Grzech odpuszczony, lecz skutki zostają

Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Abraham: Niezwykła podróż wiary pewnego nomady

Grzech odpuszczony, lecz skutki zostają

Rodzaju 21,8-21

 Istota sprawy

Gdy wyznajemy nasze grzechy i uznajemy Jezusa Chrystusa naszym Panem, Bóg odsuwa nasze winy tak daleko, jak wschód od zachodu (zob. Księga Psalmów 103,12) i więcej o nich nie pamięta! (zob. Księga Jeremiasza 31,34)

Ale przebaczenie udzielone nam przez niebiańskiego Ojca nie usuwa automatycznie skutków naszych grzechów. Decyzja Boga, by anulować karę za nasze winy, nie sprawi, że nie będziemy doświadczać emocjonalnych, fizycznych czy społecznych konsekwencji grzechu w tym świecie.

Czasem skutki naszych błędów z przeszłości odczuwamy jeszcze wiele lat po ich popełnieniu...

 

 Odkrywanie drogi

1. Nieuniknione skutki grzechu

Nie ma grzechu, którego Bóg nie byłby w stanie przebaczyć. Jednakże nie zawsze jesteśmy w stanie uniknąć konsekwencji naszych grzechów. Potwierdza to zarówno nasze osobiste doświadczenie, jak i Biblia.

 

2. Skomplikowany przepadek: Abraham, Sara i Hagar

Bóg przebaczył Sarze i Abrahamowi popełniony grzech. Widzimy w Biblii, iż nie zaprzestał On ich błogosławić i prowadzić. Jednakże pojawienie się na świecie Izmaela było nieodwracalnym skutkiem ich nierozważnego działania.

 • Konflikt na linii mąż-żona (Rdz 21,8-11)
 • Rozmowa pomiędzy Bogiem a Abrahamem (Rdz 21,12-13)
 • Odprawienie Hagar (Rdz 21,14-21)

 

 Rozpoczynając podróż

 • Czego możemy nauczyć się z sytuacji, która zaistniała pomiędzy Sarą, Hagar a Abrahamem?
  • Co może pomóc ci stawić czoła konsekwencjom grzechów z przeszłości?
  • Co może pomóc ci wzmocnić relacje w twojej rodzinie?
 • Na przekór zmiennym okolicznościom i naszym błędom Bóg zawsze współdziała z nami ku dobremu.
  • Czy pamiętasz w swoim życiu sytuację, która na początku wydawała się beznadziejna, jednak Bóg obrócił ją ku dobremu?
  • Czy stoisz teraz przed czymś, co wydaje się beznadziejne? Co może wzmocnić twoją wiarę, że Bóg obróci tę sytuację ku dobremu?

 

FacebookFacebookGoogleShareGoogleShareTwitterTwitter

Logo IFL

Original outline copyright 2012, 2013, 2014 Charles R. Swindoll, Inc. Copyright IFL-Polska 2016.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie tego materiału w celach komercyjnych jest nielegalne.

Chuck w liczbach

IFL POLSKA App

Wypróbuj naszą aplikację mobilną:

promoslide