REGULAMIN SERWISU

www.iflpolska.pl

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady korzystania z Serwisu dostępnego pod adresem: www.iflpolska.pl oraz określenie praw i obowiązków Użytkowników i Administratora w związku z Serwisem.

Serwis www.iflpolska.pl jest prowadzony przez Fundację Insight for Living – Polska (zwaną dalej Fundacją) z siedzibą we Wrocławiu (52-413, ul. Fryderyka Skarbka 15), identyfikującą się numerami: NIP: 8943015539, REGON: 021443681 i KRS: 0000375160.

Strona internetowa umożliwia:

 • zapoznawanie się z informacjami o działaniach Fundacji,
 • odsłuchiwanie audycji radiowych, oglądanie materiałów wideo i czytanie artykułów tworzonych przez zespół Fundacji,
 • przekazywanie darowizn na rzecz wsparcia działań statutowych Fundacji,
 • dołączenie do list mailingowych Fundacji.

Każdy Użytkownik z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Użytkowników w zakładce REGULAMIN serwisu www.iflpolska.pl oraz jest publicznie i nieodpłatnie dostępny dla wszystkich podmiotów, w szczególności dla Użytkowników, w sposób, który ułatwia jego pozyskanie, odtwarzanie, przechowywanie i utrwalanie w zwykłym toku czynności za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta dany podmiot.

INFORMACJE O DZIAŁANIACH FUNDACJI DOSTĘPNE W SERWISIE

Fundacja dokłada najwyższych starań, aby wszystkie informacje dostępne w Serwisie były rzetelne, kompletne, zgodne z prawdą i aktualne.

Użytkownicy Serwisu mają możliwość dzielenia się znalezionymi informacjami za pośrednictwem portali społecznościowych. W tym celu konieczna jest jednak uprzednia rejestracja na takich portalach.

ZASADY PRZEKAZYWANIA DAROWIZN

Przekazanie darowizny na rzecz wsparcia działań statutowych Fundacji może zostać dokonane za pomocą:

 • Przelewu tradycyjnego (wpłata na konto bankowe)
 • Przelewu elektronicznego (online)

Przelew online jest realizowany za pośrednictwem operatora płatności Dotpay. Dane odbiorcy oraz kwota płatności przekazywane są operatorowi przez Fundację. Operator pobiera od Fundacji prowizję w wysokości 2,2% od każdej płatności. Od użytkownika nie jest pobierana żadna dodatkowa prowizja.

W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem darowizny, należy skontaktować się z Fundacją pod adresem email: kontakt@iflpolska.pl.

Darowizna przekazana na cele statutowe Fundacji (jako organizacji społecznej, pozarządowej) może zostać uwzględniona przy rozliczaniu podatku od osób fizycznych (PIT). (Zob. artykuł www.infakt.pl/blog/jakie-darowizny-mozna-odliczyc-w-zeznaniu-rocznym [dostęp: 30 stycznia 2019].)

DOŁĄCZENIE DO LIST MAILINGOWYCH

Dołączenie do list mailingowych Fundacji jest dobrowolne. Po zaznaczeniu odpowiedniej opcji, na podany przez Użytkownika adres email będą wysyłane

 • cotygodniowe rozważania biblijne;
 • przypomnienie o emisji audycji;
 • informacje odnośnie działań Fundacji.

Użytkownik Serwisu zapisując się do list mailingowych wyraża zgodę na:
a. przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu subskrypcji mailingu, zgodnie z intencją przekazania danych.
b. otrzymywanie rozważań, powiadomień i informacji drogą elektroniczną wysyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 10 ustawy o świadczeniu usług elektronicznych)

Subskrypcje mogą być anulowane w każdym momencie poprzez kliknięcie w link rezygnacji z subskrypcji, który znajduje się w stopce każdej wiadomości elektronicznej. Twoje dane są bezpiecznie przechowywane tak długo, dopóki nie otrzymamy od Ciebie sprzeciwu. W każdej chwili masz prawo zażądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, a także je sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie lub wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania, a także złożyć skargę do organu nadzorczego.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Fundacja jest administratorem danych osobowych Użytkownika. Fundacja zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 22. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Użytkownik przy przekazywaniu darowizny, udostępniając swoje dane osobowe Fundacji, wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z procedowaniem płatności. Użytkownik może też udostępnić Fundacji swoje dane osobowe celem otrzymywania materiałów informacyjnych i promocyjnych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Użytkownik serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fundację Insight for Living – Polska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fryderyka Skarbka 15, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

Fundacja informuje, że: Użytkownik wie, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, może także ograniczyć ich przetwarzanie lub wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania, a także złożyć skargę do organu nadzorczego.

Szczegółowe informacje dotyczące Polityki Prywatności Serwisu www.iflpolska.pl znaleźć można w zakładce POLITYKA PRYWATNOŚCI Serwisu.

ZMIANY DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownikowi przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania ich, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, żądania przeniesienia danych do innego administratora.
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych: z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych.

Użytkownik może żądać całkowitego usunięcia podanych przez siebie danych osobowych, a Fundacja zobowiązuje się wówczas do ich trwałego usunięcia. Po usunięciu danych Użytkownika z bazy Fundacji, Fundacja nie będzie mogła kontaktować się z Użytkownikiem, ani przesyłać Użytkownikowi żadnych informacji związanych z działalnością Fundacji. Aby usunąć podane przez siebie dane osobowe należy skontaktować się z Fundacją pod adresem: kontakt@iflpolska.pl.

COOKIES

Platforma www.iflpolska.pl, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia Użytkownika (komputera, telefonu, itd.); umożliwiają Użytkownikowi, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji platformy; nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia Użytkownika.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz: usunąć pliki cookies, blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

Na platformie www.iflpolska.pl ciasteczka wykorzystywane są w celu zapamiętywania informacji o sesji Użytkownika, statystycznych, udostępniania funkcji platformy.

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, Użytkownik może skorzystać z pliku pomocy swojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat można zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem Użytkownik może kierować na adres kontakt@iflpolska.pl.

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązujący prawem Fundacja deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

Fundacja może zmienić Regulamin bez podania przyczyni w każdym czasie. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przez Użytkowników strony internetowej przed wejściem zmian w życie.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Aktualizacja regulaminu: 1 lutego 2019 roku.