Facebook IFL Polska

Czy zdarzyło ci się porównywać swoje małżeństwo do innej pary? Być może nawet odczułeś ukłucie żalu na myśl, że inni mają lepiej… wyglądają na szczęśliwszych od was.

Pewien autor napisał: „Żadne małżeństwo nie jest powołane do bycia innym, niż jest. Bóg ma tyle planów dla małżeństw, ile jest par, i dlatego nie wymaga, byśmy oceniali swoje życie, porównując się do innych.”

Nie chodzi tu o zaniechanie pracy na związkiem czy szukania wsparcia w trudnych, konfliktowych sytuacjach, lecz o skupienie się na tym, jak niezwykłe błogosławieństwo Bóg umieścił pomiędzy wami.

Dostrzegasz je?

„Przyjdźmy przed Jego oblicze z wdzięcznością…” (Psalm 95,2)
... RozwińZwiń

Zobacz na Facebooku
Zobacz na Facebooku

Tak często próbujemy zadowolić wszystkich wokół siebie. Staramy się bardzo, by spełnić oczekiwania naszych pracodawców, członków rodziny, przyjaciół… a i tak zawsze znajdzie się ktoś niezadowolony z naszego postępowania.

Prawda jest taka, że często nasze „tak” dla kogoś jest równoznaczne z powiedzeniem „nie” innej osobie. Wszystko to przekłada się na zmęczenie i poczucie bezsilności.

Jakie jest wyjście z tego błędnego koła?

Odpowiedź jest prosta: wyznaczenie i trzymanie się hierarchii priorytetów.

Tak jak to było w przypadku biblijnego przywódcy, Nehemiasza:

„Wyprawiłem więc do nich posłańców z taką odpowiedzią: «Wykonuję wielką pracę i nie mogę przyjść. Albowiem stanęłaby ta praca, gdybym ją musiał opuścić, aby przyjść do was». Ale oni przysyłali do mnie z tym samym cztery razy, ja zaś odpowiadałem im tak samo.” (Księga Nehemiasza 6,3-4)
... RozwińZwiń

Zobacz na Facebooku

#ignorancja #suchawiedza #praktycznedziałanie ... RozwińZwiń

Zobacz na Facebooku

Bądźmy niestrudzeni w szlachetnym postępowaniu! ... RozwińZwiń

Zobacz na Facebooku

Boże prawdy są realne i niezmienne bez względu na emocje, które nam towarzyszą w danej chwili.

Czasem pod naporem problemów zdarza nam się wątpić w Bożą dobroć czy Jego doskonały plan względem nas. W nasze myśli wkrada się strach, który podpowiada nam pesymistyczne scenariusze rozwoju wydarzeń.

W takich chwilach warto skupić się na tym, co mówi Boże Słowo, które jest odzwierciedleniem Jego myśli i woli dla każdego człowieka.

„Jestem bowiem świadomy zamiarów, jakie zamyślam co do was - wyrocznia Pana - zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, by zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie. Będziecie Mnie wzywać, zanosząc do Mnie swe modlitwy, a Ja was wysłucham. Będziecie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, albowiem będziecie Mnie szukać z całego serca.” (Księga Jeremiasza 29,11-13)
... RozwińZwiń

Zobacz na Facebooku

Wiara jest jak kalorie 🍩🍰🍨

Nie możesz ich/jej zobaczyć, ale z łatwością dostrzeżesz ich/jej rezultaty!
... RozwińZwiń

Zobacz na Facebooku

ludzkie plany 🔀 Boże plany ... RozwińZwiń

Zobacz na Facebooku

Czy masz czasem wrażenie, że twoje modlitwy nie docierają przed Boży tron? Wołasz do Niego i nie słyszysz odpowiedzi?

Boże Słowo zapewnia nas, że:

„Ręka Pana nie jest tak krótka, żeby nie mogła ocalić, ani słuch Jego tak przytępiony, by nie mógł usłyszeć. Lecz wasze winy wykopały przepaść między wami a waszym Bogiem; wasze grzechy zasłoniły Mu oblicze przed wami tak, iż was nie słucha” (Księga Izajasza 59,1-2)

Warto jest zadać sobie pytanie: czy posiadam osobistą więź z Bogiem przez Jego Syna – Jezusa Chrystusa? Czy pokutowałem z grzechów, które popełniłem i przyjąłem Jego przebaczenie?

To właśnie dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa mamy swobodny przystęp do Boga Ojca…otwarte drzwi do bliskiej relacji z Nim. Czy odpowiedziałeś na to wezwanie w swoim życiu?
... RozwińZwiń

Zobacz na Facebooku

Wszystko, co byście chcieli, aby ludzie wam czynili, to i wy im czyńcie! ... RozwińZwiń

Zobacz na Facebooku