

Wzywał swoich naśladowców, by wpierw oczyścili swoje serca, a dopiero potem ręce (Mateusz 15,17-20; Marek 7,14-15). Według Jezusa, zarówno grzech, jak i sprawiedliwość mają swoje źródło w ludzkim sercu/umyśle. Tam właśnie dokonujemy wyboru: albo "bierzemy wzór z tego świata", albo "przemieniamy się przez odnawianie umysłu".

motylGreckie słowo przetłumaczone jako "brać wzór" (Biblia Tysiąclecia), "upadabniać się" (Biblia Warszawska) to syschematizo; jego dosłowne znaczenie to "być kształtowanym według danego wzorca". W języku greckim czasownik ten składa się z dwóch członów: przyrostka syn ("z") i rdzenia schema, od którego pochodzi polskie słowo "schemat".

Wyraz przetłumaczony jako "przemieniać się", greckie metamorphoo, oznacza dosłownie "przeistoczyć się w coś nowego". Opisuje ono na przykład przemianę ("metamorfozę") okrytej kokonem poczwarki w pięknego motyla.

Nasz świat został stworzony w doskonały sposób, ale uległ skażeniu w wyniku grzechu człowieka. Wypatrujemy dnia, w którym Chrystus powróci na ziemię i przekształci ją tak, by odzwierciedlała znów pierwotny zamysł Stwórcy i Jego doskonały charakter. Zanim to jednak nastąpi, każdy z nas, tu i teraz, może doświadczyć tej duchowej metamorfozy - odrzucając sposób myślenia i styl życia, w którym Bóg nie jest w centrum, a przyjmując postawę przesiąkniętą zaufaniem wobec Stwórcy i miłością do bliźniego.

Za: Charles R. Swindoll, Swindoll's New Testament Insights: Insights on Romans (Grand Rapids: Zondervan, 2010), 247-48. Copyright Charles R. Swindoll, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

FacebookFacebookGoogleShareGoogleShareTwitterTwitter

Wyróżniony artykuł

  • Wiara w pracy

    Charles R. Swindoll

    Ponad jedną trzecią swojego dorosłego życia spędzimy w pracy. Dźwięk budzika o siódmej rano, korki o ósmej trzydzieści, sterta problemów do rozwiązania o dziewiątej trzydzieści, kawa o jedenastej, konflikt o czternastej, wymęczony powrót do domu o osiemnastej. A jutro - dokładnie ten sam scenariusz. Brzmi znajomo?

    Czytaj dalej...

Chuck Swindoll

chuck 1 300Biblista i nauczyciel Słowa Bożego, radiowy kaznodzieja Insight for Living, Chuck Swindoll, poświęcił swoje życie nauczaniu Bożego Słowa. Robi to w prosty i przejrzysty dla słuchacza sposób, podając praktyczne dla współczesnego odbiorcy lekcje Bożej łaski.

Jest pastorem z powołania i pasji. Służył w kilku stanach w USA: w Massachusetts, Kalifornii, a obecnie w Teksasie. Jest proboszczem w Stonebriar Community Church we Frisco, koło Dallas. Słuchany jest jednak daleko poza granicami swojej miejscowości.

Tylko w USA jego wykłady nadaje ponad 1500 radiostacji. Ponadto regularnie emitowane są audycje z rozważaniami pastora Swindolla w Kanadzie, Australii i Wielkiej Brytanii, a także w języku hiszpańskim i portugalskim (w Ameryce Płd.), arabskim (w Afryce Płn. i na Bliskim Wschodzie), chińskim (mandaryńskim), indonezyjskim, rosyjskim, rumuńskim, a od 2011 roku także po polsku.

Chuck Swindoll jest również autorem ponad 90 książek. Był rektorem Seminarium Teologicznego w Dallas, uznanej na całym świecie uczelni teologicznej. Obecnie jest jej kanclerzem.

Chuck w liczbach

IFL POLSKA App

Wypróbuj naszą aplikację mobilną:

promoslide