Zygmunt Karel

Urodził się na Górnym Śląsku. Jest pastorem od 1971 roku, służył w zborach na Śląsku, w Krakowie, w Nowym Jorku, a obecnie we Wrocławiu. Zaangażowany w kształcenie liderów, pełni także rolę konsultanta w kilku zborach w Polsce i na Ukrainie.

Wraz ze specjalistami z USA stworzył Biblijne Seminarium Teologiczne, którego był rektorem w latach 1990-2005, oraz wykładowcą teologii i homiletyki. Współtworzył konsorcjum dziesięciu seminariów teologicznych w Europie Centralnej, Wschodniej i byłym ZSRR. Wykształcenie teologiczne zdobył w Polsce, w Szwajcarii i w Austrii. Jest absolwentem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł magistra teologii i doktora nauk teologicznych.

Jest nauczycielem Słowa Bożego i mówcą konferencyjnym. Przez wiele lat zaangażowany był także w poradnictwo małżeńskie i przedmałżeńskie.

Od 2009 roku jest związany z Insight for Living Ministries. Założył Fundację IFL Polska, której jest prezesem, a także służy tam jako „pastor” i „duszpasterz na telefon”. Jest „głosem” Chucka Swindolla – polskim lektorem jego wykładów.

Jak każdy Ślązak, Zygmunt interesuje się piłką nożną. Interesuje go także historia i astronomia. Lubi dobrą muzykę i dobrą (mocną!) kawę.

Od 1973 roku jest mężem Marii, z którą ma pięcioro dzieci. Jest także dziadkiem pięcioro wnucząt.