Kiedy żyjemy w wolności, okazując miłość tak jak Chrystus, troszcząc się o innych tak jak robił to On i jak On przebaczając, odbijamy Jego światło w tym ciemnym świecie. Czcimy Tego, który zapewnił nam przepiękną przyszłość w bliskości Boga, a Jego cudowny plan dodaje nam skrzydeł.Zachęcamy do słuchania wykładu pt. "Kroki ku wolności" - linki w komentarzu.Dostępne również studium biblijne.#samodzielniebiblijnie #IFLPolska #ListDoEfezjan ... RozwińZwiń
Zobacz na Facebooku
Uważaj, jak postępujesz!Sprawdź pięć zasad przedstawionych przez apostoła Pawła w Liście do Efezjan 5,15-21.Zapraszamy do słuchania wykładu i sięgnięcia po studium biblijne pt. "Test życia chrześcijańskiego". Wszystko dostępne w aplikacji mobilnej i na naszej stronie iflpolska.pl. #samodzielniebiblijnie #IFLPolska #ListDoEfezjan ... RozwińZwiń
Zobacz na Facebooku
Zapraszamy do słuchania wykładu pastora Chucka Swindolla zatytułowanego: "Czy to światełko jest rzeczywiście moje?".Wykład i studium biblijne oparte jest na Liście do Efezjan 5,6-14. ... RozwińZwiń
Zobacz na Facebooku
Biblia zawiera wiele „perełeczek”. Nazwijmy je klejnotami ze Słowa Bożego.Jednym z nich jest List do Efezjan 2,10.Posłuchaj wykładu pastora Chucka Swindolla, w którym dowiesz się, dlaczego właśnie ty jesteś Bożym Arcydziełem. ... RozwińZwiń
Zobacz na Facebooku
O co chodzi w tym całym chrześcijaństwie?Zapraszamy do słuchania audycji zatytułowanych "Wezwanie do życia w czystości", w oparciu o List do Efezjan 5,1-7.#IFLPolska #odkrywaniebiblii #ListDoEfezjan #samodzielniebiblijnie ... RozwińZwiń
Zobacz na Facebooku
Dziękujemy za wspaniały czas podczas szkolenia Kościół Chrześcijan Baptystów w Głogowie/Baptist Church in Glogow! ... RozwińZwiń
Zobacz na Facebooku
Kontynuujemy serię poświęconą Listowi do Efezjan. Zapraszamy do słuchania audycji zatytułowanej "Kroki ku wolności".Linki w komentarzach. ... RozwińZwiń
Zobacz na Facebooku
Ewangelia o Jezusie Chrystusie. Po prostu.Zachęcamy do słuchania audycji pt. "Jego Dar i nasze dary". ... RozwińZwiń
Zobacz na Facebooku
Przychodzimy pod krzyż w starym, brudnymi zniszczonym ubraniui stajemy przed żywym, świętym i czystym Bogiem. Prosimy o Jego przebaczenie. Zrzuciwszy stare odzienie, otrzymujemy nowe ubranie, które „zostało stworzonew sprawiedliwościi świętości prawdy.”- Charles R. Swindoll ... RozwińZwiń
Zobacz na Facebooku
Podobnie do rybaków, którzy naprawiają rozdarcia w sieci, aby ją wzmocnić, przełożeni w kościele zauważają potrzeby ludu Bożego, uzupełniają wszelkie braki i wprowadzają wierzących do służby, w której każdy używa swoich darów duchowych, co przynosi zdumiewające rezultaty. „Całe Ciało – złączone i powiązane dzięki mocy właściwej każdej części – wzrasta, budując siebie w miłości” (List do Efezjan 4,16). ... RozwińZwiń
Zobacz na Facebooku