Szanujmy autorytety

Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Mądre rady na trudne czasy

Szanujmy autorytety

1 Księga Samuela, rozdział 18 i 24

 Istota sprawy

Olbrzym leżał pokonany u stóp Dawida. Zwycięstwo! Nikomu nie znany pasterz stał się wybawicielem i bohaterem całego narodu.

Ale najtrudniejsza bitwa dopiero na niego czekała.

Wzrastająca popularność Dawida wzbudziła zawiść panującego króla, Saula. Skończyło się próbą zabójstwa i pośpieszną ucieczką młodego giermka z królewskiego pałacu.

Choć Saul postępował w nikczemny sposób, nadal był osobą namaszczoną przez Boga. Dawid miał dwa wyjścia: wykorzystać rosnące niezadowolenie ludu i spróbować przejąć władzę lub uszanować autorytet króla i usunąć się w cień.

Prześledźmy Pismo Święte, by przyjrzeć się jego wyborom. Historia ta to dobry przykład, jak traktować tych, którzy sprawują nad nami autorytet.

 

Cytat wart zapamiętania

Mniej narzekania, a więcej szacunku wobec tych, którym powierzono władzę!

- Charles R. Swindoll -

 

 Odkrywanie drogi

Biblia mówi wiele o okazywaniu szacunku tym, którzy sprawują określony rodzaj władzy (autorytetu).

Przeczytaj poniższe biblijne wersety i wypisz zawarte w nich polecenia/zasady dotyczące postawy szacunku wobec władzy:

 

FRAGMENT                                           POLECENIE/ZASADA

Księga Wyjścia 20,12

Psalm 51,18-19

Księga Micheasza 6,8

List do Rzymian 13,1-2

List do Hebrajczyków 13,17

 

Jaki ogólny wniosek można wysnuć z powyższych fragmentów?

 

Z natury łatwiej nam przychodzi przekornie zaciskać pięści w poczuciu sprzeciwu względem władzy/autorytetu, niż pochylić głowę w postawie szacunku.

Chuck Swindoll tak opisuje ten mechanizm: Czy to nie dziwne, że tak bardzo nas korci, aby sprzeciwiać się władzy? Obrażać się na tych, którzy nas poprawiają... Buntować się przeciwko temu, że ktoś nam mówi, co mamy robić albo przestać robić... Ulubione powiedzenie w naszym kraju to: "Podam cię do sądu." Zamiast, "Chcę ci podziękować. Potrzebowałem takiego upomnienia."

Korzenie naszej buntowniczej natury sięgają zarania ludzkości. Podważanie Bożego autorytetu przez Kaina doprowadziło do zamordowania rodzonego brata. (Rdz 4,1-16)

Podobnie nieposłuszeństwo i arogancja króla Saula doprowadziła do nienawiści względem Dawida. (1 Sm 15,1-26; 16,1-13)

Przeczytaj 1 Księgę Samuela 18,8-30 i zapisz, jak zachowywał się Saul względem Dawida. Zwróć uwagę na reakcję Dawida w odpowiedzi na postępowanie króla.

 

Wskazówka

Ważną zasadą w procesie studiowania Pisma Świętego jest dokładna analiza tekstu.

Czytając fragment z 1 Sm 18,8-30, czy zauważasz jakiekolwiek powtarzające się motywy lub wyrażenia? Co pokazują one o motywacjach i charakterze Saula oraz Dawida?

 

Dawid przykładem poszanowania autorytetu

Najniebezpieczniejszym przeciwnikiem Dawida był olbrzym Goliat, a największym wrogiem... król, który w przeszłości kochał go jak syna. Dawid zwyciężył Goliata jednym strzałem z procy. Jednak konflikt z Saulem wymagał zupełnie innej strategii - odpowiedzi dobrem na zło, szacunkiem na nienawiść. Wymagało to bez wątpienia olbrzymiej wiary i cierpliwości!

Spotkanie z Saulem w jaskini było największym testem wiary i zaufania.

Przeczytaj 1 Księgę Samuela 24,1-4. Jak myślisz, jakie przesłanki doprowadziły ludzi z otoczenia Dawida do wniosku, że to Bóg wydał Saula w jego ręce?

 

Przeczytaj, co zrobił Dawid w 1 Sm 24,4-7. Jaka myśl pojawiła się w jego sumieniu?

