1 List do Tymoteusza

Kto napisał tę księgę?

Pierwszy List do Tymoteusza otwiera ostatnią serię listów Pawła – tak zwanych listów pasterskich – do której należą także 2 List do Tymoteusza oraz List do Tytusa. Zawiera on praktyczne rady starzejącego się Apostoła Pawła dla młodego duszpasterza o imieniu Tymoteusz posługującego w Kościele w Efezie. Paweł po raz pierwszy spotkał Tymoteusza niemal dziesięć lat wcześniej, przebywając w Listrze, w Azji Mniejszej, gdzie Tymoteusz był postacią znaną i cieszącą się szacunkiem tamtejszych chrześcijan (Dz 16,1-4). Doceniwszy jego wyjątkowe zalety, Paweł zaproponował mu udział w dalszej części swojej drugiej podróży misyjnej. Obecność Tymoteusza pomogła Pawłowi zaspokoić gorącą potrzebę przyjaciela, jaka doskwierała mu zwłaszcza od czasu rozstania z bliskim towarzyszem i współpracownikiem misyjnym – Barnabą (Dz 15,36-41).

W jakich okolicznościach powstała?

Fakt, że Biblia milczy na temat ostatecznych losów św. Pawła, zrodził w naszych czasach wiele dyskusji. Dzieje Apostolskie kończą się na pobycie Pawła w więzieniu w Rzymie, w oczekiwaniu na przesłuchanie przed cesarzem, co stanowiło przywilej przysługujący wszystkim obywatelom rzymskim. Jednakże listy pasterskie przypuszczalnie powstały później, po wydarzeniach opisanych w Dziejach.

Gdzie więc przebywał Paweł, pisząc 1 List do Tymoteusza? Paweł spodziewał się, że zostanie wypuszczony z więzienia, co nastąpiło prawdopodobnie pod koniec 62 roku (Flp 2,24). Już wolny, mógł udać się do Efezu i w końcu wprowadzić Tymoteusza w służbę w tamtejszym Kościele. Następnie, nauczając, dotarł do Macedonii, gdzie otrzymał raporty na temat służby Tymoteusza w Efezie, które skłoniły go do napisania listu, przypuszczalnie w 63 roku.

Dlaczego 1 List do Tymoteusza odgrywa tak ważną rolę?

1 List do Tymoteusza przynosi najpełniejsze i najbardziej jednoznaczne zalecenia dotyczące organizacji Kościoła i kościelnego przywództwa, jakie możemy znaleźć w Biblii. Są wśród nich fragmenty poświęcone właściwemu zachowaniu podczas nabożeństw, opis cech, jakie powinny charakteryzować biskupa i diakona, a także zasady dyscypliny kościelnej. Paweł udziela Tymoteuszowi tych jakże praktycznych wskazówek, by uświadomić młodemu duszpasterzowi wagę czystości, jaka powinna cechować chrześcijańskiego przywódcę i zgromadzenia odbywające się pod jego kierunkiem.

Jakie jest główne przesłanie księgi?

Niewątpliwą zaletą Tymoteusza był jego młody wiek i, co się z tym wiąże, nieprzebrane zasoby energii i sił potrzebnych, by służyć ludziom. Z drugiej strony, jego młodość była źródłem problemów w relacjach ze starszymi wiekiem chrześcijanami, niezbyt chętnymi, by zaakceptować w roli przywódcy osobę – z racji wieku – pozbawioną odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Dlatego dla Pawła tak ważne było, żeby Tymoteusz stał się przykładem konsekwentnej wiary i wrażliwego sumienia, żeby, korzystając z darów duchowych udzielonych mu przez Boga, potrafił wznieść się ponad kierowane pod jego adresem zarzuty (1 Tm 4,12-16).

Paweł zdawał sobie sprawę, że dla młodego człowieka, jakim był Tymoteusz, będzie to wielkim wyzwaniem. Dlatego dwukrotnie zachęca go do "dobrej walki" (1 Tm 1,18; 6,12), w której niezbędne są wytrwałość, odporność i jasno wytyczone cele.

Jak to odnieść do siebie?

Przywódcy Kościoła odgrywają ważną rolę – ich zadaniem jest, by wierni nad którymi sprawują pieczę wzrastali duchowo. Wszyscy wiemy, jak istotne jest ich miejsce w Kościele oraz w życiu poszczególnych, tworzących go ludzi, jednak 1 List do Tymoteusza pomaga nam pełniej zrozumieć rolę przywódcy w kościelnej społeczności. Paweł, poruszając w swym liście kwestie istotne dla Tymoteusza, daje nam pewien wzorzec, z którego mogą korzystać w swej posłudze również i nasi przywódcy.

Czy liderzy twojego Kościoła stosują się do napomnień Pawła zawartych w 1 Liście do Tymoteusza? Nasze Kościoły stają się tym silniejsze, im bardziej przybliżają się do przedstawionej w nim wizji. Obserwując swój Kościół, czy też szukając nowego, przyjrzyj się uważnie priorytetom jego przywódców. Czy ich nauczanie zgodne jest z Pismem Świętym? Czy wartości chrześcijańskie widoczne są w ich prywatnym życiu i czy panuje w nim czystość? Jeśli tak, to najprawdopodobniej znalazłeś Kościół, w którym będziesz mógł wzrastać w wierze.

Powiązane Artykuły

Brak zawartości do wyświetlenia

Brak zawartości pod danym linkiem / w danej kategorii. Skorzystaj z opcji wyszukiwania.