List do Filipian

Kto napisał tę księgę?

Paweł posługiwał w Filippi podczas swojej drugiej podróży misyjnej i spędził w tym mieście około trzech miesięcy. Służba w Filippi była wstępem do jego podroży do Macedonii. Zawitał tam, otrzymawszy wizję podczas pobytu w Troadzie, która leżała na północno-wschodnim krańcu Morza Egejskiego, w pewnej odległości od Neapolis i sąsiadującego z nim Filippi (Dz 16,8-12).

Podczas swojego pierwszego pobytu w Filippi – później jeszcze na krótko zawitał do miasta w trakcie swojej trzeciej podróży misyjnej (Dz 20,6) – Paweł przyprowadził do Chrystusa ludzi, którzy stali się potem sercem rozrastającego się tam Kościoła. Byli wśród nich Lidia (Dz 16,13-15) i strażnik więzienny, który nawrócił się dzięki nauczaniu Pawła, kiedy po trzęsieniu ziemi, bramy więzienia w cudowny sposób stanęły otworem (Dz 16,22-34).

W jakich okolicznościach powstała?

List do Filipian najprawdopodobniej powstał jako ostatni spośród czterech listów więziennych; Paweł przypuszczalnie napisał go pod koniec swojego pobytu w rzymskim więzieniu, w 61 lub 62 roku.

Pozostałe trzy listy – do Efezjan, do Kolosan i do Filemona – Apostoł Paweł wysłał przez Tychika, korzystając z tego, że wszystkie te trzy miejsca leżały blisko siebie. Doręczenie listu do Filipian, przypadło zaś Epafrodytowi, który przybył do Rzymu, przywożąc Pawłowi wsparcie finansowe od Kościoła w Filippi (Flp 2,25; 4,18). Niestety Epafrodyt, przebywając w Rzymie, rozchorował się, co opóźniło jego powrót do domu, a tym samym także dostarczenie listu (Flp 2,26-27).

Dlaczego List do Filipian odgrywa tak ważną rolę?

Apostoł Paweł nie napisał Listu do Filipian w odpowiedzi na jakiś przeżywany przez nich kryzys, tak jak miało to miejsce w przypadku Galatów i Kolosan. Napisał go po to, by wyrazić swoją wdzięczność i miłość do tamtejszych chrześcijan. Kościół w Filippi wspierał służbę Pawła hojniej niż jakikolwiek inny (2 Kor 8,11; Flp 4,15-18). W liście łatwo zauważyć miłość Pawła do tych ludzi wyrażającą się w słowach zachęty, by żyli w radości i jedności (Flp 1,3-5.25-26; 4,1).

Jakie jest główne przesłanie księgi?

List do Filipian zawiera wiele często cytowanych fragmentów, takich jak: "Mam właśnie ufność, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa" (Flp 1,6); "Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus, a umrzeć – to zysk" (Flp 1,21) oraz "Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia" (Flp 4,13). Jednak nauczanie Pawła w tym liście koncentruje się na postaci Jezusa jako pokornego Sługi (Flp 2,5-11).

Z całego listu przebija radość Pawła na samą myśl o Kościele w Filippi i takiej samej radości pragnie on dla jego członków. Prowadząc Filipian ku prawdzie, prowadzi ich wprost do Jezusa – pisze on, że wierzący powinni żyć w harmonii, naśladując pokorę, jakiej przykład dał nam Zbawiciel.

Paweł zaznacza, że sam poświęcił swoje życie dla Chrystusa, dzięki czemu doświadczył prawdziwej radości i zadowolenia, jakie przynosi służenie Jezusowi. List skierowany do Filipian miał im pokazać, że stawiając Boga w centrum swojego życia, mogą zaznać tego samego.

Jak to odnieść do siebie?

Chociaż każdy z nas ma wiele powodów do wdzięczności, tempo życia i codzienne troski często sprawiają, że zapominamy, czym jest prawdziwa radość. Chodzimy przygarbieni, z pochyloną głową – tak mijają dni, a nawet miesiące, które są dla nas prawdziwym wyzwaniem. Zdesperowani szukamy radości, gdzie tylko się da – kupujemy rozmaite rzeczy, podróżujemy w nowe miejsca, czy spotykamy się z ludźmi. Lecz nic z tego nie zapewni nam trwałej radości. Gdzie ty, w trudnych okolicznościach, odnajdujesz radość?

Paweł, podobnie jak Filipianie, wiedział, że autentyczną radość można zyskać jedynie poprzez pokorną wiarę w zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa, kiedy, wraz z innymi wierzącymi, łączymy się w jedności, by służyć ludziom w Jego imię. Takie życie było udziałem Filipian, takiego życia i my możemy doświadczyć.

Pozwól, by radość, jaką odnajdujesz w Chrystusie, trzymała cię z dala od niepotrzebnych kłótni i podziałów, by prowadziła cię ku harmonijnym relacjom z innymi ludźmi oddanymi Bogu.

