Szkolenie „Odkrywanie Biblii”

Znajomość Biblii w naszym kraju jest bardzo słaba. Jeśli nawet czytamy Pismo Święte, robimy to często nawykowo, bezwiednie powielamy znane już idee, bez wnikania w głębię jego przesłania.

Rodzi się PILNA potrzeba wyposażenia wierzących w narzędzia pozwalające na pogłębioną analizę tekstu Słowa Bożego, na zdrowe odżywianie się duchowe.

>> ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE <<

Wszyscy wiemy do czego prowadzi niezdrowe, nieregularne odżywianie. (…) Bez regularnego karmienia się Słowem Bożym nasze życie wewnętrzne szybko podupada. (Charles Swindoll)

Aby pomóc osobom zainteresowanym w zdobyciu umiejętności pogłębionych studiów Słowa Bożego, Fundacja IFL-Polska organizuje szkolenie metody studiowania Biblii, w oparciu o książkę „Odkrywanie Biblii”, Charlesa Swindolla.

Najbliższa edycja szkolenia odbędzie się we Wrocławiu.

Termin: październik – grudzień 2020

Lokalizacja: Centrum Chrześcijańskie Swojczyce

Szkolenie składa się z 6 spotkań. Oto tematy:

  1. Podstawowe zasady /10 października/
  2. Analiza tekstu – dostrzeganie wszystkich ważnych szczegółów tekstu biblijnego /24 października/
  3. Interpretacja – docieranie do pierwotnego znaczenia tekstu /7 listopada/
  4. Korelacja – porównywanie przesłania tekstu z innymi fragmentami biblijnymi /21 listopada/
  5. Zastosowanie – poszukiwanie praktycznego zastosowania odkrytych prawd do własnej sytuacji życiowej /5 grudnia/
  6. Przygotowanie rozważania /19 grudnia/

Zapisy do 30 września 2020.

>> ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE <<