22. Uwielbienie - Chwalmy Pana!

Psalm 95,1-7


Zdrowie Kościoła opiera się na równowadze. Równowadze między ewangelizacją i pielęgnowaniem wzrostu duchowego. Równowadze między troską o siebie nawzajem i pomocą osobom spoza wspólnoty. Równowadze między napominaniem i pociechą, nauczaniem i zachętą, wyciszeniem i działaniem, braniem i dawaniem.

Jakże często wspólnotom chrześcijańskim (parafiom, zborom, grupom domowym) nie udaje się utrzymać tego zdrowego balansu. Jak łatwo skupić się na wybranych aspektach życia wspólnotowego, nie pamiętając o "drugiej stronie medalu".

Mając to zjawisko na uwadze, zajmiemy się dziś tematem uwielbienia. Troszcząc się o sprawy bieżące, starając się o zaspokojenie potrzeb swoich członków, wspólnota może jednocześnie stracić z oczu główny cel, dla którego istnieje: oddawanie najwyższej czci naszemu najwyższemu Królowi.

Ale i w tym przypadku musimy dbać o równowagę. Uwielbienie to coś więcej niż bierna medytacja, powierzchowna ekscytacja czy krótkotrwałe skupienie na Bożych sprawach. To coś więcej niż muzyka, liturgia czy kazania.

Sednem uwielbienia jest zaangażowanie... poświęcenie... angażująca ducha, duszę i ciało odpowiedź na Bożą miłość - słowem i czynem.



Konspekt wykładu

Artykuł do wykładu


Kazanie jest zarchiwizowane. Możesz pobrać archiwalne audycje przechodząc do działu "Pobierz" lub możesz kupić płyty CD w sklepie.
Powrót do serii

Udostępniamy wykłady w dwóch formach

1. AUDYCJE RADIOWE

Wykłady Chucka Swindolla w formie audycji radiowych, wyemitowane na falach Radia CCM i Radia Chrześcijanin w ramach programu radiowego "Pełnia Życia".

Wybrane wykłady, w formie audycji, dostępne są do pobrania w zakładce Pobierz wykłady MP3 albo w naszej aplikacji mobilnej.

***

2. WYKŁADY MP3

Wykłady Chucka Swindolla wydane na płytach CD w formacie dźwiękowym MP3. Do nabycia w sklepie internetowym www.ccm.pl.

Udostępniamy je również jako podziękowanie za darowiznę złożoną na działalność fundacji IFL-Polska. Więcej informacji w zakładce Dotacje.

 

Chuck Swindoll

chuck 1 300Biblista i nauczyciel Słowa Bożego, radiowy kaznodzieja Insight for Living, Chuck Swindoll, poświęcił swoje życie nauczaniu Bożego Słowa. Robi to w prosty i przejrzysty dla słuchacza sposób, podając praktyczne dla współczesnego odbiorcy lekcje Bożej łaski.

Jest pastorem z powołania i pasji. Służył w kilku stanach w USA: w Massachusetts, Kalifornii, a obecnie w Teksasie. Jest proboszczem w Stonebriar Community Church we Frisco, koło Dallas. Słuchany jest jednak daleko poza granicami swojej miejscowości.

Tylko w USA jego wykłady nadaje ponad 1500 radiostacji. Ponadto regularnie emitowane są audycje z rozważaniami pastora Swindolla w Kanadzie, Australii i Wielkiej Brytanii, a także w języku hiszpańskim i portugalskim (w Ameryce Płd.), arabskim (w Afryce Płn. i na Bliskim Wschodzie), chińskim (mandaryńskim), indonezyjskim, rosyjskim, rumuńskim, a od 2011 roku także po polsku.

Chuck Swindoll jest również autorem ponad 90 książek. Był rektorem Seminarium Teologicznego w Dallas, uznanej na całym świecie uczelni teologicznej. Obecnie jest jej kanclerzem.

Chuck w liczbach

IFL POLSKA App

Wypróbuj naszą aplikację mobilną:

promoslide

Misja IFL-Polska

IFL-Polska pragnie przekazywać przesłanie Pisma Świętego jak najlepiej i jak najwierniej. Pragniemy to robić rzetelnie, w sposób przejrzysty i praktyczny, aby pomóc w lepszym zrozumieniu planu, jaki Bóg ma dla człowieka. Ludziom wierzącym pragniemy wskazywać na ich miejsce i rolę w świecie pełnym potrzeb, niebezpieczeństw, wrogości i rozpaczy.

Naszą misję realizujemy głównie poprzez nadawanie półgodzinnych audycji radiowych. Wsparciem dla tych programów jest służba duszpasterska oraz produkcja różnych pomocy, które pomagają pogłębiać wiedzę biblijną i stosować ją w codziennym życiu.