On nadchodzi… Czy jesteś gotów?

Pewnej ponurej nocy, dwa tysiące lat temu, w przestronnym pomieszczeniu na piętrze jednego z jerozolimskich domów Jezus Chrystus przeżywał wraz ze swoimi bliskimi przyjaciółmi szczególną uroczystość. Mistrz z Nazaretu i jego najwierniejsi współpracownicy spożywali wspólnie kolację paschalną (kulminacyjny punkt najważniejszego wydarzenia żydowskiego roku religijnego, święta Paschy). My, z perspektywy czasu, to ich spotkanie nazywamy “Ostatnią Wieczerzą”.

To właśnie podczas tego uroczystego posiłku Jezus zdradza swoim uczniom, że za kilka godzin umrze. Uczniowie są zdruzgotani. Nie mogą uwierzyć własnym uszom: Opuszczam ten świat… Idę do Nieba… Wracam do domu Ojca…

Tak, Niebo na prawdę istnieje! Nie jest to wytwór ludzkiej wyobraźni. Niebo to rzeczywistość. To realne miejsce – dom, który Jezus przygotowuje dla swoich uczniów. Mamy na to Jego słowo. Obiecał nam to! W Ewangelii Jana 14,3 Jezus mówi: Przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie. Jest to pierwsze tak oczywiste zapewnienie o “zabraniu” do Nieba, którą uczniowie słyszą z ust swego Mistrza.

Nie tego się spodziewali! Towarzyszyli przecież swojemu Nauczycielowi, aby zobaczyć, jak ustanawia w Jerozolimie swoje rządy. Jezus – Król królów, Pan panów, długo wyczekiwany Mesjasz, sprawiedliwy władca Izraela i Pan całego świata! A to wszystko za ich życia, z nimi jako zaufanymi doradcami u boku nowego króla! I to najlepsze – druzgocąca, upokarzająca i, przede wszystkim, ostateczna klęska Rzymu, znienawidzonego ciemiężcy Izraela.

Jezus powstrzymuje jednak te zapędy. Zdecydowanie ucina ich polityczne marzenia. Rozprawy z Rzymem na razie nie będzie. Na ostateczny triumf trzeba będzie poczekać. Póki co, królowanie Mesjasza będzie się realizować w sferze duchowej. Znakiem charakterystycznym Jego rządów będzie… miłość i pokora.

Niedługo po tej rozmowie Jezus ginie męczeńską śmiercią na krzyżu. Zostaje pochowany w wykutym w skale grobie. Trzy dni później jednak wstaje z martwych, odnosząc zwycięstwo nad najgroźniejszym wrogiem ludzkości – grzechem i śmiercią.

Jak upewnić się, że jesteśmy gotowi na powrót Króla?

  • Po pierwsze: nie skupiajmy się na tym, co materialne, przemijające, ale patrzmy na wszystko oczami wiary, zawsze pamiętając, że nasze życie to zaledwie przygotowanie do wieczności.
  • Po drugie: nie pozwalajmy, by kontrolowały nami nasze doczesne zmartwienia i obawy, ale ustawicznie “odpoczywajmy” w Bożym pokoju – w świadomości, że On ma w swym ręku naszą przyszłość.
  • Po trzecie: ufajmy Bogu, że w swoim czasie spełni to, co obiecał – zabierze nas do swojego domu.

Pewnego dnia Jezus przyjdzie, by zabrać wszystkich swoich uczniów do Nieba. Jeśli jesteś (duchowo) gotów, by się z Nim spotkać, myśl ta powinna być dla ciebie pociechą. Jeśli jednak nie jesteś na to przygotowany, sama wzmianka o “powrocie Chrystusa” sprawia być może, że czujesz się niepewnie. Tajemnica życia wiecznego, sekret gotowości na spotkanie z wiecznością tkwi w tym, by osobiście poznać Tego, który pokonał śmierć.

Jego powrót jest bliski… Czy jesteś gotów?

Za: Growing Deep in the Christian Life: Essential Truths for Becoming Strong in the Faith Workbook (Plano, Tex.: Insight for Living, 2005), s. 162 i 169. Copyright © 2005 Insight for Living. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Opublikowany w temacie: Jak poznać Boga, Relacja z Bogiem i oznaczony kategorią: .

Rzetelność, praktyczność, poczucie humoru - to znak firmowy rozważań biblijnych Charlesa R. Swindolla. Od 1979 roku Chuck przewodzi organizacji Insight for Living, która zajmuje się rozpowszechnianem audycji radiowych z jego nauczaniem biblijnym. Chuck jest także honorowym kanclerzem Seminarium Teologicznego w Dallas oraz starszym pastorem wspólnoty Stonebriar Community Church we Frisco w Teksasie.