Znasz już audycje z serii Ujrzeć w Jezusie Syna Bożego (Ewangelia Jana, Rozdziały 1-5)? A wiesz, że udostępniliśmy STUDIUM BIBLIJNE, czyli 100 stronicowy KONSPEKT PDF?Realizujemy w nim metodę 4 kroków, czyli:1. Analizę tekstu: o czym mówi tekst?2. Interpretację: co to znaczyło dla pierwszych odbiorców?3. Korelację: jak to odnosi się do innych fragmentów Biblii o tej samej tematyce?4. Zastosowanie: praktyczne wskazówki na tu i terazA już 15 września rusza kolejna seria w oparciu o Ewangelię Jana, rozdziały 6-14. ... RozwińZwiń
Zobacz na Facebooku
XVI Doroczny zjazd Pokolenia Wiecznie Młodych w Ostródzie dobiegł końca.Być częścią tych spotkań to dla nas zaszczyt.Dziękujemy!Zygmunt P. Karel miał przywilej przeprowadzić grupę przez List Jakuba. Jak zawsze, apostołJakub „wszedł z butami” w nasze życie. Dzięki Bogu za ten głęboki list.#odkrywaniebiblii #IFLPolska #samodzielniebiblijnie ... RozwińZwiń
Zobacz na Facebooku
Jezus jest jedynym, który w całym swoim życiu nie uczynił nic złego. Mimo to został zaaresztowany, osądzony i skazany na najokrutniejszą karę, jaką znano w Imperium Rzymskim, zarezerwowaną dla najgorszych przestępców. Zaaresztowany został w wyniku zdrady. Rozprawa sądowa była farsą, wyrok niezgodny z prawem, a kara kpiną ze sprawiedliwości.Na przekór temu wszystkiemu, Jezus cały czas zachowywał spokój, szczerze odpowiadał na zarzuty, z godnością mówił prawdę i z łagodnością świadczył o swoim niebiańskim pochodzeniu.Czy i my będziemy naśladować Chrystusa w obliczu niesprawiedliwości, na jaką jesteśmy narażeni w swoim życiu?#iflpolska #samodzielniebiblijnie #odkrywaniebiblii ... RozwińZwiń
Zobacz na Facebooku
Od której księgi zacząć czytanie Biblii? Od Ewangelii Jana! A od której serii zacząć słuchanie audycji IFL Polska? Od Ewangelii Jana, rozdziałów 1-5!Pastor Chuck Swindoll podtrzymuje opinię wielu chrześcijan, twierdząc, że Ewangelia Jana jest jednym z najcenniejszych skarbów, jakie Bóg kiedykolwiek nam darował. Apostoł Jan nadzwyczaj precyzyjnie przedstawił cel, dla którego napisał tę księgę: „abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym, oraz abyście wierząc, mieli życie w Jego imię.” (Ewangelia Jana 20,31).Zapraszamy do zapoznania się z audycjami oraz konspektami z I części Ewangelii Jana (rozdziały 1-5) oraz zaplanowanie słuchania poruszającego, zupełnie nowego cyklu audycji, poświęconego II części, który rozpocznie się już 15 września!#ewangeliajana #samodzielniebiblijnie #IFLPolska ... RozwińZwiń
Zobacz na Facebooku
Nie ma chyba w całej historii takiej osoby jak Judasz, którego imię stało się wręcz synonimem zdrady.Był bardzo blisko Jezusa, jako jeden z dwunastu wybranych. Uzyskał gruntowną duchową edukację i wszelką praktyczną pomoc, by w przyszłości stać się filarem kościoła. Był świadkiem cudów Jezusa, słuchał Jego nauczania. Powierzono mu nawet zarządzanie pieniędzmi całej grupy.Niestety, nie potrafił rozprawić się ze swoimi wewnętrznymi słabościami. To, co próbował utrzymać w tajemnicy, wyszło w końcu na jaw. Dał znać o sobie prawdziwy Judasz, tak różny od tego, którego znali jego przyjaciele. Tylko jedna osoba nie była zaskoczona jego zdradą - Jezus.Historia Judasza uczy nas, że nikt nie jest odporny na destrukcyjny wpływ skrywanego w głębi serca grzechu.#samodzielniebiblijnie #IFLPolska #odkrywaniebiblii #Jezus ... RozwińZwiń
