Twitter

Oczywiście, nikt nie jest doskonały. Ale jeśli w czymś zawalisz, czy bierzesz za to odpowiedzialność?
— Charles R. Swindoll

Nieliczni ludzie robią dzisiaj to, co mówią, że zrobią, bez przypominania, ostrzeżeń czy gróźb. Niestety, jest to prawdą również w odniesieniu do chrześcijan.
— Charles R. Swindoll

Dlaczego tak wielu chrześcijan żyje pośród "cierni"? Ponieważ po cichu, w skrytości serc, kochamy ich towarzystwo.
— Charles R. Swindoll

Tak wielu chrześcijan nie zapuszcza korzeni wystarczająco głęboko, by się rozwijać i przynosić owoce.
— Charles R. Swindoll

Klasycznym przykładem braku taktu jest (tak zwany) chrześcijanin, który czuje, że jego powołaniem jest walka o prawdę, bez względu na uczucia drugiego człowieka.
— Charles R. Swindoll

Dopóki nie zatrzymasz się i nie zaczniesz myśleć i dążyć do konkretnych celów, obojętność, bierność i odwlekanie rzeczy ważnych odniosą kolejne zwycięstwo.
— Charles R. Swindoll

Chrystus zmarł za nasze grzechy, a trzy dni później - powstał z martwych. Ewangelia - czyli zaproszenie do nawiązania relacji z Bogiem - jest aż tak prosta.
— Michael J. Svigel

Nigdy nie grozi nam, że poświęcimy zbyt dużo czasu na refleksję o znaczeniu ofiary Chrystusa.
— Michael J. Svigel

Load More...