Dopasowanie czy metamorfoza?

List do Rzymian 12,1 mówi o ciele – fizycznym wymiarze naszego istnienia. List do Rzymian 12,2 mówi o umyśle – o metafizycznym (inaczej: duchowym) aspekcie ludzkiej osoby. Współczesnych Pawłowi Żydów zajmowała przede wszystkim etyka, poprawność postępowania w kontekście społecznym (“Czy żyję według norm i tradycji, które są powszechnie akceptowane w mojej społeczności?”). Jezus jednak stanowczo twierdził, że taka “społeczna poprawność” to za mało.

Wzywał swoich naśladowców, by wpierw oczyścili swoje serca, a dopiero potem ręce (Ewangelia Mateusza 15,17-20; Ewangelia Marka 7,14-15). Według Jezusa, zarówno grzech, jak i sprawiedliwość mają swoje źródło w ludzkim sercu/umyśle. Tam właśnie dokonujemy wyboru: albo “bierzemy wzór z tego świata“, albo “przemieniamy się przez odnawianie umysłu“.

Greckie słowo przetłumaczone jako “brać wzór” (Biblia Tysiąclecia), “upodabniać się” (Biblia Warszawska) to syschematizo; jego dosłowne znaczenie to “być kształtowanym według danego wzorca”. W języku greckim czasownik ten składa się z dwóch członów: przyrostka syn (“z”) i rdzenia schema, od którego pochodzi polskie słowo “schemat”.

Wyraz przetłumaczony jako “przemieniać się”, greckie metamorphoo, oznacza dosłownie “przeistoczyć się w coś nowego”. Opisuje ono na przykład przemianę (“metamorfozę”) okrytej kokonem poczwarki w pięknego motyla.

Nasz świat został stworzony w doskonały sposób, ale uległ skażeniu w wyniku grzechu człowieka. Wypatrujemy dnia, w którym Chrystus powróci na ziemię i przekształci ją tak, by odzwierciedlała znów pierwotny zamysł Stwórcy i Jego doskonały charakter. Zanim to jednak nastąpi, każdy z nas, tu i teraz, może doświadczyć tej duchowej metamorfozy – odrzucając sposób myślenia i styl życia, w którym Bóg nie jest w centrum, a przyjmując postawę przesiąkniętą zaufaniem wobec Stwórcy i miłością do bliźniego.

Za: Charles R. Swindoll, Swindoll’s New Testament Insights: Insights on Romans (Grand Rapids: Zondervan, 2010), s. 247-248. Copyright © Charles R. Swindoll, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Opublikowany w temacie: Charakter, Odkrywanie Biblii i oznaczony kategorią: , , .

Rzetelność, praktyczność, poczucie humoru - to znak firmowy rozważań biblijnych Charlesa R. Swindolla. Od 1979 roku Chuck przewodzi organizacji Insight for Living, która zajmuje się rozpowszechnianem audycji radiowych z jego nauczaniem biblijnym. Chuck jest także honorowym kanclerzem Seminarium Teologicznego w Dallas oraz starszym pastorem wspólnoty Stonebriar Community Church we Frisco w Teksasie.