Podstawowe narzędzia do studiowania Biblii

Jeśli chcesz zagłębić się w słowo Boże, koniecznie zastanów się nad stanem swego serca. (…) Zatem podstawowy stan serca obejmuje: (1) czystość motywacji, (2) gotowość podążania za Panem, (3) pasję w dążeniu do prawdy i (4) inwestowanie czasu w studiowanie Jego Słowa. (…) Jeśli spełniamy warunki związane ze stanem serca, musimy sobie zorganizować pomocne narzędzia.[1]

Im poważniej będziesz podchodzić do osobistego studium biblijnego, tym bardziej uświadomisz sobie, jak istotną rolę odgrywają dobre narzędzia do studiowania Biblii. Mamy dziś dostępnych wiele książek, spośród których część podano poniżej. Powinieneś wyrobić sobie nawyk, aby raz na miesiąc nabyć przynajmniej jedną z pomocnych pozycji do swojej biblioteczki.

1.   Biblie

Potrzebujesz Biblii w tłumaczeniu, które potrafisz zrozumieć.[2]

Najlepiej, gdyby tekst w twojej Biblii miał podział na paragrafy. Przyda ci się też kilka współczesnych tłumaczeń, wersji i parafrazy, najlepiej w twardej oprawie. Istnieje wiele doskonałych wersji tłumaczeń Biblii, które podzieliliśmy na dwie kategorie.

Tłumaczenia zalecane do codziennej lektury Biblii

EŚP Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, tzw. Biblia Paulistów, wydana z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła. Posiada piękny, zwięzły, pełen elegancji, współczesny język.
EiB(SNP)
Przekład Literacki
Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza, wydany z przez Ewangeliczny Instytut Biblijny w 2016 roku w Poznaniu.

 

Tłumaczenia rekomendowane do wnikliwego studiowania

EiB (SNPD)

Przekład Dosłowny

Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza, wydany z przez Ewangeliczny Instytut Biblijny w 2020 roku w Poznaniu.
EŚP Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, tzw. Biblia Paulistów. Rekomendowana również w do dokładnego studium, ze względu na solidne i wierne tekstom oryginalnym tłumaczenie.

2.   Konkordancje

Pamiętaj, że będzie ci potrzebna konkordancja dopasowana do tłumaczenia Biblii, której używasz. Tylko wtedy odpowiednie słowa będą ze sobą skorelowane.[3]

Koniecznie trzeba nabyć konkordancję. Jest to alfabetyczny spis wszystkich słów występujących w Biblii i wszystkich wersetów, w których się pojawiają. Aktualnie większość dobrych programów komputerowych do studium biblijnego pozwala na przeszukiwanie tekstu w celu znalezienia konkretnych słów, włącznie ze słowami w językach oryginalnych. Więcej informacji znajdziesz w punkcie 7.

Poniżej lista kilku rekomendowanych przez nas konkordancji:

 • Konkordancja Starego i Nowego Testamentu: J. Flis, wyd. Fundacja Misyjna Świeckich, Warszawa,
 • Konkordancja do Pisma Świętego Nowego Testamentu: K. Romaniuk;
 • W aplikacjach biblijnych (patrz pkt. 8), wyszukiwarka służy jako konkordancja

3.   Słowniki i encyklopedie

W każdym domu powinien znajdować się słownik. Pozwolę sobie dodać, że potrzebujesz również słownika biblijnego.[4]

Polecamy poniższe:

 • Wielki Słownik Grecko-Polski Nowego Testamentu: R. Popowski, wyd. „Vocatio”,
 • Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu (dwutomowy): W. Baumgartner, wyd. „Vocatio”,
 • Encyklopedia Biblijna: P. Achtemeier, wyd. „Vocatio” i „Adam”,
 • Słownik tła Biblii: J. Packer i M. Tenney, wyd. „Vocatio”,
 • Słownik Symboliki Biblijnej: L. Ryken, J. Wilhoit, T. Longman III, wyd. „Vocatio”,
 • Słownik Antropologiczny Nowego Testamentu: B. Wilda, wyd. „Vocatio”,
 • Słownik Hermeneutyki Biblijnej: R. Coggins, J. Houlden, wyd. „Vocatio”;

4.   Pomocne materiały z zakresu geografii i kultury

Dobry atlas jest konieczny do zrozumienia kontekstu. Jeśli jeszcze nie byłeś w Izraelu, koniecznie się tam wybierz.

