Relacja z Bogiem

droga

Dzień po dniu po Bożej ścieżce

“Nawrócenie to cud jednej chwili, ale dorastanie do świętości to zadanie na całe życie.” (Alan Redpath)

Nasza podróż z Bogiem ma swój określony początek i jasny cel, ale droga która do niego prowadzi nie zawsze jest łatwa. Jak każda relacja, nasza więź z Bogiem wymaga nieustannej pielęgnacji i troski. Bez Słowa (Biblii), modlitwy (Ducha Świętego) i Kościoła (wspólnoty z innymi wierzącymi) nasz zapał szybko może opaść, a doświadczenie Bożej miłości i obecności zamiast się pogłębiać – zaniknie.

Ale chrześcijaństwo to nie tylko wspaniałe doznania. To także wezwanie do “zapierania się samego siebie” i ofiarnej służby na rzecz innych.

Niech poniższe artykuły zainspirują cię do budowania bliskiej relacji z Bogiem, zakorzenionej w Jezusie Chrystusie i wyrażającej się praktycznie w codziennych wyborach i działaniach.

Wybrane artykuły

Zobacz więcej artykułów