Szkolenie „Odkrywanie Biblii”

Znajomość Biblii w naszym kraju jest bardzo słaba. Jeśli nawet czytamy Pismo Święte, robimy to często nawykowo, bezwiednie powielamy znane już idee, bez wnikania w głębię jego przesłania. Rodzi się PILNA potrzeba wyposażenia wierzących w narzędzia pozwalające na pogłębioną analizę tekstu Słowa Bożego, na zdrowe odżywianie się duchowe.

>> ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE <<

Wszyscy wiemy do czego prowadzi niezdrowe, nieregularne odżywianie. (…) Bez regularnego karmienia się Słowem Bożym nasze życie wewnętrzne szybko podupada. (Charles Swindoll)

Aby pomóc osobom zainteresowanym w zdobyciu umiejętności pogłębionych studiów Słowa Bożego, Fundacja IFL-Polska organizuje szkolenie metody studiowania Biblii, w oparciu o książkę „Odkrywanie Biblii”, Charlesa Swindolla.

Szkolenie składa się z 6 spotkań. Oto tematy:

  1. Podstawowe zasady
  2. Analiza tekstu
  3. Interpretacja
  4. Korelacja
  5. Zastosowanie
  6. Przygotowanie rozważania

>> ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE <<