Twitter

Bóg wciąż przypomina nam o niebezpieczeństwie pychy… ale często potrzeba cierpienia, abyśmy zapamiętali tę lekcję.
— Charles R. Swindoll

Co by było, gdyby ktoś zbadał twoje życie rodzinne? Czy znalazłby tam jakość prawdziwie bliskich relacji?
— Charles R. Swindoll

W razie gdyby wszyscy stali się zbyt zajęci, by razem z tobą zatrzymać się i zachwycić pięknem kwiatów albo pracowitością mrówek, dziadkowie niezawodnie staną u twego boku.
— Charles R. Swindoll

Czy Bóg poluźnia dziś linki twoich namiotów, sugerując, że nadszedł czas, abyś wykonał krok wiary?
— Charles R. Swindoll

Load More...