Mierzenie się z bólem fizycznym

Czy doświadczasz teraz jakiegoś fizycznego bólu?

Zapewne ktoś, kto to czyta, odpowie: tak. Być może jesteś to ty… A może jest nią osoba, którą dobrze znasz i kochasz.

Ból rzadko kiedy ma jakiś głębszy sens. Doświadczając go, wyczekujemy ulgi. Od zarania dziejów, osoby odczuwające dotkliwy ból kierowały swoją uwagę na obietnice zawarte w Słowie Bożym, a szczególnie na słowa odnoszące się do wieczności.

Bez względu na to, czy doświadczasz bólu osobiście czy wspierasz osobę, która się z nim mierzy, pochyl się teraz nad słowami pełnymi pocieszenia i nadziei:

Niech Pan cię wysłucha w dniu utrapienia, niech ciebie chroni imię Boga Jakuba.

Niech ześle tobie pomoc z świątyni i niech cię wspiera z Syjonu.

(Psalm 20,2-3)

Wznoszę swe oczy ku górom: Skądże nadejdzie mi pomoc?

Pomoc mi przyjdzie od Pana, co stworzył niebo i ziemię.

(Psalm 121,1-2)

Bóg jest tym, który:

“…uwalnia nas od wszelkiej trwogi.”

“…jest blisko skruszonych w sercu i podnosi złamanych na duchu.” (Psalm 34,5.19)

“…leczy złamanych na duchu i przewiązuje ich rany.” (Psalm 147,3)

“…odpuszcza wszystkie twoje winy, leczy wszystkie twe niemoce.” (Psalm 103,3)

“…dodaje mocy zmęczonemu i pomnaża siły omdlałego.” (Księga Izajsza 40,29)

Bóg posłał na ten świat Swego Syna, który:

“…wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby.” (Ewangelia Mateusza 8,17)

“…obarczony naszym cierpieniem, dźwigał nasze boleści…był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy…spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie.” (Księga Izajsza 53,4-5)

Copyright © 2018 Colleen Swindoll Thompson, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opublikowany w temacie: Przeciwności i oznaczony kategorią: , , .

Colleen Swindoll jest dyrektorem Special Needs Ministries (Pomoc Osobom Chorym i Niepełnosprawnym) w Insight for Living. Korzystając z własnych rodzicielskich doświadczeń (wychowuje niepełnosprawnego syna, Jonatana), Colleen pragnie swoimi artykułami nieść wsparcie i pociechę tym, którzy sami mierzą się z chorobą, niepełnosprawnością i cierpieniem.