Kształtowanie charakteru

Charakter

Nowy styl życia na wzór Jezusa

W wierze nie chodzi jedynie o jednorazowe doświadczenie nawrócenia czy powierzchowną fascynację przesłaniem Chrystusa. Chrześcijaństwo to wezwanie do nowego sposobu myślenia i do nowego stylu życia.

Uznając Jezusa za swojego Zbawiciela i Pana, deklarujemy gotowość, by żyć według innego punktu odniesienia i według innego systemu wartości. Chrystus staje się naszym wzorem. Jego miłość, odwaga, pokora powinny stać się naszym nowym DNA. Dlatego tak ważne jest poznawanie Biblii – po to, by Boże wartości, wcielone w osobie naszego Mistrza, przenikały coraz głębiej nasz umysł.

Ale nabywanie wiedzy to nie wszystko. Zmiana dokonuje się w realiach życia. Dlatego Bóg, szlifując nasz charakter, tak często posługuje się trudnymi okolicznościami i… “trudnymi” ludźmi.

Jak pisze Apostoł Jakub: “Doświadczanie waszej wiary kształtuje wytrwałość”. (zob. List Jakuba 1,2-3)

Wybrane artykuły

Zobacz więcej artykułów