 

Powiązane Artykuły

Bezinteresowność

Przeczytaj: List do Filipian 2,1-4 Być pokornego serca – tak jak Chrystus – to chcieć odłożyć swoje prawa i przywileje na bok. Szukać okazji do pomocy innym zamiast nerwowo pilnować swoich interesów. Słuchać. Chcieć zrozumieć. Współczuć. Dzielić się z innymi tym, co się posiada. Pokorne serce to charakter, który cechuje życzliwość, uprzejmość i serdeczność. To […]

Czytaj dalej

Dziedzictwo, któremu możesz zaufać

Pod koniec swojego życia i posługi, w obliczu rychłej męczeńskiej śmierci, Apostoł Paweł napisał list do swojego najbliższego współpracownika – młodego człowieka imieniem Tymoteusz. W liście tym Paweł wzywa Tymoteusza, by trwał w tym, czego się nauczył, chronił wierzących w swej wspólnocie przed zagrożeniami, odpierał pokusy i stawiał odważnie czoła przeciwnościom. Przekazuje też następujące polecenie: […]

Czytaj dalej

Dzień sądu

„Księga życia” to nowotestamentowe pojęcie swoimi korzeniami sięgające Starego Testamentu (zob. Księga Wyjścia 32,32-33; Księga Daniela 12,4; Księga Malachiasza 3,16). Ucząc swoich uczniów zasad nowego przymierza, Jezus zachęcał, by cieszyli się, że ich imiona zapisane są w niebie. (Ewangelia Łukasza 10,20) Apostoł Paweł przypominał swoim przyjaciołom w Filippi, że imiona wszystkich chrześcijan są odnotowane w […]

Czytaj dalej

Jak przezwyciężyć lęk?

Pytanie: W zeszłym miesiącu wydawało mi się, że miałem atak serca. Mój puls był wysoki, dłonie spocone i oddychałem bardzo ciężko. Myślałem, że to już koniec. Udałem się do szpitala, gdzie powiedziano mi, że moje serce pracuje prawidłowo, a objawy te były atakiem paniki. Od czasu do czasu ta sytuacja powtarza się i znów ogarnia […]

Czytaj dalej

Jak zbliżyć się do Boga?

Świat zarzucony jest wieloma teoriami na temat Boga, religii czy zbawienia. Najróżniejsze poglądy na temat Jezusa konkurują ze sobą, pragnąc przyciągnąć naszą uwagę. Różne „drogi” prowadzące do różnych „bogów” reklamują się na bezustannie zmieniającym się „targowisku idei”. W całej tej gamie sprzeczności warto zwrócić uwagę na to, co powiedział Jezus Chrystus w swoim odważnym stwierdzeniu: Ja jestem […]

Czytaj dalej

Konflikty a Boża łaska

List Apostoła Pawła do Kościoła w Filippi przepełniony jest optymizmem, a radość jest jednym z jego głównych tematów, zaraz obok wytrwałości i nadziei. Znam wiele osób, dla których List do Filipian jest ulubioną księgą Biblii. W takim kontekście nie spodziewalibyśmy się raczej wzmianki o kłótniach. A jednak, w rozdziale czwartym Paweł wymienia z imienia dwie […]

Czytaj dalej

Pokój, który przewyższa umysł

Pokój. Wystarczy wypowiedzieć to słowo, by niemal poczuć, jak nasze ciało się rozluźnia. Kiedy trwasz w pokoju, odczuwasz wewnętrzne przeświadczenie, że twoje życie biegnie odpowiednim torem, bez względu na okoliczności, których doświadczasz. Twój umysł odpoczywa. Twoje serce nie poddaje się lękom. Patrzysz na to, co dzieje się wokół, bez poczucia zamieszania czy zagubienia. Niestety, zbyt […]

Czytaj dalej

Pokora ma wybiórczą pamięć

Zapominam o tym, co za mną. (List do Filipian 3,13) Apostoł Paweł nie był typem człowieka, który żyje przeszłością. Z jego słów przebija mocne przesłanie: „Pomijam własne osiągnięcia, a także wszelkie krzywdy, które zostały mi zadane… Nie chcę się nad tym rozwodzić.” Takie podejście wymaga pokory, zwłaszcza, gdy zbadamy przeszłość apostoła: Przez Żydów pięciokrotnie byłem […]

Czytaj dalej

Powody do radości

Jak ty to robisz… że zawsze jesteś taki radosny? Czy zdarza ci się słyszeć takie pytania? Czy jesteś osobą, w której życiu mocno zadomowiła się radość? To nieprawda, że radość to głownie domena osób o „pozytywnej”, pogodnej osobowości. Dla wszystkich, którzy całym sercem kochają Boga, niebiańskie zasoby radości stoją szerokim otworem. Jej sekretem jest zażyła […]

Czytaj dalej

Radosne serce = najlepsze lekarstwo

Są w życiu sprawy trudne. Zdarzają się również sytuacje dziwne, nieprzyjemne, skomplikowane. Ale wiele z tego, co się nam przytrafia, to rzeczy, z których możemy się po prostu serdecznie pośmiać. Nie ma dnia, w którym nie zagościłby na mojej twarzy uśmiech. Wyłuskuję z codziennych sytuacji i rozmów, z tego, co widzę, słyszę i czytam, każdy […]

Czytaj dalej