Ciało: dobre czy złe?

Greckie słowo sarx (ciało), ma wiele znaczeń. W języku biblijnym czasem przybiera znaczenie pozytywne bądź neutralne, a czasem jednoznacznie negatywne.

W sensie pozytywnym może oznaczać: ciało fizyczne (por. Dzieje Apostolskie 2,31), ludzkość (Ewangelia Jana 1,14) albo żywą istotę (1 List Piotra 1,24). Fizyczne ciało – stworzone przez Boga – ma oczywiście znaczenie jak najbardziej pozytywne.

Apostoł Paweł jednak dość często posługuje się tym słowem w negatywnym znaczeniu, gdy w sensie “technicznym” opisuje grzeszne skłonności ułomnej ludzkiej natury. Słowo to przybiera negatywne znaczenie wtedy, gdy oznacza brak możliwości – w oparciu o ludzkie siły (List do Rzymian 7,18) – wykazania się posłuszeństwem Bogu. Słownik Teologiczny Kittla podaje taką definicję: “Sarx jest tym wszystkim, co przybiera ludzką i świecką naturę. Jeśli człowiek ufa tak właśnie pojmowanemu sarx, skazuje się na jego potęgę, która zawsze stoi w opozycji do Ducha.”

Uleganie ciału (sarx) nie jest przypadkiem losu, lecz obwinia człowieka. Jest życiem zorientowanym na “ciało”, jest służbą “ciału” i “koncentrowaniem na nim swoich myśli”.1

  1. Gerhard Kittel, Gerhard Friedrich and Geoffrey W. Bromiley, eds., Theological Dictionary of the New Testament, abridged ed. (Grand Rapids: Eerdmans, 1992), s. 1005.

Za: Michael J. Svigel, “Flesh: Good or Bad, Let’s Talk about Our Walk”, cz. 2, w: Supernatural Living in a Secular World. Copyright © 2009 Charles R. Swindoll, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Opublikowany w temacie: Odkrywanie Biblii i oznaczony kategorią: , , , .

Michael J. Svigel jest absolwentem Dallas Theological Seminary (DTS) z tytułem magistra teologii (specjalizacja: teologia Nowego Testamentu) oraz doktora nauk teologicznych. Obecnie pracuje w macierzystej uczelni jako wykładowca, prowadząc zajęcia z teologii i historii kościoła. Zanim objął stanowiska nauczyciela akademickiego, pracował w zespole redakcyjnym Insight for Living. Mike i jego żona, Stephanie, mają trójkę dzieci.