Facebook IFL Polska

#reklama versus #zadowolenie ... RozwińZwiń

Zobacz na Facebooku

"Skarby prostej wiary"

Jednym z pierwszych stwierdzeń Jezusa otwierających Kazanie na Górze są słowa: „Błogosławieni cisi, albowiem odziedziczą ziemię”.

Czy możesz sobie wyobrazić kierownika sprzedaży, który mówi swoim podwładnym: „Bądźcie cisi i pokorni w stosunku do klientów”? Czy wyobrażasz sobie firmę, której szef powie do swoich współpracowników: „Chcę, abyśmy wszyscy pamiętali o cichości i pokorze. Bądźmy łagodni dla ludzi. Traktujmy ich z wrażliwością”?

Zgodnie z naszym pojmowaniem rzeczywistości, cichość i łagodność oznaczają, że jesteś mięczakiem, że brakuje ci kręgosłupa.

To nieprawda.

W czasach Jezusa słowo tłumaczone jako „łagodny” lub „cichy” nigdy nie oznaczało braku siły. Było używane, by opisać dzikiego konia, który został okiełznany.

O Mojżeszu powiedziano, że był najpokorniejszym człowiekiem na ziemi. Niezdecydowanym? Nie. Zniewieściałym? Bynajmniej! Pozbawionym pewności siebie? Nigdy w życiu! Ale cichym i pokornym? Owszem.

Nigdy nie będziesz bardziej podobny do Chrystusa niż wtedy, gdy kontrolujesz swą siłę. Wtedy zamiast tracić, wiele możesz zyskać...

---
Więcej w audycjach z cyklu: "Wierzyć po prostu"
iflpolska.pl/sluchaj
... RozwińZwiń

Zobacz na Facebooku

"Niech wiara będzie prosta"

Hipokryzja jest czymś odrażającym. Czym rak jest dla ciała, tym hipokryzja jest dla Kościoła. Powoduje śmierć.

Niestety, hipokryzja uzależnia. I mimo, że Jezus potępia hipokrytów w najostrzejszych słowach, my wciąż przedkładamy ten sposób funkcjonowania ponad prawdę i autentyczność.

Określenie "hipokryta" przenosi nas do czasów greckich dramatów. Jeden aktor często odgrywał w przedstawieniu kilka ról. Grając je, nosił różne maski.

Wraz z upływem czasu, słowo to zaczęło być używane nowym znaczeniu. Oznaczało człowieka, który zawsze odgrywa jakąś rolę, np. osobę, która ukrywa złe serce pod pozorem pobożności. Wygląda na sprawiedliwą, lecz głęboko wewnątrz jest pełna niegodziwości.

Właśnie opisałem najczęstszą dolegliwość naszych czasów - hipokryzję.

Ale jeśli hipokryzja jest czymś odrażającym, to autentyczność jest piękna. Gdy spotykamy kogoś, komu możemy zaufać - może to być nauczyciel, doradca, duchowny, a nawet konsultant do spraw biznesowych - jesteśmy tak zachwyceni tą nieczęsto zdarzającą się sytuacją, że chcemy przelać na tę osobę całe zasoby naszego zaufania...

Więcej w audycjach z cyklu: "Wierzyć po prostu"
iflpolska.pl/sluchaj
... RozwińZwiń

Zobacz na Facebooku

Mądrość woła na ulicach,
na placach głos swój podnosi...

"Powróćcie do moich upomnień,
udzielę wam ducha mojego,
nauczę was moich zaleceń...

Kto słucha mnie - osiągnie spokój,
wytchnienie - bez obawy nieszczęścia."

(Księga Przysłów 1,20.23.33)
... RozwińZwiń

Zobacz na Facebooku

Jezus zapytał swoich uczniów: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?

Oni powiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, drudzy za Eliasza, inni za Jeremiasza lub jednego z proroków.

Spytał ich: A wy za kogo mnie uważacie?

Odpowiadając Szymon Piotr rzekł: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żyjącego!

(Ewangelia Mateusza 16,13-16)
... RozwińZwiń

Zobacz na Facebooku

Na antenie:

Seria: "Wierzyć po prostu"
Audycja #5: "Proste rozwiązania trudnych spraw"

Nie ma jaskrawszych oznak moralnego rozpadu społeczeństwa niż zanik uczciwości. W małżeństwie najbardziej dramatycznym tego przejawem jest niewierność. W relacjach między przyjaciółmi - brak szczerości. Gdy partnerzy oszukują i okłamują się nawzajem, wtedy moralna osnowa społeczeństwa bardzo szybko słabnie i niszczeje. Takie postępowanie nie powinno jednak cechować ludzi, którzy twierdzą że należą do Chrystusa.

W swoim największym kazaniu Jezus dotyka sedna tego problemu. Sięga głębiej niż litera Prawa. Według Chrystusa małżeństwo wymaga bezwzględnej wierności, a osobiste relacje - absolutnej szczerości.

Jezus podnosi poprzeczkę, nauczając, że intencją przykazania zakazującego cudzołóstwa jest ustrzec człowieka przed grzechem i jego niszczącymi konsekwencjami - zarówno w szerokim, jak i bardzo konkretnym znaczeniu. Dlatego chrześcijanie powinni wystrzegać się nie tylko cudzołożnych związków, lecz nawet fantazjowania na ten temat.

iflpolska.pl/sluchaj
... RozwińZwiń

Zobacz na Facebooku

Niektórzy traktują kontakt z Bogiem jako jedną z wielu dziedzin życia… gdzieś pomiędzy pracą, rodziną czy różnymi zainteresowaniami. Doświadczają w jakimś stopniu Bożej miłości i nie chcą z niej rezygnować. Dokładają więc kolejną „szufladkę” z napisem „Bóg”.

Tymczasem Słowo Boże uczy, że poddanie życia Bogu oznacza całkowicie nowy początek. Jeżeli uznajemy Jezusa swoim Panem, wszystko inne powinno zostać Jemu podporządkowane.

„Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto stało się nowe.” (2 List do Koryntian 5,17)
... RozwińZwiń

Zobacz na Facebooku

Zapraszamy do naszej grupy:

www.facebook.com/groups/czytamyrazembiblie

Aktualnie czytamy razem Ewangelię wg św. Marka 🔍📖
... RozwińZwiń

Zobacz na Facebooku

...bądźcie naśladowcami Boga... ... RozwińZwiń

Zobacz na Facebooku

Czy słyszałeś o zasadzie 3 sekund?

Zasada ta polega na tym, że w momencie wzburzenia czy zniecierpliwienia świadomie odczekujemy trzy sekundy przed podjęciem jakiekolwiek działania.

W czasie tej krótkiej pauzy możemy zadać sobie pytanie, czy na pewno chcemy wyrzucić z siebie wszystkie swoje frustracje. Ochroni nas to przed wieloma niepotrzebnymi słowami i przed poczuciem winy i wstydu, gdy emocje już opadną.

Nawet w trudnych sytuacjach to do nas należy wybór, jak zareagujemy.

Dobrą nowiną jest to, że nie musimy działać wyłącznie w oparciu o własne siły, lecz możemy korzystać z pomocy Ducha Świętego.

"Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przy takich cechach nie potrzeba prawa." (List do Galatów 5,22-23)
... RozwińZwiń

Zobacz na Facebooku