Twitter

Bogu nie brakuje kompetencji. Nie pracuje na pół etatu. On przynosi skuteczną pomoc we właściwym czasie.
— Charles R. Swindoll

Czy cieszy cię czas z twoimi bliskimi? Czy twoja rodzina cieszy się z przebywania z tobą?
— Charles R. Swindoll

Odwieczne drzwi obrotowe cyklu historii obracają się, a my - według moich obserwacji - jesteśmy gdzieś pomiędzy apatią a niewolą.
— Charles R. Swindoll

Chcesz utrzymać swoje relacje w świeżości i prostocie? Regularnie zdejmuj "powłokę" fałszywych wartości, nawyków i obciążeń.
— Charles R. Swindoll

Load More...