Twitter

Czy Bóg poluźnia dziś linki twoich namiotów, sugerując, że nadszedł czas, abyś wykonał krok wiary?
— Charles R. Swindoll

Jako naśladowcy Boga wierzymy, że On prowadzi nas we właściwym kierunku… do celu, jaki nam wyznaczył. Jego prowadzenie jest jasne. Niekoniecznie logiczne lub wytłumaczalne, ale jasne.
— Charles R. Swindoll

Pomocne jest zatrzymać się czasem w tej kręcącej się przez cały rok karuzeli, zejść z niej, obiektywnie spojrzeć na sytuację i wyostrzyć myślenie. Dla chrześcijanina jest to nie tylko pomocne, ale wręcz niezbędne.
— Charles R. Swindoll

Na tronie wszechświata zasiada Bóg. On obiecał, że nawet w tych trudnych czasach osiągnie swoje cele.
— Charles R. Swindoll

Bóg powołuje przywódców na trudne czasy.
#przywództwo #leadership
---
Słuchaj audycji z cyklu: "Dawid: Pasja i Przeznaczenie"
https://iflpolska.pl/sluchaj

Bóg jest tym, który tworzy dzieła sztuki z odpadów... który wyciąga swoją glinę spod mostu... który czyni czysto brzmiące instrumenty z naznaczonych brudem porażek przeszłości.
— Charles R. Swindoll

Szczęście to kwestia właściwego myślenia, a nie inteligencji, wieku czy pozycji.
— Charles R. Swindoll

Chcesz przekazywać przesłanie o miłości Chrystusa i budować mosty, które przyciągną do Niego innych? Zacznij od swojego sposobu mówienia.
— Charles R. Swindoll

Load More...