Abraham - człowiek wielkiego serca

Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Abraham: Niezwykła podróż wiary pewnego nomady

Abraham - człowiek wielkiego serca

Rodzaju 14,1-4.10-17.21-24

 Istota sprawy

Uraza... krytykanctwo... porównywanie się... zazdrość... Wszystkie te postawy uważane są za niewłaściwe i niszczące. To dlaczego spotykamy je niemal na każdym kroku?

Co gorsza, w dzisiejszych czasach manipulacja nazywana jest "umiejętnością przewodzenia", a kłamstwo - niewinną "ochroną czyichś uczuć". Zachowania, które podszyte są złą intencją, stają się normą.

Na tym ponurym tle ludzie o czystym, szczerym sercu stają się odświeżającym wyjątkiem. Tak jak światłość w ciemności - nie sposób ich nie zauważyć. Ale osoby o sercu oddanym Bogu nie szukają rozgłosu. Po prostu służą Bogu i ludziom. Z pokorą i oddaniem.

Do takich właśnie osób należał Abraham.

Choć jego bratanek swoimi pochopnymi decyzjami sam sprowadził na siebie kłopoty, Abraham nie odmówił mu pomocy w potrzebie. Swoją postawą pokazał, że nawet w świecie podszytym egoizmem, szlachetność i wielkoduszność wciąż jest możliwa.

 

 Odkrywanie drogi

1. Biblijna definicja wielkości

Świat definiuje wielkość w odniesieniu do takich kryteriów jak: pieniądze, wpływ czy prestiż. Jednak wielkość w Bożych oczach charakteryzuje się zupełnie odmiennymi cechami:

 • Bezinteresowność i szczera troska o ludzi wokół
 • Poświęcenie dla dobra innych
 • Brak chciwości
 • Wyzbycie się pokusy kontrolowania innych i traktowania ludzi z góry

 

2. Abram - człowiek o wielkim sercu

W miarę rozwoju wydarzeń zamieszczonych w rozdziałach 13 i 14, postawa Abrama staje się przykładem wielkości według Bożych standardów:

 • Godząc się na kamieniste ziemie Kanaanu, wykazał się bezinteresownością (Rdz 13,8-13)
 • Ratując bratanka z niewoli, wykazał gotowość do poświęcenia się dla innych (Rdz 14,1-16)
 • Odrzucając bogate "podarki", dowiódł, że nie kieruje nim chciwość (Rdz 14,17-23)
 • Nie zmuszając innych do swych przekonań, pokazał, że nie dąży do tego, by innych kontrolować (Rdz 14,24)

 

 Rozpoczynając podróż

 • Jakie znasz inne postaci z Biblii o wielkim sercu?
  • Co świadczy o ich wielkości?
 • Przeczytaj List do Filipian 2,5-8. Co fragment ten mówi na temat wielkości Jezusa?
  • W jaki sposób Jezus może być dla ciebie wzorem właściwej postawy wobec innych?
 • Co jest dla ciebie największym wyzwaniem, by być hojnym i bezinteresownym?
  • Co możesz praktycznie zrobić w tym tygodniu, by przełamać własną chciwość i egoizm?

 

FacebookFacebookGoogleShareGoogleShareTwitterTwitter

Logo IFL

Original outline copyright 2012, 2013, 2014 Charles R. Swindoll, Inc. Copyright IFL-Polska 2016.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie tego materiału w celach komercyjnych jest nielegalne.

Chuck w liczbach

IFL POLSKA App

Wypróbuj naszą aplikację mobilną:

promoslide