Polecamy audycję: "Co jeśli oszuka cię przyjaciel?"iflpolska.pl/sluchajBóg szuka wiernych i oddanych sług, a nie gwiazdorów i celebrytów.Niestety, nawet sługom grozi ogromne niebezpieczeństwo. Ludzie służący w Kościele mają tendencje do szukania wpływów i władzy, do samorealizowania się na swoim urzędzie. Taka pokusa może zdewastować i skorumpować nawet najwierniejszego sługę.Historia sług, którzy próbowali wykorzystać swoją pozycję, aby zdobywać korzyści, powtarza się na kartach Biblii wiele razy. Jednym z bardziej znanych przypadków jest historia Elizeusza i Gehaziego.Gehazi posługiwał prorokowi Elizeuszowi. Pracował gorliwie i ciężko, jak galernik przy wiosłach. Pewnego razu, oburzył go fakt, że Elizeusz nie przyjął nic od generała obcej armii, który doświadczył cudu. Był przekonany, że domostwo proroka powinno skorzystać na uzdrowieniu tak ważnej osobistości.Dopuszczając się oszustwa, Gehazi wyłudził od generała hojny dar. Zdradził swojego pana i przyjaciela, sprzeniewierzył się swojemu powołaniu.Jaka z tego płynie dla nas lekcja?Jeśli jesteś Gehazim, pamiętaj, że wszyscy jesteśmy sługami i zdamy ze swojego życia sprawę Bogu. Zawsze zadawaj sobie pytanie: Czy postępuję słusznie?A jeśli jesteś Elizeuszem, nie lekceważ sytuacji, kiedy ktoś nadużywa twojego zaufania. Skonfrontuj oszustwo i dąż do ujawnienia prawdy. Uważaj jednak, by nie kierowała tobą ambicja i zraniona duma. Oddaj całą sytuację w ręce Boga. ... RozwińZwiń
Zobacz na Facebooku
Polecamy audycję: "Co jeśli ktoś na ciebie czyha?"iflpolska.pl/sluchajNękanie należy do tego rodzaju doświadczeń, które może wyrządzić wiele szkody i zła. Z powodu takich praktyk, ofiara jest poniżana, żyje w poczuciu zagrożenia.O nękaniu mówimy wtedy, gdy zamiarem prześladowcy jest zastraszanie swojej ofiary. Prześladowca dąży do przejęcia kontroli nad jej życiem. Może się ono przejawiać na wiele różnych sposobów: groźby, upokarzanie, śledzenie, oszczerstwo. Choć nękanie nie zna różnicy płci, to jednak kobiety częściej padają jego ofiarą.Skutki nękania mogą być dla ofiary straszne: utrata apetytu, bezsenność, napady lęku, a nawet skłonności samobójcze. W wielu przypadkach, zamiast stawić czoła prześladowcy, ofiara biernie poddaje się psychicznej przemocy.Pamiętasz postać biblijnego proroka Eliasza? Stał się on ofiarą gróźb niegodziwej królowej Jezebel.Eliasz przestraszył się. Zamiast otwarcie przeciwstawić się królowej, odważnie i z ufnością złożyć swoje życie w ręce Boga, gdy usłyszał pogróżki… w popłochu uciekł. Skrył się na pustyni i tam, doprowadzony do ostateczności, wołał do Boga, prosząc o śmierć.Czego możemy się z tego nauczyć?Jeśli ktoś ci grozi albo cię gnębi, potraktuj sprawę poważnie. Zawiadom o tym policję. Nie lekceważ tego ani nie daj się zastraszyć.Z drugiej strony, nie trać właściwej perspektywy. Ufaj Bogu! W każdej sytuacji szukaj Jego prowadzenia i mądrości w podejmowaniu właściwych decyzji. ... RozwińZwiń
Zobacz na Facebooku
