Jak zbliżyć się do Boga? Część 1 z 4

List do Rzymian 3,10-12; Ewangelia Jana 14,6

Świat zarzucony jest wieloma teoriami na temat Boga, religii czy zbawienia. Najróżniejsze poglądy na temat Jezusa konkurują ze sobą, pragnąc przyciągnąć naszą uwagę. Różne “drogi” prowadzące do różnych “bogów” reklamują się na bezustannie zmieniającym się “targowisku idei”. W całej tej gamie sprzeczności warto zwrócić uwagę na to, co powiedział Jezus Chrystus w swoim odważnym stwierdzeniu:

Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie może przyjść do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie (J 14,6)

Czy w tym religijnym zamieszaniu możemy być pewni, że wybraliśmy właściwą drogę? Odpowiedź na to pytanie pochodzi z bestsellera wszech czasów, przetłumaczonego na największą ilość języków, który cieszy się największą liczbą czytelników w całej historii ludzkości – z Biblii, czyli Pisma Świętego. Biblia wskazuje drogę prawdy i zbawienia, dając wyraźne i jasne wskazówki. Oto, co mówi…

1. Nasza duchowa kondycja: całkowite “zepsucie”

Pierwsza z biblijnych wskazówek dotyka nas bardzo osobiście. Jedno spojrzenie w “lustro” Pisma Świętego pozwala dokonać bolesnego odkrycia:

Nie ma sprawiedliwego, nawet jednego;
nie ma człowieka mądrego,
nie ma takiego, który by szukał Boga.
Wszyscy zeszli z drogi prostej, wszyscy stali się nieużyteczni.
Nie ma nawet jednego, który by czynił dobro
.
(Rz 3,10-12)

Wszyscy jesteśmy do cna grzeszni – niedoskonali, egoistyczni, zepsuci. Nie znaczy to oczywiście, że popełniamy każdą znaną ludzkości zbrodnię. Nie jesteśmy aż tacy źli, jak moglibyśmy być, ale jesteśmy tak źli, jak tylko potrafimy. Grzech nadaje ton naszym myślom, motywacjom, słowom i postępowaniu.

Wciąż nie potrafisz w to uwierzyć? Rozglądnij się wokół siebie. Wszystko w tym upadłym świecie nosi znamiona naszej grzesznej natury. Wbrew naszym usilnym dążeniom do stworzenia raju na ziemi, statystyki przestępstw rosną, liczba rozwodów sięga szczytów, rodziny się rozsypują.

W naszym społeczeństwie i w nas samych coś “poszło nie tak” i na dodatek “to coś” jest śmiertelnie niebezpieczne. Wbrew nachalnej reklamie pop-kultury, głoszącej: NAJPIERW JA!, życie nie prowadzi do pełnej realizacji własnej indywidualności i do nieograniczonej wolności, ale do śmierci. Apostoł Paweł w swoim Liście do Rzymian ujął to tak: Zapłatą za grzech jest śmierć (Rz 6,23) – emocjonalna i fizyczna śmierć w wyniku destrukcyjnej siły grzechu oraz śmierć duchowa, czyli sprawiedliwy sąd Boży nad naszym grzechem.

Następnym razem podzielę się z tobą kolejnymi wskazówkami:

2. Natura Boga: nieskończona świętość

3. Nasza potrzeba: wybawienie

4. Boże rozwiązanie: Wybawiciel

Czy w tym religijnym zamieszaniu możemy być pewni, że wybraliśmy właściwą drogę? Odpowiedź na to pytanie pochodzi z bestsellera wszech czasów: z Biblii

Insight for Living

Na podstawie Studium Biblijnego “Abraham” z Serii #15 ABRAHAM - KONSPEKTY. Charles R. Swindoll i Insight for Living Ministries. Prawa autorskie © 2009, 2020 by Charles R. Swindoll, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone na całym świecie.

Opublikowany w temacie: Jak poznać Boga, Relacja z Bogiem i oznaczony kategorią: , , , .

Insight for Living pragnie przekazywać przesłanie Pisma Świętego jak najlepiej i jak najwierniej. Pragniemy to robić rzetelnie, w sposób przejrzysty i praktyczny, aby pomóc w lepszym zrozumieniu planu, jaki Bóg ma dla człowieka. Ludziom wierzącym pragniemy wskazywać na ich rolę w świecie pełnym potrzeb, niebezpieczeństw, wrogości i rozpaczy.