Ewangelia Jana

Kto napisał tę księgę?

Nie jest niczym zaskakującym, że Ewangelia Jana nigdzie nie wymienia imienia autora; tego typu informacji nie znajdziemy też w żadnej z trzech pozostałych Ewangelii. Istnieją jednak dwie istotne przesłanki wskazujące na to, że została ona napisana właśnie przez św. Jana. Po pierwsze, sama Ewangelia identyfikuje autora jako ucznia, którego Jezus miłował. Istnieją trzy powody, by uznać, że określenie to odnosi się właśnie do Jana. Po pierwsze, jako jeden z dwunastu apostołów, był on naocznym świadkiem wydarzeń opisanych w Ewangelii (J 21,24). Po drugie, prawdopodobnie był jednym z trzech – obok Jakuba i Piotra – uczniów wybranych przez Jezusa, gdyż jako jeden z pierwszych usłyszał od Marii wieść o zmartwychwstaniu (J 20,1-10). I po trzecie – Ewangelia wyraźnie odróżnia autora od Piotra, natomiast Jakub zmarł niedługo po zmartwychwstaniu Jezusa, nie mogła zatem wyjść spod jego pióra.

Drugi ważny dowód, przemawiający na rzecz autorstwa Jana, to jednomyślne świadectwo wczesnych chrześcijan.

Według Ireneusza (II w. po Chrystusie) to właśnie Jan był owym uczniem, który złożył głowę na piersi Jezusa – uczniem, „którego Jezus miłował” (J 13,23), a więc i autorem Ewangelii.

W jakich okolicznościach powstała?

Tradycja chrześcijańska nazywa Ewangelię Jana "czwartą Ewangelią", dając do zrozumienia, że powstała ona później niż pozostałe. Polikarp, chrześcijański męczennik żyjący w II w. po Chrystusie, który znał Jana osobiście, powiedział Ireneuszowi, że Jan napisał swoją księgę podczas służby w kościele w Efezie. Wszystko to razem sugeruje, że Ewangelia Jana powstała między 85 a 95 r. po Chrystusie.

Dlaczego Ewangelia Jana odgrywa tak ważną rolę?

Jan nie umieścił w swojej Ewangelii opowieści o narodzeniu Jezusa; zamiast tego rozpoczyna swoją księgę, sięgając daleko wstecz. Nawiązując do słów "Na początku (…)" z Księgi Rodzaju (1,1), pokazuje bezpośredni związek pomiędzy naturą Boga, a naturą Słowa – naturą Jezusa Chrystusa. W ogóle tym, co wyróżnia Ewangelię Jana, jest nacisk kładziony na boskość Jezusa. Widoczne jest to w wielu miejscach, a szczególnie we fragmencie Ewangelii (J 8,58), kiedy to Jezus nazywa siebie imieniem Boga – "JAM JEST" – wywołując taki gniew Żydów, że tłum usiłuje zabić Go za bluźnierstwo.

Jakie jest główne przesłanie księgi?

Podczas gdy pozostałe trzy Ewangelie przedstawiają Jezusa jako Króla, Sługę oraz Syna Człowieczego, Jan pokazuje Go jako Syna Bożego – ten aspekt natury Jezusa jest u Jana zdecydowanie silniej akcentowany niż w pozostałych Ewangeliach. Jan napisał tę księgę, żeby czytelnicy: „wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym” i żeby wierząc, mieli życie w Jego Imię (J 20,31).

W tym celu naszkicował porywający i charakterystyczny obraz Jezusa Chrystusa, całkowicie zgodny z ujęciem pozostałych ewangelistów, a jednocześnie w istotny sposób wzbogacający objawienie Biblii dotyczące Jezusa Chrystusa – Boga-człowieka.

Jan na różne sposoby przekazuje swoim czytelnikom prawdę o naturze Jezusa. Przytacza siedem stwierdzeń Jezusa zawierających słowa "Ja jestem…", w których Pan mówi o sobie, że jest "światłością świata" (J 8,12), „zmartwychwstaniem i życiem” (J 11,25) oraz „drogą, prawdą i życiem” (J 14,6). Początkowe rozdziały Ewangelii Jana (2-12) można by nazwać Księgą Znaków – zawierają one opis siedmiu różnych cudów (znaków) dokonanych przez Jezusa, takich jak przemienienie wody w wino w Kanie, czy wskrzeszenie Łazarza w Betanii. Cuda te ukazują boskość Jezusa, jako Bożego Syna.

Jak to odnieść do siebie?

Przedstawienie Jezusa jako Syna Bożego stawia Go ponad wszystkimi ludźmi, jacy kiedykolwiek chodzili po ziemi. Jezus nosi w sobie transcendencję, która obecna jest jedynie w samym Bogu. Tym samym dzieło, którego dla nas dokonał powoduje, że nasze zbawienie staje się czymś absolutnie pewnym. Ponieważ On jest Bogiem, Jego ofiara na krzyżu niesie konsekwencje na całą wieczność, inaczej niż starotestamentowe ofiary składane ze zwierząt, których rezultaty były krótkotrwałe. Jezus, Bóg-człowiek, zapłacił za nasze grzechy. A więc, ze względu na Jego boską naturę, możemy pokładać w Nim wszelką ufność.

Ewangelia Jana kieruje do czytelników jedno proste, choć niesłychanie ważne pytanie: Czy wierzysz, że Jezus jest Panem? Jeśli wierzysz, otrzymasz życie wieczne – spędzisz wieczność w obecności Boga, gdzie nie będzie już bólu ani łez, ani śmierci.

