Bogu niech będzie chwała, na wieki wieków Rz 16,25-27

Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

List do Rzymian: Konstytucja naszej wiary

Bogu niech będzie chwała, na wieki wieków

List do Rzymian 16,25-27

 Istota sprawy

Zapoznając się ze wspaniałym Listem do Rzymian, zauważyliśmy, że Apostoł Paweł wiele razy wplata w jego tekst słowa błogosławieństwa czy chwały wyrażanej Bogu (tzw. doksologię). Pierwsze słowa błogosławieństwa pojawiają się w 36 wersecie 11 rozdziału, kolejne w 15,33, następne w 16,20. Nic dziwnego, że w zakończeniu listu Apostoł również zamieszcza błogosławieństwo (i to najdłuższe). Każde z nich zwraca uwagę czytelnika na Boga, uwypuklając jeden, a czasem kilka Jego atrybutów. W ostatnią doksologię Paweł wplata jedne z najważniejszych prawd wiary, opisujących charakter naszego Ojca w Niebie. Wychwala Jego odwieczny plan, mądrość i majestat. Bogu należy się chwała - i tylko Jemu!

 


 Odkrywanie drogi

 

1. Bogu jedynie... (Rzymian 16,25-26)

W wersach tych dostrzegamy 4 wspaniałe prawdy o Bogu: Bóg objawia ludziom swoją ewangelię, sprawia, że dociera ona do wszystkich narodów, utwierdza chrześcijan w wierze i uczy ich posłuszeństwa.


2. Niech będzie chwała... (Rzymian 16,27)

Wychwalamy Boga, gdyż jest ponad wszystkim, co istnieje. Jego mądrość jest nieskończona. Jego Syn spłacił nasz dług i umożliwił powrót na łono Jego rodziny!


3. Na wieki wieków (Rzymian 16,27)

Nieskończenie łaskawy, wieczny Bóg zaprasza nas do spędzenia wieczności z Nim - a wszystko to "przez Jezusa Chrystusa", dzięki temu, kim jest i co zrobił Jezus.

 
 


 Rozpoczynając podróż

Niech List do Rzymian stanie się punktem zwrotnym w twoim życiu!

Przyjimij Boży dar zbawienia i nawiąż z Bogiem duchową więź.

Odnów swoje postanowienie, by żyć z Bogiem i dla Boga - dla Jego celów i dla Jego chwały.

FacebookFacebookGoogleShareGoogleShareTwitterTwitter