Pismo Święte, które ma posłużyć do wnikliwego studiowania, powinno zazwyczaj zawierać od dziesięciu do piętnastu map. Pomocne jest posiadanie aktualnej mapy Izraela. Dzięki niej można znaleźć i zobaczyć miejsca, o których w danych momencie czytamy.[5]

Polecamy poniższe:

 • Wielki Atlas Biblijny: J. Pritchard, wyd. „Vocatio”.
 • Satelitarny Atlas Ziemi Świętej: Rohr Productions LTD, Levant Fundation Poland
 • Atlas Biblijnej Jerozolimy: D. Bahat, wyd. „Vocatio”.

5.   Książki na temat doktryn biblijnych

Teologia nigdy nie powinna być celem sama w sobie. Zgłębienie biblijnych doktryn nie powinno prowadzić zaledwie do nabywania mądrości i gromadzenia wiedzy na temat prawdy. Nadrzędnym celem zgłębiania biblijnych doktryn jest przemiana naszego życia i doprowadzenie nas do uwielbienia wszechmocnego Boga.[6]

Dyskusje teologiczne bywają nudne lub zbyt teoretyczne. Prawdy, o których się rozmawia, mogą być ważne, jednak w takich dysputach stają się przeraźliwie sterylne i abstrakcyjne. Tymczasem prawdy teologiczne, podobnie jak rośliny, muszą być zakorzenione w brudnej glebie. Prawda biblijna najlepiej ma się w glebie prawdziwego życia, gdzie ożywa, rozkwita i przynosi owoc.[7]

Polecamy poniższą pozycję:

 • Podstawy teologii: Ch. C. Ryrie, wyd. „BEE International”.
 • Doktryna biblijna – Systematyczne podsumowanie Prawdy biblijnej: John MacArthur, Richard Mayhue, Wydawnictwo „Fundacja Amor Veritatis”.

6.   Komentarze biblijne

Zaopatrz się w komentarze dopiero po tym, jak będziesz w posiadaniu Biblii w tłumaczeniu, które potrafisz zrozumieć. Najlepiej korzystać z komentarzy różnego rodzaju i sięgać do niego po przeprowadzeniu własnego studium, nie przed. Czytaj je z rozwagą. Nie bój się kwestionować treści lub z czymś się nie zgodzić.

Polecamy poniższe:

 • Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu: C. Keener, wyd. „Vocatio”,
 • Katolicki Komentarz Biblijny, R. Brown, J. Fitzmyer, wyd. „Vocatio”,
 • Międzynarodowy Komentarz do Pisma Świętego: W. Farmer, edytor, Verbinum, Wydawnictwo Księży Werbistów,
 • Ewangeliarz Współczesny: H. Knapik, wyd. „Droga Biblos”,
 • Seria: Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament, wyd. „Święty Paweł”,
 • Seria komentarzy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
 • William MacDonald, Komentarz biblijny do Starego Testamentu, Wydawnictwo Arka
 • William MacDonald, Komentarz biblijny do Nowego Testamentu, Wydawnictwo Arka
 • John MacArthur, Komentarz MacArthura do Nowego Testamentu, Wydawnictwo Słowo Prawdy

7.   Aplikacje i programy komputerowe do studium biblijnego

Polecamy poniższe storny

 • Logos Bible Software [wersja darmowa 25-01-2023 r.: 9.17.0.0020]
 • Accordance Bible Software
 • e-Sword (PC)
 • Theophilos

8.   Strony Internetowe

Polecamy również poniższe strony internetowe, na których dostępnych jest wiele innych przekładów Pisma Świętego:

 

[1] Ch. R. Swindoll, Odkrywanie Biblii. Wrocław 2019, s. 74-75

[2] Tamże, s. 75

[3] Tamże, s. 77

[4] Tamże, s. 76

[5] Tamże, s. 77

[6] S. J. Lawson [https://www.instagram.com/p/CjBaY7djIAq/ dostęp 28-09-2022] tłum. własne

[7] Ch. R. Swindoll, Abraham: Niezwykła podróż wiary pewnego nomady, Wrocław 2019, s. 11.

Opublikowany w temacie: Odkrywanie Biblii i oznaczony kategorią: , .

Insight for Living pragnie przekazywać przesłanie Pisma Świętego jak najlepiej i jak najwierniej. Pragniemy to robić rzetelnie, w sposób przejrzysty i praktyczny, aby pomóc w lepszym zrozumieniu planu, jaki Bóg ma dla człowieka. Ludziom wierzącym pragniemy wskazywać na ich rolę w świecie pełnym potrzeb, niebezpieczeństw, wrogości i rozpaczy.