Facebook IFL Polska

Bóg jest cierpliwy! ... RozwińZwiń

Zobacz na Facebooku

Jakże często pielęgnujemy w swoim umyśle fałszywy obraz Boga!

Niejednokrotnie wyobrażamy Go sobie jako odległego, nieprzystępnego, leciwego władcę, zasiadającego na tronie w niedosięgłym niebie. Wielu z nas nie zdaje sobie nawet sprawy jak bardzo nasze wyobrażenia ukształtowane są przez pryzmat naszej percepcji i doświadczeń, a nie w oparciu o obiektywne źródło prawdy.

Prawdziwy obraz Boga znajdujemy tylko w Słowie Bożym. Jego przesłanie przedstawia naszego Stwórcę i Pana we właściwym – pełnym – świetle.

Posłuchaj, co mówi o naszym Zbawicielu:

"Nie mamy Arcykapłana, który by nie mógł nam współczuć, gdy przeżywamy słabości, ale doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Zbliżajmy się zatem odważnie i ufnie do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę zapewniającą pomoc w stosownej porze." (List do Hebrajczyków 4,15-16)
... RozwińZwiń

Zobacz na Facebooku

➡️➡️ K O N K U R S ⬅️⬅️

Prześlij odpowiedź przez messengera i wygraj jeden z 5 egz. książki "Wprowadzenie do Nowego Testamentu"‼️

📜 Pytanie konkursowe 📜
Gdzie w Nowym Testamencie (księga, rozdział, werset) padają słowa o "nie braniu wzoru z tego świata" i "przemianie przez odnawianie umysłu"?

Na odpowiedź czekamy do końca tego tygodnia!! ✍️
Wskazówkę znajdziecie w artykułach na naszej stronie: iflpolska.pl/czytaj/biblia/

Zapraszamy! 😎
... RozwińZwiń

Zobacz na Facebooku

Mój lud zrozumie, że JA JESTEM. ... RozwińZwiń

Zobacz na Facebooku

Gdy Jezus chodził po świecie, podążały za nim tłumy. On jednak wiedział, że motywacją większości ludzi była doraźna korzyść – uzdrowione ciało, napełniony brzuch, zaspokojona ciekawość.

Ludzie poszukiwali Jezusa, ponieważ mógł coś dla nich zrobić. I rzeczywiście, On wychodził naprzeciw ich potrzebom. Chciał jednak być dla nich czymś o wiele więcej, niż magiczną lampą Aladyna.

Bóg pragnie mieć z nami bliską relację. Chce, byśmy Go kochali i poznawali coraz bardziej.

A ty, dlaczego wierzysz w Boga? Dlaczego ci na Nim zależy? Dlaczego Go szukasz?

"Szukacie Mnie dlatego, że (…) jedliście chleb i najedliście się do syta. Zajmujcie się nie pokarmem przemijalnym, ale trwałym, pokarmem zapewniającym życie wieczne. Udzieli wam go Syn Człowieczy, gdyż Ojciec, Bóg, właśnie Jego uwiarygodnił swą pieczęcią." (Ewangelia Jana 6,26-27)
... RozwińZwiń

Zobacz na Facebooku

Pismo Święte jest czymś więcej niż zbiorem opowieści czy księgą przepisów.

Poprzez swoje Słowo Bóg pragnie się z nami porozumiewać. Gdy czytamy Pismo Święte, poznajemy charakter Boga. Odkrywamy, co jest dla Niego ważne i jakie są Jego myśli o nas.

Tak jak podstawą każdej relacji jest komunikacja, tak Biblia powinna być fundamentem Twojego codziennego życia z Bogiem.

"Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce." (Psalm 119,105)
... RozwińZwiń

Zobacz na Facebooku

"Wszystko, co nie jest wieczne, jest na wieki nieaktualne."

- C.S. Lewis -
... RozwińZwiń

Zobacz na Facebooku

Jakże często wyrzucamy sobie własne braki – brak cierpliwości, brak odwagi, brak samodyscypliny…

Pragniemy naśladować Jezusa, ale wciąż tak wiele jest w nas do uporządkowania. Gdy próbujemy się zmienić w oparciu o własne siły, rodzi to tylko frustrację.

Jest jednak dobra wiadomość: Bóg nie oczekuje od nas wypracowania czegoś, co z założenia jest owocem Jego działania.

Czy wiesz, że dzięki Jego Duchowi możesz doświadczyć trwałej zmiany?

"Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli Prawa (…) Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie." (List do Galatów 5,18.22)
... RozwińZwiń

Zobacz na Facebooku

Zacznij z Bogiem nowy rozdział twojego życia! ... RozwińZwiń

Zobacz na Facebooku

Wiara jest czymś więcej niż znajomością faktów o Bogu. Jeśli nie zostanie ona poparta konkretnym działaniem w naszym życiu, można ją nazwać bezużyteczną.

O jakim działaniu mowa?

Wiara musi zostać przetransponowana do naszych realnych zmagań i dylematów. Nasze codzienne wybory - to jak spędzamy czas oraz jak traktujemy innych ludzi - ukazuje, czy traktujemy Słowo Boże na poważnie.

To nasze postępowanie pokazuje praktycznie, czy Jezus jest Panem naszego życia.

"Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? (…) Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie." (List Jakuba 2,14.17)
... RozwińZwiń

Zobacz na Facebooku