Polecamy audycję: "Co jeśli nagle wszystko stracisz?"iflpolska.pl/sluchajŻycie nie jest łatwe. Czasem tragiczne wydarzenia czy straszne rzeczy spadają na nas jak grom z jasnego nieba. Zaskoczeni, w głowie mamy tylko jedno: Jak to znieść, jak sobie z tym poradzić?Jest już wystarczająco źle, gdy dopada nas ból na skutek naszej złej decyzji czy głupiego kroku. Ale cierpienie niezasłużone? Dobry, przyzwoity człowiek nagle traci wszystko, co ma. Z tym trudno się pogodzić, prawda?A co, gdyby coś takiego przytrafiło się tobie?Z taką osobistą tragedią musiał zmierzyć się Hiob. Biblia prezentuje go jako człowieka uczciwego, wierzącego i oddanego Bogu. Za Bożym przyzwoleniem, szatan doprowadził jednak do tego, że Hiob stracił cały dobytek. Następnie zginęły jego dzieci. Jakby tego było mało, ciężko zachorował, a jego choroba sprawiła, że ludzie z jego otoczenia czuli do niego odrazę.Hiob nie rozumiał tego, co się z nim dzieje. Nie negował rzeczywistości ani nie tłumił swoich emocji. A jednak, pośród bólu i cierpienia, oddał chwałę Bogu!Jeśli znasz Boga i stoisz mocno na fundamencie Słowa Bożego, to nawet największy życiowy wstrząs nie musi zniszczyć twojej wiary. ... RozwińZwiń
Zobacz na Facebooku
Bóg używa zwykłych ludzi do osiągnięcia niezwykłych rzeczy.youtu.be/fdRU9rk4c0o ... RozwińZwiń
Zobacz na Facebooku
Nowy cykl audycji na naszej antenie 📻➡️➡️ "Co jeśli . . . ?" ⬅️⬅️Polecamy‼iflpolska.pl/sluchaj ... RozwińZwiń
Zobacz na Facebooku
Serdecznie polecamy bezpłatny kurs online: "Jak studiować Biblię"‼youtu.be/YYoPcL1yI1c ... RozwińZwiń
Zobacz na Facebooku
W poranek Zmartwychwstania promienie światła ukazały pusty grobowiec. Jezus zmartwychwstał! Ciemność i śmierć rozpierzchły się przed obliczem Zmartwychwstałego, zwanego przez proroków „Wschodzącym Słońcem”. (Łk 1,78)Pasyjna opowieść nie jest pełna bez wieści o zmartwychwstaniu. Zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią pozwala nam żyć w wolności od grzechu, dzięki mocy Ducha Świętego. Zmartwychwstanie Jezusa stało się początkiem naszego życia.„Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli.” (1 List do Koryntian 15,20)***Drogi Ojcze, dziękuję Ci za to, że mogę nazywać Jezusa moim Zbawicielem. Nie muszę już obawiać się śmierci. Dziękuję, że posłałeś Swego Syna, by umarł i zmartwychwstał, i by poprowadził mnie drogą do twojego wiecznego Domu, przez każdy dzień mojego życia.Chcę podążać za Nim z całego serca. Amen ... RozwińZwiń
Zobacz na Facebooku
Zapewne najcięższym dniem w życiu uczniów Jezusa był ten po Jego ukrzyżowaniu.Gdy Jezus został aresztowany, uciekli w popłochu. Przebywali w ukryciu aż do niedzielnej nocy. Ogarnęła ich panika i paraliżujące poczucie beznadziei. Ich świat zawalił się w jednej chwili. Jezusa już z nimi nie było.Z dala od Jezusa jesteśmy pozbawieni nadziei… Nie możemy być pewni, czy Bóg nas kocha. Nie wiemy, czy możemy zbliżyć się do Jego świętej obecności. Nie mamy nadziei na życie wieczne. Nie mamy podstaw, by myśleć, że nasze życie coś znaczy w tym całym poplątanym świecie.Podczas jutrzejszego święta Zmartwychwstania, poświęć moment, by rozważyć to, w jakim miejscu byłbyś z dala od Chrystusa…„W owym czasie byliście poza Chrystusem, obcy względem społeczności Izraela i bez udziału w przymierzach obietnicy, nie mający nadziei ani Boga na tym świecie.” (List do Efezjan 2,12)***Drogi Ojcze, bez Twojej łaski objawionej w Jezusie, nie miałbym celu w tym świecie i nadziei na życie wieczne. Byłem oddzielony od Ciebie przez moje grzechy. Dziękuję Ci za Twoje odkupienie, za Twoją niepojętą miłość.Pośród trudów i doświadczeń nigdy nie zapomnę tego, co dla mnie uczyniłeś. Jesteś moją nadzieją teraz i na zawsze. Amen. ... RozwińZwiń