 

Przeczytaj dialog między Saulem a Dawidem tuż po wydarzeniu w jaskini (1 Sm 24,8-30). W jaki sposób postawa szacunku (Dawid) okazała się większą siłą niż wrogość (Saul)? [zob. Księga Przysłów 16,7]

 

Gdyby Dawid poddał się pokusie i zabił Saula, obejmując tron Izraela, jakie konsekwencje mogłoby to pociągnąć? Jak myślisz, jak Bóg zareagowałby na brak poszanowania dla osoby, którą namaścił na władcę?

 

Dawid nie wbił noża w plecy Saula i dzięki temu przełamał kamienną ścianę, którą Saul zbudował wokół swojego serca.

Przeczytaj ponownie 1 Sm 24,8-15, zwracając szczególną uwagę na emocjonalne wyznanie Dawida przed Saulem. To szczere wyrażenie uczuć, wypowiedziane w atmosferze pokoju, może stanowić wzór właściwie przeprowadzonej konfrontacji.

Czy ktoś cię skrzywdził? W jaki sposób postawa Dawida może ci pomóc w relacji z osobą, która cię zraniła?

 

Parę uwag na temat zastosowania historii biblijnych

Historie biblijne są źródłem Bożych zasad, które warto stosować w swoim życiu. Na przykładach uczymy się najlepiej. Długie listy podpunktów łatwo jest zapomnieć, ale historię spotkania Dawida z Saulem w jaskini zapamiętamy na długie lata. Może być ona wzorem konfrontowania się z tymi, którzy nas atakują.

Pamiętaj jednak, jak ogromną rolę odgrywa kontekst całej historii. Zasada szacunku wobec ludzi sprawujących władzę jest nadal aktualna. Prawdopodobnie jednak nikt z nas nie próbował odcinać skrawka płaszcza swojego szefa. Ale być może zdarzyło nam się plotkować za jego plecami lub stawiać go z złym świetle przed innymi pracownikami.

Przeanalizuj całą historię spotkania Dawida z Saulem, wynotowując z niej jak najwięcej praktycznych zasad, które możesz zastosować w swoim życiu. Zwróć na przykład uwagę, że Dawid nie skrywał się w cieniu, dusząc w sobie gorycz i urazę wobec Saula, lecz odważnie wyszedł na światło i zmierzył się ze swym wrogiem twarzą w twarz.

Jakie inne zasady dostrzegasz w tej historii?

 

Przenieśmy się kilka rozdziałów dalej. Końcowe sceny z życia Saula przypominają szekspirowski dramat. Saul konsultuje się z medium, które przepowiada jego śmierć. Prowadzi wojsko do bitwy, w trakcie której zostaje raniony filistyńską strzałą. Błaga swojego giermka, by skrócił jego męki. W końcu popełnia samobójstwo, rzucając się na miecz.

Dawid nie ucieszył się ze śmierci swojego wroga. Opłakiwał tragedię Saula tak samo, jak utratę swojego wiernego przyjaciela, Jonatana. Okazał szacunek Saulowi nawet po jego śmierci.

 

 Rozpoczynając podróż

Do przemyślenia

Nie bądź zaskoczony, gdy ktoś cię źle traktuje. Zawistny "Saul" może pojawić się w życiu każdego z nas. Weź przykład z Dawida i pamiętaj:

  • Spodziewaj się, że będziesz źle traktowany.
  • Spodziewaj się, że obudzi się w tobie chęć zemsty.
  • Powstrzymaj swoje naturalne instynkty, powiedz pragnieniu zemsty NIE.
  • Postanów, aby wszelką odpłatę pozostawić Bogu.

 

Zakończ studium konfliktu między Dawidem i Saulem przeczytaniem poniższego psalmu. Zapisz słowa modlitwy, w której wyrazisz zaufanie w Boże rozwiązanie twoich konfliktów, porzucając chęć wymierzania sprawiedliwości na własną rękę.

 

Modlitwa

Nie unoś się gniewem z powodu złoczyńców ani nie zazdrość niesprawiedliwym,

bo znikną tak prędko jak trawa i zwiędną jak świeża zieleń.

Miej ufność w Panu i postępuj dobrze, mieszkaj w ziemi i zachowaj wierność.

Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia twego serca.

Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu:

On sam będzie działał i sprawi, że twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, a słuszność twoja - jak południe.

(Psalm 37,1-6)

 

Moja modlitwa:

 

FacebookFacebookGoogleShareGoogleShareTwitterTwitter

Chuck w liczbach

IFL POLSKA App

Wypróbuj naszą aplikację mobilną:

promoslide