Człowiek według Bożego serca

Gdy Bóg przygląda się ludziom w poszukiwaniu potencjalnych liderów, nie szuka aniołów w ludzkim ciele. Z całą pewnością nie poszukuje ludzi bezbłędnych i na wskroś idealnych. Szuka kobiet i mężczyzn takich jak Ty i ja. Zależy Mu na osobach, które przejawiają podobne cechy i wartości, które znalazł w Dawidzie, człowieku “według Jego serca” (zob. 1 Sm 13,14).

Co to oznacza, że ktoś jest człowiekiem według serca Bożego? To osoba, która trwa w harmonii z Bogiem. To, co jest ważne dla Boga, jest ważne dla niej. To co obciąża Jego, obciąża także i ją. Kiedy On mówi: “skręć w prawo”, skręca w prawo. Gdy słyszy: “zatrzymaj się”, zatrzymuje się. Gdy Bóg mówi: “to jest złe i chcę abyś to zmienił”, godzi się z Jego wolą i przekłada ją na działanie. Jest to esencja chrześcijaństwa w biblijnym rozumieniu.

Jeżeli jesteś osobą według Bożego serca, jesteś także wrażliwy na różne aspekty życia duchowego. 2 Księga Kronik 16,9 określa to następująco:

Albowiem oczy Pana obiegają całą ziemię, by wspierać tych, którzy mają wobec Niego szczere serce (oddane Mu serce).

Czego więc Bóg poszukuje? Ludzi, którzy oddadzą Mu swoje serca całkowicie. Oznacza to nie skrywanie swoich problemów i słabości przed Bogiem. Nic nie powinno być zamiatane pod dywan. Jeżeli coś poszło nie tak, należy wyznać to przed Tym, który “we wszystkim współdziała ku dobremu“.

Kolejną sprawą jest głębokie pragnienie, by Bóg miał upodobanie we wszystkim, co dzieje się w naszym życiu. On nie szuka doskonałej istoty rodem z baśni. Chce współpracować z człowiekiem prawym i pokornym.

Słowo prawość jest wymawiane w języku hebrajskim jako thamam. Jego synonimami są: słowność, sprawiedliwość, prostoduszność, autentyzm, wierność, szczerość i prawdomówność. Prawość oznacza bycie tą samą osobą zarówno kiedy jesteśmy obserwowani, jak i wtedy, gdy nikt nie patrzy. Żyjemy w świecie, w którym panuje zasada tak zwanego pierwszego wrażenia. Słyszymy rady typu: “najważniejsze jest, abyś na początku wywarł dobre wrażenie, a potem jakoś to będzie.”

Jeżeli żyjesz w oparciu o takie założenia, nie staniesz się człowiekiem według Bożego serca. To tak nie działa. Nie jesteś w stanie oszukać czy zmylić Najwyższego. Nie robi na nim wrażenia twój wygląd zewnętrzny ani powierzchowność.

Bóg spogląda do wnętrza twojego serca. Patrzy na cechy twojego charakteru. A to są sprawy, które wymagają najwięcej czasu i dyscypliny.

Za: Charles R. Swindoll, “Becoming a Man or a Woman after God’s Own Heart,” Insights (Kwiecień 1997), s. 2. Copyright © 1997 Charles R. Swindoll, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opublikowany w temacie: Bohaterowie Biblii i oznaczony kategorią: , .

Rzetelność, praktyczność, poczucie humoru - to znak firmowy rozważań biblijnych Charlesa R. Swindolla. Od 1979 roku Chuck przewodzi organizacji Insight for Living, która zajmuje się rozpowszechnianem audycji radiowych z jego nauczaniem biblijnym. Chuck jest także honorowym kanclerzem Seminarium Teologicznego w Dallas oraz starszym pastorem wspólnoty Stonebriar Community Church we Frisco w Teksasie.