Gdy mężczyźni się wycofują

Jasiu, gdzie jesteś? Nie mogę cię znaleźć… No dalej, wychodź już… Zabawa skończona!

Kto z nas nie pamięta dziecięcej gry w chowanego? To, co sprawiało radość w podstawówce, nie śmieszy jednak w realiach relacji małżeńskich i rodzinnych. Dlaczego w naszym społeczeństwie mężowie/ojcowie nie stają często na wysokości zadania i nie wypełniają z zaangażowaniem swojej roli głowy rodziny? Dlaczego uciekają do swoich “jaskiń”, ster spraw rodzinnych oddając w ręce przeciążonych kobiet?

No właśnie, co mamy robić my, kobiety, gdy nasi mężczyźni się wycofują?

I w tej dziedzinie życia Bóg nie pozostawił nas samym sobie. W Piśmie Świętym znajdujemy wskazówki na temat ról, jakie mają pełnić poszczególni członkowie rodziny (mężowie, żony, dzieci), tak by całość funkcjonowała harmonijnie. Biblia podpowiada też, jak wspierać swoją drugą połówkę w wypełnianiu jej roli.

Poniżej 4 rady dla żon, które zmagają się z biernością swoich mężów:

Postanów, że będziesz o tym rozmawiać z Bogiem, a nie z innymi.

Jako żony często zmagamy się z pokusą, by głośno i dobitnie wyrażać nasze racje. Rozczarowane zachowaniem naszych mężów pragniemy, by inni wokół wiedzieli, jak bardzo cierpimy. Wiemy, jakich dobrać słów, by nasz życiowy partner odczuł, jak mocno frustruje nas jego sposób bycia.

Nieporozumienia i zranienia są nieuniknioną częścią tak bliskiej relacji. Łatwo jest pozwolić, by – jeśli zaniedbamy higieny łaski i przebaczenia – w naszym sercu stopniowo nawarstwiało się zgorzknienie. Biblia jednak podpowiada nam, że ostre słowa i agresywna reakcja obronna nie są dobrą metodą na raniące zachowanie drugiej osoby.

Czy nie lepiej wziąć przykład z Nehemiasza? Ten starotestamentowy bohater na bolesne okoliczności zareagował modlitwą. Swoje emocje “wylał” przed Bogiem. Ból i smutek przedkładał Stwórcy. O tym, co przeżywał, zwierzył się drugiej osobie (w tym przypadku swojemu pracodawcy, królowi Persji) dopiero po 4 miesiącach (Księga Nehemiasza 1, 1-4).

To nasze trwanie w Bogu, nie nasze słowa czy działania, są tym, czego najbardziej potrzebują nasi mężowie w procesie stawania się lepszymi liderami swoich rodzin.

Uwolnij go od ciężaru wygórowanych oczekiwań.

Każdy mężczyzna ma w sobie głęboko zakodowane pragnienie, by wychodzić naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom swojej żony. Co jednak nie znaczy, że wie, jak to robić. Nikt nie staje się Złotoustym Rozmówcą, Czułym Przytulaczem, Genialnym Ojcem, Duchowym Gigantem i Pasjonatem Relacji Rodzinnych w jedną noc. Waszemu małżeństwu z pewnością nie zaszkodzi świeży powiew łaski – kiedy uwolnisz swojego męża od ciężaru przesadnych oczekiwań.

Oczekuj działania Ducha Świętego.

Czy nie bierzesz czasem na siebie roli, którą w waszej relacji powinien pełnić Duch Święty? On jest tym najlepszym Doradcą, który delikatnie pokazuje nam nasze niedostatki i “prowadzi do prawdy” (Ewangelia Jana 16,8-15). Bóg stworzył małżeństwo jako partnerską więź mężczyzny i kobiety, w której obie strony potrzebują siebie nawzajem. Czy pamiętasz o tym, że [Boża] miłość wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma (1 List do Koryntian 13,7)? Czy wierzysz, że Duch Święty może uzdolnić ciebie i twojego męża do takiej cierpliwej i zaangażowanej miłości?

Wypatruj zachęcających momentów.

Co dobrego dostrzegasz w zachowaniu swojego męża? Troskę o ciebie i waszą rodzinę? Opiekuńczość i sumienność? Cierpliwość? Niech to, co szlachetne w jego charakterze, nie zostanie przez ciebie niezauważone. Chwal swojego męża. Mów mu, co w nim cenisz. Słowa wyrażające szacunek są jak miód na jego (i Boże!) serce.

Małżeństwo. Niezwykła więź, której twórcą jest sam Bóg. Dwie osoby, mężczyzna i kobieta, doświadczający bliskości i intymności niedostępnych w żadnej innej relacji międzyludzkiej. Więź, która odzwierciedla relację Chrystusa i Kościoła (List do Efezjan 5,32).

Czy nasze małżeństwa mogą w większym stopniu być wyrazem tej wspaniałej rzeczywistości? Tak, ale nie stanie się to dzięki uporczywym wysiłkom, by wszystko “ponaprawiać”, dopasowując do naszych oczekiwań.

Jeśli chcemy pomóc naszym mężom, korzystajmy w pierwszym rzędzie z Bożego narzędzia wpływu – modlitwy.

Za: Kelly Arabie, “When He’s Not Leading”, w: Insights (Luty 2007): s. 2. Copyright © 2007 Insight for Living. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Opublikowany w temacie: Małżeństwo i oznaczony kategorią: , , , , .

Insight for Living pragnie przekazywać przesłanie Pisma Świętego jak najlepiej i jak najwierniej. Pragniemy to robić rzetelnie, w sposób przejrzysty i praktyczny, aby pomóc w lepszym zrozumieniu planu, jaki Bóg ma dla człowieka. Ludziom wierzącym pragniemy wskazywać na ich rolę w świecie pełnym potrzeb, niebezpieczeństw, wrogości i rozpaczy.