Jak zbliżyć się do Boga? Część 2 z 4

1 List Jana 1,5

Poprzednim razem dowiedzieliśmy się, jaki jest pierwszy krok w zbliżeniu się do Boga. Poznaliśmy naszą duchową kondycję: całkowite “zepsucie”. Czas na kolejną wskazówkę:

2. Natura Boga: nieskończona świętość

Każdy z nas wewnętrznie wie, że rzeczywistość wokół nas nie jest w pełni “sprawiedliwa”. Instynktownie czujemy, że niektóre ludzkie czyny są “dobre”, a inne “złe”, nasze sumienie podpowiada nam, co jest “w porządku”, a co nie. Wiemy też, że sami nie spełniamy standardów nawet tego naszego, bądź co bądź subiektywnego, poczucia sprawiedliwości. Wszystko to jednak wskazuje na istnienie absolutnego dobra, dobra, które jest “poza nami”. Nasze intuicyjne poczucie sprawiedliwości wskazuje na istnienie doskonałej, absolutnej sprawiedliwości. Jej normą i źródłem jest sam Bóg.

Boży wzorzec świętości stoi w ostrej sprzeczności z naszą grzeszną “kondycją”. Pismo Święte uczy, że Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności (1 J 1,5). On jest święty, doskonały – co stwarza dla nas problem. Jeśli On jest tak czysty, to jak my, w swojej grzeszności, możemy się do Niego zbliżyć?

Może należałoby podjąć wysiłki, aby się stać lepszym? Podjąć próby przechylenia szali na korzyść dobrych uczynków, poszukać rozwiązania na drodze samodoskonalenia? Z historii wiemy, że ludzie podejmowali takie wysiłki, przestrzegając 10 Przykazań czy zachowując własne normy etyczne. Niestety, nikogo to nie zbliżyło do pełnego zaspokojenia wymagań Bożego prawa. W Liście do Rzymian 3,20 czytamy:

Nikt w oczach Jego nie będzie usprawiedliwiony wskutek uczynków Prawa. Dzięki Prawu bowiem [jedynie] poznaje się grzech.

Następnym razem podzielę się z tobą kolejnymi wskazówkami:

3. Nasza potrzeba: wybawienie

4. Boże rozwiązanie: Wybawiciel

Boży wzorzec świętości stoi w ostrej sprzeczności z naszą grzeszną “kondycją”.

Insight for Living

Na podstawie Studium Biblijnego “Abraham” z Serii #15 ABRAHAM - KONSPEKTY. Charles R. Swindoll i Insight for Living Ministries. Prawa autorskie © 2009, 2020 by Charles R. Swindoll, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone na całym świecie.

Opublikowany w temacie: Jak poznać Boga, Relacja z Bogiem i oznaczony kategorią: , , , , .

Insight for Living pragnie przekazywać przesłanie Pisma Świętego jak najlepiej i jak najwierniej. Pragniemy to robić rzetelnie, w sposób przejrzysty i praktyczny, aby pomóc w lepszym zrozumieniu planu, jaki Bóg ma dla człowieka. Ludziom wierzącym pragniemy wskazywać na ich rolę w świecie pełnym potrzeb, niebezpieczeństw, wrogości i rozpaczy.