Konspekty audycji = STUDIUM BIBLIJNE

Udostępniamy dla Państwa konspekty audycji emitowanych na antenie radia i w Internecie. Każdy konspekt posiada formę studium biblijnego opartego o główne punkty wykładów Chucka Swindolla, a także o zasady studiowania Biblii zawarte w jego książce Odkrywanie Biblii (ang. Searching the Scriptures. Find the Nourishment Your Soul Needs). Studia te pomogą zagłębić się w tekst biblijny będący podstawą danej audycji – rozszerzają kontekst historyczny i teologiczny, naświetlają trudne zagadnienia, wskazują na współczesne zastosowanie biblijnych treści. Osią każdego konspektu są pytania do przemyślenia – pomagające w formułowaniu własnych wniosków i postanowień.

Konspekty udostępniamy w formacie PDF – do bezpłatnego pobrania.