Jak przebaczyć?

Naśladowanie Jezusa Chrystusa wiąże się nierozerwalnie z kwestią przebaczania innym. Nie jesteśmy w stanie zaprzeczyć, że często doświadczamy w relacjach rozczarowania czy zranienia. Bez względu na to, czy to my zostaliśmy zranieni czy też to my wyrządziliśmy komuś krzywdę, fragment z Listu do Efezjan powinien być naszym drogowskazem:

Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie – wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie. (List do Efezjan 4,31-32)

Werset ten stanowi podsumowanie tego, jaka powinna być nasza postawa w obliczu konfliktu. Przede wszystkim powinniśmy pielęgnować czyste sumienie i okazywać sobie nawzajem miłość i cierpliwość.

Na różnych etapach naszego życia będziemy stawiać czoła wyzwaniu, jakim jest przebaczenie. Wierzę, że poniższe wskazówki mogą pomóc przejść przez proces przebaczenia, zakończony emocjonalnym uzdrowieniem oraz wolnością, która z tego płynie.

Pielęgnuj w sobie gotowość, by przebaczać

Pogłębiaj zrozumienie tego, czym jest Boże przebaczenie poprzez studiowanie Słowa Bożego. Bóg jest niezwykle hojny w przebaczeniu. Ofiarował nam odkupienie i nową szansę – za darmo! (zob. List do Rzymian 5,8)

Pielęgnuj postawę przebaczenia: wyrzekaj się pragnienia zemsty, patrz na sprawcę zranienia ze współczuciem i miłością.

Naucz się reagować w odpowiedni sposób, gdy wracają stare, negatywne emocje. Czerp siłę od Boga. Odrzucaj myśli pełne oskarżeń i potępienia.

Kroki do przebaczenia

  • Po pierwsze: zdaj sobie sprawę, że przebaczenie jest ryzykowne. Nie masz pewności, czy osoba, której przebaczasz, zmieni swoją postawę.
  • Po drugie: polegaj na Bogu. Módl się: “Ojcze, opieram się na Twojej łasce i sile, by okazywać miłość temu, kto mnie zranił i wyświadczać mu dobro.”
  • Po trzecie: anuluj emocjonalny dług. Wyznaj Bogu, że zrzekasz się prawa do odpłaty względem osoby, która cię zraniła. Wyrzeknij się urazy i goryczy.
  • Po czwarte: przemyśl, czy powinieneś powiedzieć danej osobie o tym, co wyznałeś przed Bogiem.
  • Po piąte: w razie potrzeby powiedz tej osobie, że jej przebaczyłeś. Jeżeli jej zachowanie się zmieni, możesz wznowić tę relację. “Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!” (List do Rzymian 12,21) 

Dodatkowe wskazówki

Jeżeli chciałbyś udzielić przebaczenia komuś, z kim nie masz już kontaktu, powiedz o tym bezpośrednio Bogu. Wypowiedz słowa przebaczenia w modlitwie i przyjmij wolność, która jest tego naturalną konsekwencją. Pamiętaj, że Bóg patrzy na motywacje twojego serca.

Jeżeli to ty wyrządziłeś krzywdę komuś, z kim nie masz już styczności, poproś zaufanego przyjaciela, aby modlił się z tobą. Wyznaj grzech i przyjmij Boże przebaczenie.

Jeśli ktoś, kogo przeprosiłeś, odmawia ci przebaczenia, zadaj sobie pytanie, czy ta odmowa może świadczyć o braku autentycznej skruchy z twojej strony. Zbadaj swoje serce według standardów opisanych w 2 Liście do Koryntian 7,8-11. Jeżeli szczerze żałujesz swojego czynu i prosiłeś o wybaczenie, pamiętaj, że Boże przebaczenie jest wystarczające. Bądź świadomy tego, że przebaczenie jest procesem. Być może osoba, którą kiedyś zraniłeś, potrzebuje więcej czasu, by zmienić swoje nastawienie.

Chciałbym zostawić cię ze słowami prostej modlitwy, która może pomóc rozpocząć podróż przebaczenia:

Kochany Ojcze, Dziękuję za najcudowniejszy dar w postaci Twojego Syna Jezusa Chrystusa, który przyszedł, byśmy mogli zostać odkupieni i doświadczyć mocy przebaczenia.

Daj mi odwagę, abym mógł prosić o wybaczenie tych, których zawiodłem. Dodaj mi siły, bym mógł wybaczać tym, którzy mnie zranili. Pomóż mi pojednać się z tymi, którzy żywią do mnie urazę.

Wylej obficie miłość i pokój na wszystkie relacje w moim życiu. Pozwól mi zapomnieć o wszystkim, co powstrzymuje mnie od życia w wolności, którą dla mnie zaplanowałeś. Amen.

Copyright © 2002 Insight for Living. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opublikowany w temacie: Przebaczenie i oznaczony kategorią: , , .

Insight for Living pragnie przekazywać przesłanie Pisma Świętego jak najlepiej i jak najwierniej. Pragniemy to robić rzetelnie, w sposób przejrzysty i praktyczny, aby pomóc w lepszym zrozumieniu planu, jaki Bóg ma dla człowieka. Ludziom wierzącym pragniemy wskazywać na ich rolę w świecie pełnym potrzeb, niebezpieczeństw, wrogości i rozpaczy.