Nie mogę . . . czy nie chcę?, część I

List do Hebrajczyków 10,35-39

Dzisiejsze rozważania nie są skierowane do wszystkich. Zwykle nie ograniczam moich słów do żadnej szczególnej grupy ludzi. Ale teraz muszę. Tym razem jest to przeznaczone tylko dla chrześcijan.

Wszystko, co piszę, jest ściśle związane z życiem człowieka wierzącego w Chrystusa. Jeśli jeszcze nie jesteś w tym miejscu, możesz pominąć dzisiejszą i kolejną część, ponieważ brakuje ci podstawowego składnika – Bożej mocy.

Niechrześcijanie po prostu nie są w stanie konsekwentnie wybierać ścieżek sprawiedliwości. Boża moc, na której chrześcijanin może (i musi) się opierać, nie jest do dyspozycji niewierzącego. To znaczy – człowieka, który nie wyraził swej osobistej wiary w Jezusa Chrystusa. To jedna z rzeczy, które dotyczą tylko wierzących.

Jeśli poznałeś Boga, otrzymałeś od Niego nieograniczone zdolności. Niesamowitą siłę. Przeczytaj chociażby tych kilka znanych fragmentów Biblii:

Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. (List do Filipian 4,13)

Lecz [Pan] mi powiedział: «Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali». Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. (2 List do Koryntian 12,9)

Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, . . . aby według bogactwa swej chwały sprawił w was przez Ducha swego wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka. (List do Efezjan 3,14.16)

Przez nie zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice, abyście się przez nie stali uczestnikami Boskiej natury, gdy już wyrwaliście się z zepsucia [wywołanego] żądzą na świecie. (2 List Piotra 1,4)

I jeszcze jeden fragment:

Pokusa nie nawiedziła was większa od tej, która zwykła nawiedzać ludzi. Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść, lecz zsyłając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania abyście mogli przetrwać. (1 List do Koryntian 10,13)

Czy przeczytałeś każde słowo – czy też opuściłeś linijkę lub dwie? Jeśli tak, cofnij się i powoli wczytaj się w tych pięć fragmentów napisanych dla ciebie – chrześcijanina. To naprawdę ważne.

Która myśl najbardziej wyróżnia się na tle innych? Gdyby ktoś mi zadał to pytanie, powiedziałbym, że „szczególna siła lub niezwykła zdolność od Boga”.

W tych wersetach wymienionych jest kilka rzeczy: siła, moc, Boska natura, zdolność. Bóg w jakiś sposób umieścił we wnętrzu chrześcijanina coś szczególnego, dodatkowy wewnętrzny rezerwuar mocy, który jest czymś więcej niż dopasowanie się do rzeczy, które przynosi nam życie. W działaniu osiąga się niezwykłe rzeczy, czasem nawet cudowne.

Otrzymaliśmy niesamowitą moc Ducha Świętego!

Dlaczego więc wciąż zmagamy się i walczymy, by dokonywać mądrych wyborów i postępować sprawiedliwie? Porozmawiamy o tym w kolejnym rozważaniu.

Bóg w jakiś sposób umieścił we wnętrzu chrześcijanina coś szczególnego, dodatkowy wewnętrzny rezerwuar mocy.

Charles R. Swindoll Tweetuj

Wyjęte z: Come Before Winter and Share My Hope, Copyright © 1985, 1988, 1994 Charles R. Swindoll, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Użyto za zgodą.

Opublikowany w temacie: Relacja z Bogiem i oznaczony kategorią: , , , , , .

Rzetelność, praktyczność, poczucie humoru - to znak firmowy rozważań biblijnych Charlesa R. Swindolla. Od 1979 roku Chuck przewodzi organizacji Insight for Living, która zajmuje się rozpowszechnianem audycji radiowych z jego nauczaniem biblijnym. Chuck jest także honorowym kanclerzem Seminarium Teologicznego w Dallas oraz starszym pastorem wspólnoty Stonebriar Community Church we Frisco w Teksasie.