Klejnoty prostej wiary

Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Wierzyć po prostu

Klejnoty prostej wiary

Mateusz 5,1-12

  Istota sprawy

Przeczytanie tekstu, który znamy pod nazwą Kazanie na górze, trwa piętnaście minut lub nawet mniej. Nigdy żaden nauczyciel czy kaznodzieja nie zmieścił tak wielu nauk w tak krótkim przedziale czasu. Przez wieki słowa z Ewangelii Mateusza były badane przez tysiące uczonych i komentatorów biblijnych, duchownych, kaznodziejów i misjonarzy. Nikomu jednak nie udało się w pełni zgłębić, a tym bardziej wyczerpać bogactw, jakie zawarte są w tym wspaniałym kazaniu Jezusa.

W wykładzie tym dokonamy kilku praktycznych spostrzeżeń, które pozwolą nam żyć w sposób odróżniający nas od reszty świata. Ponieważ najważniejsze wyzwanie, jakie stawia przed nami to kazanie, można streścić w słowach: Bądź inny!

Biorąc pod uwagę ten główny temat, stanowiący kanwę przesłania Jezusa, nic dziwnego, że Chrystus rozpoczyna swoje kazanie od listy cech charakteru niemal niespotykanych w naszym konsumpcyjnym społeczeństwie. Znamionują one ludzi, którzy prawdziwie naśladują Boga, praktykując Jego naukę w codziennym życiu.

 

  Odkrywanie drogi

1. Wstępne uwagi na temat Kazania na górze (Mateusz 5,1-2)

  • Kazanie zostało wygłoszone na otwartym powietrzu
  • Jezus przemawiał w pozycji siedzącej
  • W kazaniu widać serce troskliwego nauczyciela a nie chłodnego oratora
  • Większy nacisk pada na potencjalne błogosławieństwo niż zasłużone potępienie

 

 2. Wnikliwe spojrzenie na Osiem błogosławieństw (Mateusz 5,3-12)

Jakie jest znaczenie słowa błogosławiony?

Błogosławiony to ktoś szczęśliwy, spełniony, cieszący się czystym sumieniem i bliską więzią z Bogiem.

Czy to błogosławieństwo dostępne jest już teraz czy dopiero w Niebie?

Ponieważ Jezus mówi, że Królestwo Niebios JEST tych, którzy żyją według Bożej etyki, w pewnym stopniu obiecane błogosławieństwa już teraz należą do takich ludzi. Z drugiej strony, pełnia tego błogosławieństwa (pokój, pociecha, miłosierdzie) znajdzie swój wyraz dopiero w rzeczywistości Nieba.

 

 

Rozpoczynając podróż

  • Której z cech wymienionych w Ośmiu błogosławieństwach najbardziej ci brakuje?
  • W jaki sposób możesz w tym tygodniu zacząć kształtować w sobie taką postawę?

 

FacebookFacebookGoogleShareGoogleShareTwitterTwitter

Logo IFL

Original outline copyright 1988 & Message Mates copyright 2014 Charles R. Swindoll, Inc. Copyright IFL-Polska 2015.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie tego materiału w celach komercyjnych jest nielegalne.

Chuck Swindoll

chuck 1 300Biblista i nauczyciel Słowa Bożego, radiowy kaznodzieja Insight for Living, Chuck Swindoll, poświęcił swoje życie nauczaniu Bożego Słowa. Robi to w prosty i przejrzysty dla słuchacza sposób, podając praktyczne dla współczesnego odbiorcy lekcje Bożej łaski.

Jest pastorem z powołania i pasji. Służył w kilku stanach w USA: w Massachusetts, Kalifornii, a obecnie w Teksasie. Jest proboszczem w Stonebriar Community Church we Frisco, koło Dallas. Słuchany jest jednak daleko poza granicami swojej miejscowości.

Tylko w USA jego wykłady nadaje ponad 1500 radiostacji. Ponadto regularnie emitowane są audycje z rozważaniami pastora Swindolla w Kanadzie, Australii i Wielkiej Brytanii, a także w języku hiszpańskim i portugalskim (w Ameryce Płd.), arabskim (w Afryce Płn. i na Bliskim Wschodzie), chińskim (mandaryńskim), indonezyjskim, rosyjskim, rumuńskim, a od 2011 roku także po polsku.

Chuck Swindoll jest również autorem ponad 90 książek. Był rektorem Seminarium Teologicznego w Dallas, uznanej na całym świecie uczelni teologicznej. Obecnie jest jej kanclerzem.

Chuck w liczbach

IFL POLSKA App

Wypróbuj naszą aplikację mobilną:

promoslide