Dlaczego możemy polegać na Biblii?

Co jest w twoim życiu największym autorytetem? Gdy sprawy mocno się komplikują i musisz stawić czoło trudnej rzeczywistości… co jest tym, na czym się opierasz?

Nie odpowiadaj na to pytanie w pośpiechu. Pomyśl o tym przez chwilę. Jeśli chodzi o wyznaczanie moralnych standardów, co jest twoim przewodnikiem? Kiedy potrzebujesz “etycznego kompasu”, by znaleźć drogę wyjścia z otaczającej cię dżungli, skąd wiesz, gdzie jest północ? Gdy mierzysz się ze wzburzonym oceanem zmieniających się emocji, jaka latarnia wskazuje ci drogę?

Nie ma na ziemi bardziej wiarygodnego autorytetu niż Słowo Boże – Biblia. To ponadczasowe, godne zaufania źródło prawdy, zawierające klucz do tajemnic ludzkiego życia. Zapewnia ono schronienie w czasie życiowych burz i zawirowań.

Musimy jednak zrozumieć, dlaczego właśnie ta książka powinna stanowić najwyższy autorytet w naszym życiu.

Słowo Boże jest prawdą

“Słowo Twoje jest prawdą” – powiedział Jezus, gdy modlił się do Ojca. (J 17,17) Jest to prawda, na której możesz polegać. Prawda, która nigdy nie straci na wartości, nigdy się nie zestarzeje. Biblia jest fundamentem, na którym możemy budować.

Biblia jest głosem samego Boga

Pismo Święte zawiera przesłanie od wszechmocnego Boga. Jest ono Jego Słowem. Apostoł Paweł podkreślił to w swoim liście do Tesaloniczan:

Dlatego nieustannie dziękujemy Bogu, bo gdy przyjęliście słowo Boże, usłyszane od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale – jak jest naprawdę – jako słowo Boga, który działa w was wierzących. (1 Tes 2,13)

Jeśli nasz Pan powróciłby dziś na ziemię, ukazał się nam i przemówił do nas, Jego przesłanie byłoby zgodne z tym, co przeczytasz w Biblii. Są tam bowiem zawarte Jego myśli, Jego przykazania, Jego pragnienia, Jego ostrzeżenia… całe Jego serce. Gdy polegasz na Bożym głosie, kroczysz po pewnym gruncie. Masz prawdę, której możesz ufać. Masz moc, która tworzy nowe życie i uwalnia łaskę, dzięki której możesz wzrastać w wierze.

Słowo Boże trwa wiecznie

Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że istnieją tylko dwie wieczne rzeczy na ziemi? Tylko dwie: Słowo Boże i ludzie. Wszystko inne ostatecznie przeminie. Wszystkie te trofea, drogocenne przedmioty, z których posiadania jesteśmy tak dumni… to wszystko przeminie.

Ale nie Boże Słowo! Apostoł Piotr przypomina nam, że “Słowo Pana trwa na wieki.” (1 P 1,25) Trawa rośnie, a potem usycha, kwiaty rozkwitają. a potem więdną… Jednak Boże przesłanie nie przemija, lecz trwa wiecznie. Wszystkie Jego obietnice zostaną wypełnione. Prawda zbawienia nie może zostać anulowana. Potężne Słowo Boga zawsze realizuje cel, dla którego zostało wypowiedziane (zob. Iz 55,10-11). Jego Słowo trwa na wieki!

Słowo Boże jest natchnione przez Ducha Świętego

Warto abyśmy poruszyli teraz niezwykle ważną kwestię. Rozważając istotę tego, czym jest Biblia, nasuwa się pewne pytanie: Jak można się tak ekscytować czymś, co zostało zapisane przez człowieka? Nie mamy problemu z Dawcą Prawdy… ale czy nie została ona w jakiś sposób zniekształcona przez umysły i pióra tych, którzy ją spisali?

Jest to idealny moment, abyś zapoznał się z trzema pojęciami teologicznymi: “objawienie” (revelation), “natchnienie” (inspiration) i “objaśnienie” (illumination). Objawienie nastąpiło, gdy Bóg przekazał ludziom prawdę. Natchnienie miało miejsce, gdy pisarze Pisma Świętego byli poprowadzeni przez Ducha Świętego w jej spisaniu. Natomiast dzisiaj rozumiemy i stosujemy Jego prawdę również dzięki Jego pomocy – dzięki temu, że objaśnia nam, co ona dla nas oznacza.

Twoje zaufanie do Biblii jest bezpośrednio związane z przekonaniem o tym, iż została ona natchniona przez Bożego Ducha. Czy możemy więc być pewni tego, że zapisane Słowo Boże jest wolne od błędów i zasługuje na nasze zaufanie? Apostoł Paweł odpowiada na to pytanie następująco:

Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. (1 Tm 3,16-17, tłum. Biblii Warszawskiej)

Jeżeli czytałeś Biblię, zauważyłeś, iż została ona spisana przez wiele osób o różnych osobowościach. Apostoł Piotr pisał w inny sposób niż Jan. Natomiast Apostoł Jan pisał w inny sposób niż Dawid. To niezwykłe, że choć biblijne teksty bardzo różnią się od siebie stylem, stanowią jednak doskonałą jedność pod względem przesłania i ukazania Bożego charakteru.

W jaki więc sposób Bóg sprawił, że mogło się tak stać? 2 List św. Piotra 1,21 daje wskazówkę:

Nie z woli bowiem ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo, ale kierowani Duchem Świętym mówili od Boga święci ludzie.

W zapisie oryginalnym słowo “kierowani” jest wyrażone za pomocą greckiego słowa fero. Opisywało ono sposób, w jaki porusza się statek na morzu. Tak jak statek porusza się za pomocą wiatru i prądów morza, tak Duch Święty poprowadził tych, którzy uczestniczyli w spisaniu biblijnych tekstów.

Słowo Boże nas umacnia

Biblia jest więc natchnionym, w pełni wiarygodnym tekstem. Jest naszym autorytetem.

Każdy z nas potrzebuje zadać sobie pytanie: czy mogę polegać na niej, gdy przechodzę przez życiowe trudności? Modlę się, aby twoja odpowiedź brzmiała: absolutnie tak! Polegając na Słowie Bożym, zyskujemy życiową stabilność. Odnajdujemy głębokie poczucia celu i znaczenia.

Żadna inna prawda nie pomoże ci wytrwać wobec płynących ze świata sprzecznych idei i wątpliwych, doraźnych recept. Boże Słowo umocni cię, przyniesie nadzieję na jutro, nada znaczenie każdemu dniowi twojego życia.

Na podstawie: The Living Insights Study Bible, red. Charles R. Swindoll, Grand Rapids, Mich.: Zondervan Publishing House, 1996, s. 1312-1315

Opublikowany w temacie: Odkrywanie Biblii i oznaczony kategorią: , , , , .

Rzetelność, praktyczność, poczucie humoru - to znak firmowy rozważań biblijnych Charlesa R. Swindolla. Od 1979 roku Chuck przewodzi organizacji Insight for Living, która zajmuje się rozpowszechnianem audycji radiowych z jego nauczaniem biblijnym. Chuck jest także honorowym kanclerzem Seminarium Teologicznego w Dallas oraz starszym pastorem wspólnoty Stonebriar Community Church we Frisco w Teksasie.