Kościół (Boża rodzina)

kościół

Bądź aktywną częścią Ciała Chrystusa

Działo się to w położonym na północnych krańcach Izraela mieście Cezarea Filipowa – centrum kultu greckiego bożka Pana, którego świątynia znajdowała się w pobliżu jaskini uważanej za „wrota do podziemi”. To właśnie wśród tamtych skał i pieczar Jezus wypowiedział swoją słynną obietnicę: „Na tej skale zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne nie zwyciężą go.” (zob. Ewangelia Mateusza 16,18)

Od Dnia Zielonych Świąt po dziś dzień szatan robi wszystko, by zniszczyć Kościół. Boża budowla oparła się jednak wszystkim nawałnicom. Zaczęło się od małej grupy żydowskich wyznawców spotykających się w krużgankach świątyni i zaciszu jerozolimskich domów, by na przestrzeni wieków – dzięki mocy Ducha Świętego – dosięgnąć krańców ziemi.

Na przekór podziałom, herezjom, walkom i skandalom, prawdziwy Boży Kościół – wspólnota naśladowców Chrystusa – pozostaje Bożym „planem A” dla tego świata. Lampą niosącą światło Ewangelii, ostoją dla zranionych i utrudzonych, duchową rodziną dla wszystkich, którzy zawierzyli swoje życie Bogu.

Wybrane artykuły

Zobacz więcej artykułów