Rachab: kobieta wiary

Rachab posiadała reputację, której nie chciałaby żadna kobieta. Była prostytutką. Jednak była ona również osobą, której odwaga i wiara w Boga przewyższały to, co o niej mówiono. To właśnie z tego powodu jej życie zostało wplecione w rodowód Mesjasza.

Według relacji biblijnej, Rachab posiadała dom wbudowany w zewnętrzne mury miasta Jerycho. Kiedy dwaj żydowscy szpiedzy przybyli do miasta, ukryła ich pod swoim dachem. Był to akt niebywałej odwagi. Mieszkańcy Jerycha byli przerażeni, gdyż słyszeli o cudach, które Bóg uczynił dla ludu Izraela po ich ucieczce z Egiptu. Gdy władze miasta dowiedziały się o niechcianych przybyszach, kobieta ta ryzykowała własne życie, by ukryć ich tożsamość i ochronić przed pewną śmiercią.

Rachab uwierzyła bowiem w Boga, którego wyznawali szpiedzy: “Pan, Bóg wasz, jest Bogiem wysoko na niebie i nisko na ziemi.” (Joz 2,11) Mając świadomość tego, że Izraelici wkrótce zdobędą miasto, poprosiła szpiegów, by zachowali ją i jej rodzinę przy życiu. Szpiedzy przystali na jej prośbę, pod warunkiem, jeśli zachowa wszystko w sekrecie, zgromadzi całą rodzinę w swoim domu oraz wywiesi szkarłatną wstęgę z okna w momencie ataku. Miało to posłużyć za znak dla armii izraelskiej, by oszczędzili jej dom.

Później, gdy Jozue z całą armią zaatakowali miasto, przetrwała tylko Rachab i jej najbliżsi.

To właśnie ta odwaga sprawiła, iż Rachab, kobieta o złej reputacji, została wpisana na listę ludzi wiary, znajdującej się w Liście do Hebrajczyków. Jest ona wraz z Sarą, żoną Abrahama, jedyną kobietą wśród wymienionych postaci. (Hbr 11,31)

Apostoł Jakub użył przykładu Rachab, by zobrazować, jak żywa wiara przekształca nasz charakter. (Jk 2,25)

Ostatecznie, nie została zapamiętana wyłącznie jako nierządnica z Jerycha, lecz jako żona Salmona, matka Booza, jednego z przodków Jezusa Chrystusa. (Mt 1,5-16)

Jeśli posiadasz przeszłość, z której nie jesteś dumny, nie rozpaczaj ani się nie poddawaj. Boża łaska jest wystarczająca, by przemienić złą reputację w coś pełnowartościowego. Wszystko, czego potrzebujesz, to wiara w Jezusa Chrystusa, który może przemienić życie człowieka i “współdziałać we wszystkim dla naszego dobra”. (Rz 8,28)

Gdy ktoś wypomina ci twoją przeszłość, zareaguj z godnością i powiedz:

“Nie jestem tym, kim kiedyś byłem. Jestem nowym stworzeniem, gdyż Ten, który umarł za mnie, dał mi nową tożsamość – syna (córki) jedynego Boga.”

Na podstawie: Derrick G. Jeter, “Rahab: Demonstrating Courageous Faith”, w: The Wise and the Wild: 30 Devotions on Women of the Bible (Plano, Tex.: IFL Publishing House, 2010). Copyright © 2010 Insight for Living. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Opublikowany w temacie: Bohaterowie Biblii i oznaczony kategorią: , , , , , , .

Derrick G. Jeter ukończył teologię w Dallas Theological Seminary. Od wielu lat pracuje w zespole redakcyjnym Insight for Living Ministries. Jest autorem lub współautorem ponad dwudziestu pięciu książek. Artykuły Derricka pojawiały się w wielu popularnych chrześcijańskich serwisach, jest on także stałym współpracownikiem magazynu The Christian Post. Pod adresem www.DerrickJeter.com można znaleźć jego osobistego bloga.