Zatrzymać obrotowe drzwi

2 Księga Kronik 7,13-15

Historia wielkich cywilizacji przypomina gigantyczne drzwi obrotowe. Obraca się wokół osi ludzkiego zepsucia, a jej ruch wyznacza perymetr czasu. W powtarzalnym scenariuszu każda ludzka cywilizacja ukończyła ten sam cykl, przechodząc przez podobną sekwencję zdarzeń. Pewien człowiek podsumował to następująco:

Od niewoli do wiary

Od wiary do odwagi

Od odwagi do siły

Od siły do wolności

Od wolności do obfitości

Od obfitości do wypoczynku

Od wypoczynku do egoizmu

Od egoizmu do samozadowolenia

Od samozadowolenia do apatii

Od apatii do zależności

Od zależności do słabości

Od słabości do niewoli

Imperium perskie czy rzymskie . . . Cywilizacja egipska czy aztecka . . . każda posiada własną historię. Bez względu na położenie geograficzne, sposób powstania, osiągnięcia czy poziom dobrobytu, każda z nich zatonęła głęboko w wirze zniszczenia.

Weźmy na przykład Babilon. Nie znajdziesz go na dzisiejszych mapach. Obecnie to nic więcej, jak tylko zapomniana stacyjka przy bagdadzkiej linii kolejowej. Jego piękno i znaczenie leżą teraz pogrzebane pod tonami ziemi, skał i gruzu w opuszczonej i zapomnianej krainie. Jakże nisko upadł!

Tę samą lekcję możemy również zaczerpnąć z dziejów Izraela. Wystarczy prześledzić choćby wydarzenia przedstawione w Księdze Sędziów. Zapis ten to potwierdzenie prawdy o cyklicznym rozwoju ludzkości. Raz za razem – przez ponad trzysta lat – Izraelici przechodzili przez podobny ciąg wydarzeń. Niczym pionki na szachownicy, żyli w niewoli silniejszych mocarstw, aż Bóg dawał im wyzwoliciela, który rozpalał ogień duchowej gorliwości . . . pobudzał odwagę . . . budował siłę militarną . . . i prowadził do zwycięstwa. A potem następował okres wolności . . . dobrobytu . . . odpoczynku – aż w końcu znowu popadali w ruinę i niewolę. Ruchy skrzydeł drzwi chwały i upadku raz po raz znaczyły losy starożytnego Izraela.

Było to ponad dwieście lat temu, gdy Alexander Fraser Tytler, mówiąc o upadku Republiki Ateńskiej, stwierdził:

Demokracja nie może istnieć jako stała forma rządów. Może istnieć tylko dopóty, dopóki wyborcy nie odkryją, że mogą domagać się stałych gratyfikacji ze skarbu państwa. Od tej chwili większość zawsze głosuje na kandydatów, którzy obiecują najwięcej korzyści, co powoduje, że demokracja prowadzi do krachu finansowego, po którym zawsze następuje dyktatura.

Zdumiewającym faktem jest, że średnia wieku wielkich cywilizacji świata wynosiła około dwustu lat. Zgodnie z tym szacunkiem Stany Zjednoczone Ameryki mogą żyć na pożyczonym czasie. Odwieczne drzwi obrotowe cyklu historii obracają się, a my – według moich obserwacji – jesteśmy gdzieś pomiędzy apatią a zależnością. Nie potrzeba meteorologa, aby przewidzieć deszcz, kiedy niebo jest czarne, a krople wody zaczynają spadać na ziemię. Nie potrzeba też proroka, by przewidzieć przyszłą niewolę, gdy jesteśmy teraz w większości apatyczni i uzależnieni!

Nadzieja dla naszego wielkiego narodu leży w niezależnym myśleniu i indywidualnym wysiłku. Odrodzenie dyscypliny, uczciwości, pracy, determinacji i zdrowej dumy nie jest sprawą narodową, ale osobistą. Wewnętrzna zmiana i pobożność nie są regulowane przez uchwały Kongresu – rodzą się w sercu człowieka i praktykowane są w domu, zanim przyniosą owoc dla całego kraju. Szczerze mówiąc – chodzi o jedną osobę. O ciebie.

Drzwi obrotowe muszą być popychane przez tych, którzy znajdują się w środku. Kiedy przestaniemy pchać, przestaną się obracać . . . ale nie wcześniej.

Odwieczne drzwi obrotowe cyklu historii obracają się, a my - według moich obserwacji - jesteśmy gdzieś pomiędzy apatią a niewolą.

Charles R. Swindoll Tweetuj

Wyjęte z: Come Before Winter and Share My Hope, Copyright © 1985, 1988, 1994 Charles R. Swindoll, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Użyto za zgodą.

Opublikowany w temacie: Charakter i oznaczony kategorią: .

Rzetelność, praktyczność, poczucie humoru - to znak firmowy rozważań biblijnych Charlesa R. Swindolla. Od 1979 roku Chuck przewodzi organizacji Insight for Living, która zajmuje się rozpowszechnianem audycji radiowych z jego nauczaniem biblijnym. Chuck jest także honorowym kanclerzem Seminarium Teologicznego w Dallas oraz starszym pastorem wspólnoty Stonebriar Community Church we Frisco w Teksasie.