Facebook IFL Polska

W Bożym planie na wszystko jest właściwy czas.

We właściwym czasie Bóg posłał na ziemię swojego Syna, Jezusa. Nie wiemy, dlaczego wydarzyło się to właśnie wtedy, ale możemy być pewni, że był to najlepszy czas z możliwych.

We właściwym czasie Abraham i Sara doczekali się potomka.

We właściwym czasie Jezus objawił się Apostołowi Pawłowi.

Marta, siostra Łazarza, miała Jezusowi za złe, iż zjawił się zbyt późno… ale zarówno wtedy, tak i dziś, prawdą jest, że Bóg nigdy się nie spóźnia. Nawet jeśli tak nam się wydaje.

On zawsze przychodzi we właściwym czasie.

„Pan - to Bóg wieczny, Stwórca krańców ziemi. On się nie męczy ani nie nuży, Jego mądrość jest niezgłębiona.” (Księga Izajasza 40,28)W Bożym planie na wszystko jest właściwy czas.

We właściwym czasie Bóg posłał na ziemię swojego Syna, Jezusa. Nie wiemy, dlaczego wydarzyło się to właśnie wtedy, ale możemy być pewni, że był to najlepszy czas z możliwych.

We właściwym czasie Abraham i Sara doczekali się potomka.

We właściwym czasie Jezus objawił się Apostołowi Pawłowi.

Marta, siostra Łazarza, miała Jezusowi za złe, iż zjawił się zbyt późno... ale zarówno wtedy, tak i dziś, prawdą jest, że Bóg nigdy się nie spóźnia. Nawet jeśli tak nam się wydaje.

On zawsze przychodzi we właściwym czasie.

„Pan - to Bóg wieczny, Stwórca krańców ziemi. On się nie męczy ani nie nuży, Jego mądrość jest niezgłębiona.” (Księga Izajasza 40,28)
... RozwińZwiń

Zobacz na Facebooku

4 hours ago

Pełnia Życia IFL Polska

Zdjęcie w tle profilu „Pełnia Życia IFL Polska” ... RozwińZwiń

Zobacz na Facebooku
Zobacz na Facebooku
Zobacz na Facebooku

Chrześcijaństwo nie jest suchą teorią czy sztywną ideologią. Boga nie da się zamknąć w gorset reguł, paragrafów i zasad.

Swoje dzieci powołał do przestrzegania najważniejszego prawa – prawa miłości. To ona powinna stanowić główną motywację naszych działań.

Nie jesteśmy jednak w stanie dzielić się miłością, jeśli najpierw nie otrzymaliśmy jej od Boga.

„Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.” (Ewangelia Jana 13,34-35)
... RozwińZwiń

Zobacz na Facebooku

Przystąp bliżej do Boga, to i On zbliży się do ciebie! ✨ ... RozwińZwiń

Zobacz na Facebooku
Zobacz na Facebooku

Fakt, że zegarek jest wodoszczelny, nie oznacza, że nigdy nie będzie miał kontaktu z wodą. Gwarantuje jednak, że zanurzenie w wodzie nie zniszczy go.

Podobnie chrześcijaństwo nie oznacza życia wolnego od burz. Życiowe przeciwności uderzają w każdego z nas.

Jednak jeśli budujemy na właściwym fundamencie – przetrwamy każdą burzę. Podążając za Bożym przewodnictwem, przejdziemy przez trudności krok za krokiem, otoczeni Jego pokojem i miłością.

Nie możemy mieć życia bez burz, ale możemy być „burzo-odporni”.

„Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.” (Ewangelia Mateusza 7,24-25)
... RozwińZwiń

Zobacz na Facebooku

"Nie będziesz w stanie obdarzać łaską innych, zanim sam jej nie przyjmiesz. I w tym leży problem. Chętnie bowiem wcielamy się w rolę Dobrego Samarytanina, ale nikt z nas nie chce być po drugiej stronie."

Więcej w audycji na: iflpolska.pl/sluchaj
... RozwińZwiń

Zobacz na Facebooku

#uzdrowieni #umocnieni ... RozwińZwiń

Zobacz na Facebooku