Zobacz na Facebooku
Pierwsza krew podczas męki Chrystusa nie pojawiła się w skutek biczowania, lecz… modlitwy.W ogrodzie Getsemani Jezus prosił Ojca, by cofnął wyrok, który na Nim spoczywał. Cierpienie Jezusa było tak intensywne, że pocił się kroplami krwi, spływającej z Jego czoła. Jednak tylko Jezus mógł ponieść brzemię Bożego sądu nad grzechem. Wiedząc doskonale, co Go czeka, w posłuszeństwie Ojcu wyznał: „Nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie.” (Łk 22,42)***Rozważaj dzisiaj ostatnie godziny życia Jezusa. Pomyśl o tym, w jaki sposób zdradził Go jeden z przyjaciół… jak został opuszczony przez swoich naśladowców… jak wyparł się Go Piotr… a Jego oprawcy popędzili Go drogą prowadzącą do okrutnej śmierci…Jakże bezlitosnym torturom został poddany! Tłum domagał się przed Piłatem Jego śmierci, skandując: „Ukrzyżuj Go! Ukrzyżuj Go!”. Wyrok został wydany.„Gdy przyszli na miejsce, zwane «Czaszką», ukrzyżowali tam Go…” Ewangelia wg św. Łukasza 23,33***Ojcze, dziękuję Ci, że zdecydowałeś się posłać Swego ukochanego Syna, by umarł za moje grzechy.Jezu, dziękuję Ci za to, że będąc niewinnym, poniosłeś ciężar grzechów całego świata. Nie jestem w stanie pojąć ogromu cierpienia, którego doświadczyłeś. Chcę wyznawać dziś Tobie moją wdzięczność i miłość.Pomóż mi proszę żyć tak, by każdy mój dzień oddawał Tobie chwałę. Amen ... RozwińZwiń
Zobacz na Facebooku
Przaśny chleb... Wino… Baranek... Gorzkie zioła… To elementy wieczerzy paschalnej, które nawiązują do historii wybawienia Izraelitów z niewoli egipskiej. W noc przed swoją śmiercią Jezus świętował wraz z uczniami Boże dzieła dokonane w przeszłości oraz zapoczątkował nową, lepszą Paschę. Łamał chleb symbolizujący Jego ciało oraz rozlewał wino, jako swoją krew, która została przelana za nas wszystkich. On sam stał się Barankiem Bożym, czyli ofiarą złożoną za nasze grzechy. Krzyż, do którego Jezus został przybity, stał się bramą do życia wiecznego. „A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i Apostołowie z Nim. Wtedy rzekł do nich: Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę cierpiał. Albowiem powiadam wam: Już jej spożywać nie będę, aż się spełni w królestwie Bożym.” Ewangelia wg św. Łukasza 22,14-16***Jezu, dziękuję Ci, że ofiarowałeś samego siebie jako okup za mnie. Dziękuję, że Twoja krew oczyściła mnie z wszystkich win.Przyjmuję Twoją ofiarę, dokonaną na krzyżu, i nazywam Cię moim Panem i Zbawicielem.Ojcze, dziękuję, że mogę nazywać się Twoim dzieckiem. Dodaj mi odwagi, bym każdy dzień swojego życia przeżywał dla Ciebie.Bądź wywyższony w moim sercu i w moim życiu. Amen. ... RozwińZwiń
Zobacz na Facebooku