Zobacz na Facebooku
W części Kazania na górze zapisanej w Ewangelii Mateusza 6,1-8, Pan Jezus wziął na celownik obłudników. Odnosząc się do powszechnie znanych przypadków sprawiedliwości na pokaz uczy nas, abyśmy się stali ludźmi szczerymi, aby naszym celem było dyskretne oddawanie chwały Bogu, a nie wywieranie dobrego wrażenia na innych.Co to oznacza? Hojność, ale dyskretną. Modlitwę, ale w ukryciu, abyśmy nie okazali się skupionymi na sobie obłudnikami.Czy są jakieś dziedziny w twoim życiu, w których dostrzegasz fałszywą pobożność?#samodzielniebiblijnie #IFLPolska #odkrywaniebiblii #kazanienagórze ... RozwińZwiń
Zobacz na Facebooku
Jezus był osobą niezwykle łagodną i życzliwą, ale jednocześnie potrafił surowo konfrontować niesprawiedliwość i grzech.Największe wzburzenie budziło w Nim zło przebrane w szaty religii. Pod adresem obłudnych, chciwych, zawistnych liderów religijnych miał zarezerwowane szczególnie ostre słowa potępienia. Cena, jaką zapłacił za demaskowanie ich hipokryzji, była wysoka.Na przykładzie Chrystusa uczymy się, jak stawać po stronie prawdy nawet w obliczu krytyki i szykan, które nas mogą spotkać.#Jezus #samodzielniebiblijnie #IFLPolska #aplikacjamobilna #odkrywaniebiblii ... RozwińZwiń
Zobacz na Facebooku
Jezus, w swoim wspaniałym Kazaniu na górze stawia przed nami wyzwanie. Jakie?Po prostu bądź inny!W audycji pt. „Klejnoty prostej wiary” staramy się świeżym okiem spojrzeć na błogosławieństwa z Kazania na górze. Przyglądnijmy się wspólnie fragmentowi z Ewangelii Mateusza 5,1-12.#samodzielniebiblijnie #IFLPolska #odkrywaniebiblii #kazanienagórze ... RozwińZwiń
Zobacz na Facebooku
Nikt nie chciałby zostać oceniony jako "bezużyteczny".Jeśli ktoś mieni się naśladowcą Jezusa, ale w jego charakterze i postawie wobec drugiego człowieka w ogóle nie widać szlachetności, która cechowała Chrystusa to... coś poszło nie tak! Jak krzew winny powinien rodzić obfite kiście winogron, tak chrześcijanin powinien przejawiać cechy charakteru swojego Mistrza.Sekret tkwi w trwaniu. Tylko gałązka ściśle połączona z pniem krzewu może przynosić owoce i tym samym - wypełnić cel, dla którego istnieje.#samodzielniebiblijnie #IFLPolska #Jezus #odkrywaniebiblii ... RozwińZwiń
Zobacz na Facebooku
Jezus, swoją przenikliwą mocą w Kazaniu na górze, rozbił kruchą fasadę faryzejskiej hipokryzji i wyjaśnił czym jest prawdziwa sprawiedliwość. Wplatając wątki ze Starego Testamentu w tę nową szatę prawdy, określił zasady, których do dnia dzisiejszego nie można ignorować.Pragnął, aby nasze życie doznało przemiany w tym zagubionym świecie.A ty? Jak dobrze znasz Kazanie na górze zapisane w Ewangelii Mateusza? ... RozwińZwiń
Zobacz na Facebooku