Szkolenie „Odkrywanie Biblii”

Znajomość Biblii w naszym kraju jest bardzo słaba. Jeśli nawet czytamy Pismo Święte, robimy to często nawykowo, bezwiednie powielamy znane już idee, bez wnikania w głębię jego przesłania.

Rodzi się PILNA potrzeba wyposażenia wierzących w narzędzia pozwalające na pogłębioną analizę tekstu Słowa Bożego, na zdrowe odżywianie się duchowe.

Wszyscy wiemy do czego prowadzi niezdrowe, nieregularne odżywianie. (…) Bez regularnego karmienia się Słowem Bożym nasze życie wewnętrzne szybko podupada. (Charles Swindoll)

Aby pomóc osobom zainteresowanym w zdobyciu umiejętności pogłębionych studiów Słowa Bożego, IFL-Polska organizuje szkolenie metody studiowania Biblii, w oparciu o książkę „Odkrywanie Biblii”, Charlesa Swindolla.

Najbliższa edycja szkolenia: wiosna 2021

Lokalizacja: trzy grupy online (spotkania na Zoomie)

***

Zapisz się na szkolenie do jednej z poniższych grup:

Grupa „Dolny Śląsk” / Zygmunt Karel (dowiedz się więcej o prowadzącym)

Grupa „Górny Śląsk” / Janusz Żydek (dowiedz się więcej o prowadzącym)

Grupa „Pomorze” / Marek Kurkierewicz (dowiedz się więcej o prowadzącym)

***

Szkolenie składa się z 6 spotkań. Oto tematy:

  1. Podstawowe zasady
  2. Analiza tekstu – dostrzeganie wszystkich ważnych szczegółów tekstu biblijnego
  3. Interpretacja – docieranie do pierwotnego znaczenia tekstu
  4. Korelacja – porównywanie przesłania tekstu z innymi fragmentami biblijnymi
  5. Zastosowanie – poszukiwanie praktycznego zastosowania odkrytych prawd do własnej sytuacji życiowej
  6. Przygotowanie rozważania

***

Zapisz się na szkolenie do jednej z poniższych grup:

Grupa „Dolny Śląsk” / Zygmunt Karel (dowiedz się więcej o prowadzącym)

Grupa „Górny Śląsk” / Janusz Żydek (dowiedz się więcej o prowadzącym)

Grupa „Pomorze” / Marek Kurkierewicz (dowiedz się więcej o prowadzącym)

***