Odkrywanie Biblii

Bible

Zapoznaj się z przesłaniem Pisma Świętego

W 2 Liście do Tymoteusza Apostoł Paweł napisał: Całe Pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykazania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. (2 Tm 3,16-17).

Od dwóch tysięcy lat chrześcijanie uznają Biblię za podstawę wiary i punkt odniesienia w każdej życiowej kwestii. Choć jednak zgadzamy się, że Pismo Święte pełni tak istotną rolę, w praktyce zbyt często tylko w minimalnym stopniu korzystamy z jego zasobów.

Dlaczego?

Możliwe że “studiowanie Biblii” to dla nas zupełnie obcy i nieco przerażający termin. A może po prostu zwyczajnie brakuje nam czasu, by otwierać Bożą Księgę? Może lektura Biblii rodzi w nas różne pytania, na które nie potrafimy znaleźć zadowalających odpowiedzi?

Skorzystaj z poniższych tekstów, by odkryć bogactwo Biblii i zobaczyć, jak jej treści przekładają się na nasze współczesne realia.

Wybrane artykuły

Zobacz więcej artykułów