Prostota rodzi się w sercu

Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Wierzyć po prostu

Prostota rodzi się w sercu

Mateusz 5,17-26

 Istota sprawy

Choć od czasu, gdy nauczał Jezus, minęły wieki, Jego słowa wciąż mają tę samą siłę oddziaływania. Czy nie jest to niesamowite? Ponieważ nauczanie Chrystusa posiadało moc Bożego autorytetu, słuchający go ludzie byli zawsze głęboko poruszeni. Co ważniejsze, słowa te zmieniały życie.

Nauki Chrystusa wciąż przyciągają uwagę i kształtują charakter. Jednak nic, co powiedział Jezus, nie było bardziej znaczące niż Jego wspaniałe Kazanie na górze. W słowach pełnych mądrości zdemaskował on religijną obłudę, docierając do samej istoty rzeczy, do tego, co w wierze najważniejsze.

W analizowanym fragmencie kazania Jezus omawia związek człowieka wierzącego z Prawem Mojżeszowym. Głównym wątkiem jest sprawiedliwość - stan, w którym człowiek posiada wystarczające podstawy, aby stanąć przed świętym Bogiem. Chrystus twierdzi, że życie Bożego naśladowcy musi być lepsze niż życie nawet najlepszego spośród faryzeuszy. Bóg ustawia poprzeczkę świętości na poziomie o wiele wyższym niż "w miarę poprawne" postępowanie.

Co zatem jest tą Bożą normą sprawiedliwości?

 

 Odkrywanie drogi

1. Autorytet Pisma

Autorytet to moc, by pozyskać czyjeś serce i wzbudzić posłuszeństwo. Jezus cieszył się niezwykłym autorytetem, ponieważ Jego nauki budziły w słuchających autentyczne pragnienie posłuszeństwa Bogu.

Jezus jest wcielonym Słowem Boga, natomiast Biblia jest spisanym Słowem Bożym. Przesłanie Pisma Świętego posiada moc do zmiany ludzkiego serca.

Boski autorytet Biblii jest fundamentem chrześcijaństwa. Jeśli Biblia nie jest Bożym Słowem, pozostajemy w mgle ludzkich spekulacji, zdani na własne, subiektywne sądy.

 

2. Wypełnienie Prawa (Mateusz 5,17-26)

Jezus nauczał w sposób, w jaki nie ośmieliliby się przemawiać prorocy Starego Testamentu. Przypisywał sobie prawo radykalnego re-interpretowania Prawa Mojżeszowego.

Ale czy Jezus zupełnie zniósł Prawo?

3 wnioski na podstawie tego fragmentu:

  • Jezus respektował Prawo i wypełniał Jego wymagania.
  • Jezus nie tyle zaniżył, co podniósł poprzeczkę sprawiedliwości.
  • Według Jezusa kluczowym wymaganiem Prawa jest wezwanie do harmonijnych relacji z bliźnimi.

 

 

 Rozpoczynając podróż

  • Jakie (według ciebie) Prawo obowiązuje chrześcijan? Jakie przykazania są jego częścią?
  • Czy masz osoby, którymi w głębi serca pogardzasz? Dlaczego? Co możesz zrobić, by zmienić tę postawę?
  • Z jakimi ludźmi potrzebujesz się pojednać? Co zrobisz, by do tego doprowadzić?

 

FacebookFacebookGoogleShareGoogleShareTwitterTwitter

Logo IFL

Original outline copyright 1988 & Message Mates copyright 2014 Charles R. Swindoll, Inc. Copyright IFL-Polska 2015.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie tego materiału w celach komercyjnych jest nielegalne.

Chuck Swindoll

chuck 1 300Biblista i nauczyciel Słowa Bożego, radiowy kaznodzieja Insight for Living, Chuck Swindoll, poświęcił swoje życie nauczaniu Bożego Słowa. Robi to w prosty i przejrzysty dla słuchacza sposób, podając praktyczne dla współczesnego odbiorcy lekcje Bożej łaski.

Jest pastorem z powołania i pasji. Służył w kilku stanach w USA: w Massachusetts, Kalifornii, a obecnie w Teksasie. Jest proboszczem w Stonebriar Community Church we Frisco, koło Dallas. Słuchany jest jednak daleko poza granicami swojej miejscowości.

Tylko w USA jego wykłady nadaje ponad 1500 radiostacji. Ponadto regularnie emitowane są audycje z rozważaniami pastora Swindolla w Kanadzie, Australii i Wielkiej Brytanii, a także w języku hiszpańskim i portugalskim (w Ameryce Płd.), arabskim (w Afryce Płn. i na Bliskim Wschodzie), chińskim (mandaryńskim), indonezyjskim, rosyjskim, rumuńskim, a od 2011 roku także po polsku.

Chuck Swindoll jest również autorem ponad 90 książek. Był rektorem Seminarium Teologicznego w Dallas, uznanej na całym świecie uczelni teologicznej. Obecnie jest jej kanclerzem.

Chuck w liczbach

IFL POLSKA App

Wypróbuj naszą aplikację mobilną:

promoslide