Pokój, który przewyższa umysł

Pokój.

Wystarczy wypowiedzieć to słowo, by niemal poczuć, jak nasze ciało się rozluźnia. Kiedy trwasz w pokoju, odczuwasz wewnętrzne przeświadczenie, że twoje życie biegnie odpowiednim torem, bez względu na okoliczności, których doświadczasz. Twój umysł odpoczywa. Twoje serce nie poddaje się lękom. Patrzysz na to, co dzieje się wokół, bez poczucia zamieszania czy zagubienia.

Niestety, zbyt często pokój w naszym życiu przebiera postać nieuchwytnego motyla. Za wszelką cenę próbujemy go złapać, ale on wciąż wydaje się być poza naszym zasięgiem.

Prawdą jest to, że wewnętrzny pokój przychodzi tylko wtedy, gdy decydujemy się polegać na Słowie Bożym. Bóg chce dać nam swój pokój. My potrzebujemy uczyć się, jak w nim trwać, pomimo najbardziej stresujących sytuacji.

Tego “płochliwego motyla” można dostrzec na wielu stronach Biblii. Przyczaił się między innymi pośród proroctw z Księgi Izajasza:

Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój,

Pokój mówię; bo tobie zaufał.

Ufajcie po wsze czasy Panu,

Gdyż Pan jest skałą wieczną.

(Księga Izajasza 26,3-4, tłum. Biblii Warszawskiej)

Przyjrzyjmy się lepiej tej obietnicy.

Słowo “stały” oznacza coś, co “zachowuje swoje położenie pomimo działających sił.” I to jest właśnie nasze zadanie – na przekór zmiennym wiatrom życiowych okoliczności, cały czas patrzeć na Boga.

Co On wtedy robi dla nas? “Zachowuje” nam pokój. Bóg wspiera nas i obdarza swoim pokojem, gdy Mu całkowicie ufamy. Ten, który jest skałą wieczną, ma moc podtrzymać nas pomimo naszych słabości. Możemy Mu zaufać do końca i być pewni tego, że nie zawiedziemy się. Przez cokolwiek teraz w swoim życiu przechodzisz, On jest w stanie obdarzyć cię wewnętrzną siłą i pokojem.

Jak w takim razie “zaufać” Bogu? W oryginale hebrajskim pojawia się tu słowo, które oznacza “wręczyć coś komuś, przekazać”. Zaufanie to decyzja, by oddać trapiące nas lęki i obawy wszechmogącemu Bogu. Dopiero wtedy możemy doświadczyć pokoju, zwanego po hebrajsku szalom, czyli pokoju doskonałego, będącego synonimem pełni, bezpieczeństwa i odpoczynku. Nie pochodzi on w żaden sposób od człowieka, lecz jest darem Boga.

Choćbyśmy desperacko poszukiwali pokoju, gdy czynimy to w niewłaściwych miejscach, zawsze pozostaniemy z pustką w sercu. Nie przeskoczymy samych siebie. Apostoł Paweł powiedział jednak, że pokój, który pochodzi od Boga, “przewyższa wszelki umysł” (zob. List do Filipian 4,7) Nie polega on na tym, że swoim rozumem perfekcyjnie zbadamy wszystkie fakty i zanalizujemy wszystkie alternatywne scenariusze. Sekretem pokoju szalom jest zaufanie Bogu.

W jakiej dziedzinie życia potrzebujesz teraz pokoju Bożego?

Być może stoisz w obliczu bardzo stresującej sytuacji? Oprzyj się na Nim. Może czujesz, że ulegasz strachowi i nie wiesz, co dalej robić? Zaufaj Mu. Bez względu na to, czy martwisz się o pracę, o bliską ci osobę, o swoją przyszłość… oddaj tę sprawę Bogu. On obiecuje ci pokój szalom, jeżeli przestaniesz próbować radzić sobie ze wszystkim wyłącznie w oparciu o własne siły. Powierz Mu swoje zmagania. Zaufaj Mu.

Z całego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsądku,

Myśl o Nim na każdej drodze, a On twe ścieżki wyrówna.

(Księga Przysłów 3,5-6, tłum. Biblii Tysiąclecia)

Pomyśl teraz o jednej rzeczy, które cię niepokoi i wprowadza zamieszanie do twojego życia. Powierz ją Bogu. Pozwól, by motyl, którego już tak długo próbujesz złapać, sam zasiadł na twoim ramieniu.

Na podstawie: “Peace That Exceeds Understanding”, w: Insights (Kwiecień 2001): s. 1-2. Copyright © 2001 Insight for Living. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opublikowany w temacie: Relacja z Bogiem i oznaczony kategorią: , , .

Insight for Living pragnie przekazywać przesłanie Pisma Świętego jak najlepiej i jak najwierniej. Pragniemy to robić rzetelnie, w sposób przejrzysty i praktyczny, aby pomóc w lepszym zrozumieniu planu, jaki Bóg ma dla człowieka. Ludziom wierzącym pragniemy wskazywać na ich rolę w świecie pełnym potrzeb, niebezpieczeństw, wrogości i rozpaczy.