Szkolenie “Odkrywanie Biblii”

Znajomość Biblii w naszym kraju jest bardzo słaba. Jeśli nawet czytamy Pismo Święte, robimy to często nawykowo, bezwiednie powielamy znane już idee, bez wnikania w głębię jego przesłania.

Rodzi się PILNA potrzeba wyposażenia wierzących w narzędzia pozwalające na pogłębioną analizę tekstu Słowa Bożego, na zdrowe odżywianie się duchowe.

Wszyscy wiemy do czego prowadzi niezdrowe, nieregularne odżywianie. (…) Bez regularnego karmienia się Słowem Bożym nasze życie wewnętrzne szybko podupada. (Charles R. Swindoll)

Aby pomóc osobom zainteresowanym w zdobyciu umiejętności pogłębionych studiów Słowa Bożego, IFL-Polska organizuje szkolenie Odkrywanie Biblii, w oparciu o książkę „Odkrywanie Biblii”, Charlesa R. Swindolla.

***

Chcesz wziąć udział w szkoleniu? Napisz do nas: MarcinK@insight.org

***

Szkolenie składa się z 6 spotkań. Oto tematy:

  1. Podstawowe zasady
  2. Analiza tekstu – co mówi tekst?
  3. Interpretacja – co to znaczyło dla pierwszych odbiorców?
  4. Korelacja – porównywanie przesłania tekstu z innymi fragmentami biblijnymi
  5. Zastosowanie – co to znaczy dla nas i jak to wprowadzić w życie
  6. Przygotowanie rozważania