Facebook IFL Polska

Zaufanie do Boga nie kłóci się z odpowiedzialnym postępowaniem.

Apostoł Paweł wyraził to w następujących słowach:

„Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia.” (2 List do Tymoteusza 1,6)

Ufając Bogu, nie poddajemy się panice. Jednocześnie, postępujemy w mądry sposób - tak by wyświadczać dobro tym, którzy są wokół nas.
... RozwińZwiń

Zobacz na Facebooku

Ignorowanie Bożej woli dla naszego życia zawsze kończy się niepewnością i poczuciem zagubienia. Nawet niewielkie moralne kompromisy wyrządzają szkodę w naszym sercu.

Gdy stale omijamy Boże ścieżki, z czasem to, co było wcześniej czarne i białe, staje się dla nas szare. Tracimy pragnienie, by być z Bogiem, mamy coraz więcej wymówek, by nie spędzać z Nim czasu.

Grzech może chwilowo wydawać się bardziej atrakcyjny, jednak na dłuższą metę zabiera nam pokój, radość oraz poczucie bezpieczeństwa, których doświadczamy w Bożej obecności.

„Niewinność i prawość niech mnie ochraniają, ponieważ na Ciebie z utęsknieniem czekam.” (Psalm 25,21)
... RozwińZwiń

Zobacz na Facebooku

Tysięczny post na naszym Instagramie‼️📖💖

www.instagram.com/fundacja_ifl_polska
... RozwińZwiń

Zobacz na Facebooku
Zobacz na Facebooku

Branie na siebie niepotrzebnej odpowiedzialności za rzeczy, których nie możemy kontrolować, to gotowy przepis na emocjonalne przeciążenie.

Chodzi o pułapkę, jaką jest obciążanie siebie emocjami innych ludzi… staranie się, by zadowolić wszystkich wokół… niewolnicze spełnianie ich oczekiwań.

Przyczyną, dla której tak łatwo popadamy w ten mechanizm, jest lęk przed odrzuceniem. Każdy z nas pragnie przecież być kochany i akceptowany.

Warto wtedy zadać sobie pytanie: Co stanowi o mojej wartości? Ilość przyjaciół? To, czy jestem przez wszystkich lubiany?

A może to… w jaki sposób postrzega mnie Bóg?

„Jesteś drogi w moich oczach…” (Księga Izajasza 43,4)
... RozwińZwiń

Zobacz na Facebooku
Zobacz na Facebooku

Czym jest Dobra Nowina?

To przesłanie o tym, że Jezus wziął na siebie ciężar naszych win. Był On jedyną osobą, która mogła to zrobić, gdyż nigdy nie dopuścił się grzechu.
Jezus wziął na siebie pełną karę, która należała się nam, całą naszą nieprawość i wstyd.

Wszystko po to, by Ci, którzy w Niego uwierzą i wyznają jako swego Pana i Zbawiciela, mogli zostać usprawiedliwieni i obdarzeni wiecznym życiem z Bogiem.

Jaka jest twoja odpowiedź na Dobrą Nowinę? Czy wierzysz, że dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa jesteś zbawiony?

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.” (Ewangelia Jana 3,16)
... RozwińZwiń

Zobacz na Facebooku
Zobacz na Facebooku
Zobacz na Facebooku
Zobacz na Facebooku