Łaska w małżeństwie

Niech więc każdy miłuje swoją żonę, tak jak siebie samego, a każda żona niech okazuje szacunek mężowi. (List do Efezjan 5,33)

W małżeństwach, które żyją w atmosferze Bożej łaski, mężowie nie próbują przejmować kontroli i ograniczać swoich żon, a one nie czują się prowokowane do tego, aby oddawać “pięknym za nadobne”. W takich rodzinach po prostu żyje się lepiej.

  • Łaska wyzwala i utwierdza. Nie czujesz się przygnieciony/a i ograniczany/a.
  • Łaska dodaje poczucia wartości. Nie czujesz się poniżany/a.
  • Łaska wspiera i okazuje zaufanie. Nie jesteś zazdrosny/a i podejrzliwy/a.

Wiem, co mówię. W swoim życiu zbyt długo pozwalałem, by zżerała mnie bezsensowna zazdrość. Niepewny siebie, nieufny i zalękniony, dręczyłem moją żonę, Cynthię, niekończącymi się pytaniami. Byłem wyjątkowo dociekliwy. Prawdę mówiąc, moje pytania były zawoalowanymi oskarżeniami. Dziwię się, że ona to wytrzymała.

W końcu jednak musiało dojść do ostatecznej konfrontacji, takiej, jaką zna chyba każda para małżeńska. Nie chciałbym przechodzić przez to jeszcze raz, za nic w świecie. Cynthia dała mi wyraźnie do zrozumienia, że czuje się udręczona. Moja chora wyobraźnia płatała mi figle. Wyobrażałem sobie, że moja żona robi rzeczy, które jej nawet nie przychodziły do głowy. To musiało się źle skończyć. Jej konfrontujące słowa zawstydzały i raniły, ale zrobiła to, co należało zrobić – wstrząsnęła mną.

Zacząłem pracować nad ciemną stroną swojej osobowości. Przeprosiłem Cynthię za swoją postawę, jednocześnie obiecując, że od tej pory będę okazywał należne jej zaufanie. Poprosiłem Boga, aby dał mi łaskę i uwolnił mnie od tej przerażającej zazdrości, jaką na własne życzenie wyhodowałem. Modliłem się, by Bóg pomógł mi okazywać Cynthii miłość, na którą ze wszech miar zasługiwała.

Postanowiłem otworzyć się na nią bez zahamowań, chciałem kochać ją naprawdę bezwarunkowo. Doskonale pamiętam, jak bardzo pomogło mi zrozumienie tego, czym jest łaska i jak może działać jej dobroczynny wpływ w kontekście relacji międzyludzkich. W pewnym momencie tego procesu odczułem, że łaska przenika całą moją osobowość. Po raz pierwszy doświadczyłem jej potęgi. Byłem wolny!

Najpierw zacząłem zauważać małe zmiany, aby po jakimś czasie zorientować się, że dzieło przemiany obejmuje całe obszary mojego życia. Dzisiaj szczerze mogę powiedzieć, że nie pielęgnuję już żadnej myśli podszytej zazdrością. Łaska dosłownie obmyła cały ten brud.

Wyjęte z: Charles R. Swindoll, The Grace Awakening Devotional. Copyright © 2003 Charles R. Swindoll, Inc. Opublikowane przez: Thomas Nelson, Inc., Nashville, Tennessee. Wszelkie prawa zastrzeżone. Użyto za zgodą.

Opublikowany w temacie: Małżeństwo i oznaczony kategorią: .

Rzetelność, praktyczność, poczucie humoru - to znak firmowy rozważań biblijnych Charlesa R. Swindolla. Od 1979 roku Chuck przewodzi organizacji Insight for Living, która zajmuje się rozpowszechnianem audycji radiowych z jego nauczaniem biblijnym. Chuck jest także honorowym kanclerzem Seminarium Teologicznego w Dallas oraz starszym pastorem wspólnoty Stonebriar Community Church we Frisco w Teksasie.