Powiązane Artykuły

Apostoł miłości

Jako młodzieniec był człowiekiem o ciętym języku i porywczym charakterze. Jan, jeden z dwunastu uczniów Chrystusa – bo o nim mowa – nie grzeszył zbytnio wrażliwością i wyczuciem. Przy jednej okazji zaproponował Jezusowi, że „ściągnie ogień z nieba”, by ukarać upartych Samarytan (zob. Ewangelia Łukasza 9,54). Co za tupet! Stać obok Króla Niebios i sugerować, […]

Czytaj dalej

Czy Bóg nienawidzi?

Nienawiść to mocne słowo. Od dzieciństwa uczymy się jej unikać za wszelką cenę. Posłuszni przykazaniom Chrystusa mamy przecież kochać każdego, nawet wroga. Dlatego zdumiewają nas słowa Apostoła Pawła, który za prorokiem Malachiaszem (Księga Malachiasza 1,2-3) twierdzi, że Bóg kocha Jakuba, zaś Ezawa znienawidził (List do Rzymian 9,13). Jak Bóg miłości może kogokolwiek znienawidzić? Jak to rozumieć? […]

Czytaj dalej

Dlaczego tak trudno jest przebaczyć?

Czy chciałbyś być posiadaczem Bożego błogosławieństwa bez konieczności wyrzeczenia się urazy i goryczy? Czy istnieje stopień krzywdy i zranienia, który zwalnia z potrzeby przebaczenia? Problem z przebaczeniem polega na tym, że znaleźliśmy się w sytuacji, w której doświadczyliśmy realnej krzywdy. Ponieśliśmy wymierną szkodę: emocjonalną, fizyczną lub materialną. Być może doświadczyłeś zaniedbania ze strony rodziców? Zostałeś […]

Czytaj dalej

Dorodne owoce

Kiedy mieszkaliśmy z Cyntią w Kalifornii, mieliśmy własny ogródek, a w nim – kilka drzew owocowych. Zaopatrywały one nasz stół w przepyszne pomarańcze i grejpfruty. W niektórych latach przynosiły więcej owoców niż w inne. Obserwując ich dojrzewanie, często myślałem o zasadach rozwoju w sferze duchowej. Sekret wzrastania w Chrystusie znajduje się w niepozornym słowie „trwać”. […]

Czytaj dalej

Gdy mężczyźni się wycofują

Jasiu, gdzie jesteś? Nie mogę cię znaleźć… No dalej, wychodź już… Zabawa skończona! Kto z nas nie pamięta dziecięcej gry w chowanego? To, co sprawiało radość w podstawówce, nie śmieszy jednak w realiach relacji małżeńskich i rodzinnych. Dlaczego w naszym społeczeństwie mężowie/ojcowie nie stają często na wysokości zadania i nie wypełniają z zaangażowaniem swojej roli […]

Czytaj dalej

Jak zbliżyć się do Boga?

Świat zarzucony jest wieloma teoriami na temat Boga, religii czy zbawienia. Najróżniejsze poglądy na temat Jezusa konkurują ze sobą, pragnąc przyciągnąć naszą uwagę. Różne „drogi” prowadzące do różnych „bogów” reklamują się na bezustannie zmieniającym się „targowisku idei”. W całej tej gamie sprzeczności warto zwrócić uwagę na to, co powiedział Jezus Chrystus w swoim odważnym stwierdzeniu: Ja jestem […]

Czytaj dalej

Jak znaleźć zdrową wspólnotę?

Szukasz wspólnoty? Jakimi kryteriami się kierujesz? Czy wiesz, w jaki sposób rozpoznać zdrowo funkcjonującą społeczność chrześcijan? Być może niedawno przeprowadziłeś się do nowej miejscowości i nie jesteś zorientowany w lokalnym środowisku… Albo dopiero co stałeś się chrześcijaninem i poszukujesz duchowej rodziny, która pomoże ci stawiać kroki za Chrystusem… A może nie szukasz nowej wspólnoty, ale […]

Czytaj dalej

Jaki dowód potrzebujesz, by uwierzyć?

Rozmawiałem niedawno z pewną kobietą. Było to podczas śniadania zorganizowanego przez wspólnotę chrześcijańską, na które zaproszone zostały osoby zainteresowane tematyką wiary i istnienia Boga. Byłem tam, by odpowiadać na pytania uczestników – bez zacietrzewienia i niepotrzebnego chrześcijańskiego żargonu. Pani siedząca obok mnie zapytała o jakiś dowód potwierdzający to, w co wierzę. Była ona naukowcem, przyzwyczajonym […]

Czytaj dalej

Jezus na myśli

Chrześcijanie w pierwszych latach po zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Chrystusa inaczej niż my rozumieli pojęcie BIBLIA. Kiedy dziś mówimy o „Piśmie Świętym”, mamy na myśli zarówno Stary, jak i Nowy Testament. Dla pierwszych chrześcijan Biblia składała się jednak tylko ze Starego Testamentu, ponieważ – rzecz jasna – księgi Nowego Testamentu nie były wtedy jeszcze ukończone. Dostępne były więc […]

Czytaj dalej

Łaska to życie

Boży charakter jest przepełniony życzliwością. Możemy być tego pewni, ponieważ mamy tego liczne dowody – w Piśmie Świętym i w naszym życiu. Czytając uważnie Bożą Księgę, odkryjemy, że niemal na każdej stronie opisane są różnorodne przejawy Bożej łaski. Już pierwszy rozdział Biblii – stworzenie świata – pokazuje dobroć Boga, kiedy z pasją przygotowuje dla ludzkości […]

Czytaj dalej