List Judy

Kto napisał tę księgę?

Podobnie jak w przypadku innych listów powszechnych, tytuł tej księgi również pochodzi od imienia jej autora. Większość biblistów za autora listu uznaje Judę, przyrodniego brata Jezusa. Przemawiają za tym przynajmniej dwa argumenty: po pierwsze, autor sam nazywa siebie "bratem Jakuba" (Jud 1,1), co oznacza, że przypuszczalnie nie chodzi tu o apostoła o tym samym imieniu, znanego jako "syn Jakuba" (Łk 6,16). A skoro Juda, będący autorem listu, jest bratem Jakuba, znaczy to, że należy do rodziny Jezusa (zob. „Kto napisał tę księgę?” w rozdziale poświęconym Listowi Jakuba). Po drugie, w Ewangelii Mateusza (13,55) znajdujemy wymienionych z imienia braci Jezusa – Jakuba i Judę. Chociaż Ewangelie podają inną wersję jego imienia – Judasz, niektóre tłumaczenia Biblii zmieniły je na Juda, prawdopodobnie z tego samego powodu, dla którego żaden człowiek nie chce nazwać swojego dziecka imieniem Judasz, które jednoznacznie kojarzy się z Judaszem Iskariotą – uczniem, który zdradził Jezusa.

Juda, tak jak jego starszy brat, Jakub, nie wierzył w Jezusa, kiedy chodził On jeszcze po ziemi. Dopiero po ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu, Juda przejrzał i został naśladowcą swojego przyrodniego Brata. 1 List do Koryntian (9,5) podaje informację, że bracia Pańscy wraz z żonami podjęli podróże misyjne.

Z tego niepełnego opisu wyłania się portret Judy (inaczej Judasza) jako człowieka, który przez pewien czas był nastawiony sceptycznie, lecz w końcu zawierzył Jezusowi. I kiedy podróżował, głosząc Ewangelię w kolejnych miastach, stanowił zarazem przeciwieństwo Judasza Iskarioty, zdrajcy Jezusa, jak i żywy przykład wierności.

W jakich okolicznościach powstała?

Trudno określić, kiedy powstał List św. Judy – przede wszystkim dlatego, że Biblia i tradycja ujawniają niewiele osobistych szczegółów na temat jego autora, a sam list nie podaje żadnych konkretnych osób czy miejsc. Jedyną dostępną nam wskazówką jest uderzające podobieństwo między Listem Judy a 2 Listem Piotra. Przyjmując, że list Piotra powstał jako pierwszy (64-66 r.), Juda napisał swój przypuszczalnie między rokiem 67 a 80.

Dlaczego List Judy odgrywa tak ważną rolę?

Krótki i pełen zniecierpliwienia List Judy wyraża jego przekonanie, że fałszywi nauczyciele powinni zostać potępieni i usunięci z Kościoła. Juda ujmuje rzecz zwięźle, nie przebierając w słowach. Dostrzega w Kościele ludzi i praktyki zasługujące na napiętnowanie, takie jak: odrzucanie autorytetu oraz dążenie do samozadowolenia. Przestrzegając przed nimi, przywołuje wiele obrazów biblijnych – począwszy od Kaina, który zamordował swojego brata Abla, aż po karę za grzechy zesłaną na mieszkańców Sodomy i Gomory (Jud 1,7.11). Przykłady te w sposób jednoznaczny pokazują, jakie jest stanowisko autora wobec opisywanych problemów.

Jakie jest główne przesłanie księgi?

Juda napisał swój list z dwóch powodów: chciał zdemaskować fałszywych nauczycieli, którzy przeniknęli do społeczności chrześcijańskiej, pragnął też zachęcić wierzących do mocnego trwania w wierze i walki o prawdę. Zdawał sobie sprawę, że fałszywi nauczyciele często niepostrzeżenie przekazują wierzącym swoje poglądy, starał się więc usilnie, w obrazowy sposób uzmysłowić wiernym, jak podstępni potrafią być ci odszczepieńcy. Chodziło mu jednak nie tylko o to, by uświadomić wierzącym zagrożenia, ale też skłonić ich, by aktywnie stawili czoła tym, którzy sprzeciwiali się Jezusowi Chrystusowi. Sposobem na to ma być ścisłe trzymanie się nauczania apostołów, wzajemne budowanie się w wierze, modlitwa w Duchu Świętym oraz trwanie w Bożej miłości (Jud 1,17.20-21).

Jak to odnieść do siebie?

Walcz o prawdę! Przeciwstawiaj się błędom! List Judy to zbiór zwięzłych stwierdzeń i poleceń, które padają niemal jak strzały z karabinu maszynowego. W dzisiejszych czasach taka forma wypowiedzi postrzegana jest jako niegrzeczna i niedopuszczalna. W wielu kręgach zaciekłość przesłania Judy budzi sprzeciw, ponieważ ludzie wolą łagodniejszą i delikatniejszą wersję wiary chrześcijańskiej. Jednak Juda przypomina nam, że czasem trzeba stanowczo bronić prawdy przed tymi, którzy chcą ją zniszczyć.

W jaki sposób ty możesz wziąć udział w tej walce?

 

Powiązane Artykuły

Brak zawartości do wyświetlenia

Brak zawartości pod danym linkiem / w danej kategorii. Skorzystaj z opcji wyszukiwania.