Twitter

Czytanie rozciąga nasze mentalne mięśnie. Wypiera nasze wąskie opinie. Stymuluje dorastanie, jednocześnie hamując umysłowe skostnienie.
— Charles R. Swindoll

Właściwa perspektywa jest jak powiew świeżego powietrza pośród dusznych wymagań życia.
— Charles R. Swindoll

Mniej więcej wtedy, gdy myślimy, że widzimy wyraźnie cały obraz, ręka wiecznego Boga niespodziewanie chwyta kamerę, zmienia ustawienie soczewek, kierując obiektyw w innym kierunku, i pozwala nam ujrzeć zupełnie nową perspektywę.
— Charles R. Swindoll

Istota dyscypliny: Robić to, czego nie chcemy, aby osiągnąć to, czego zawsze chcieliśmy.
— Charles R. Swindoll

Nie traktujmy przeciwności jak intruzów, ale jako Boże narzędzia w Jego pracy nad nami.
— Charles R. Swindoll

Niczym zaślepiony ze złości, na wpół zagłodzony szczur, krążący po cuchnących kanałach ściekowych, taki jest człowiek zamknięty w dusznej klatce zazdrości.
— Charles R. Swindoll

Load More...