Jak zbliżyć się do Boga? Część 3 z 4

2 List do Koryntian 5,21

Poprzednim razem poznaliśmy drugi istotny krok zbliżenia się do Boga. Dowiedzieliśmy się o Bożej nieskończenie świętej naturze. Czas na kolejną wskazówkę:

3. Nasza potrzeba: wybawienie

Próbując nawiązać kontakt ze świętym Stwórcą, my – grzesznicy z natury i wyboru – żałośnie zawodzimy. Nie potrafimy o własnych siłach wydobyć się ze swojej beznadziejnej sytuacji. Nie możemy prowadzić wystarczająco dobrego życia, aby zadośćuczynić swojemu grzechowi, ponieważ Boże standardy są poza zasięgiem naszych możliwości – są doskonałe. Zadośćuczynienie za “szkody” dokonane przez nasz grzech przekracza nasze możliwości – chyba że za cenę śmierci!

Kto może nas z tego wyciągnąć?

Gdyby ktoś mógł prowadzić doskonałe życie, nie łamiąc Bożego prawa i gdyby mógł zapłacić karę za nasz grzech, otworzyłaby się możliwość wyrwania nas z tego błędnego koła grzechu. Ale czy ktoś taki się znajdzie? Na szczęście – tak!

Przedstawiam Tego, który zajął twoje miejsce – Jezusa Chrystusa. To On poniósł karę śmierci w twoje miejsce, za ciebie!

On [Bóg] to dla nas grzechem uczynił Tego [Jezusa Chrystusa], który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą. (2 Kor 5,21)

Następnym razem podzielę się z tobą ostatnią wskazówką:

4. Boże rozwiązanie: Wybawiciel

Nie możemy prowadzić wystarczająco dobrego życia, aby zadośćuczynić swojemu grzechowi

Insight for Living

Na podstawie Studium Biblijnego “Abraham” z Serii #15 ABRAHAM - KONSPEKTY. Charles R. Swindoll i Insight for Living Ministries. Prawa autorskie © 2009, 2020 by Charles R. Swindoll, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone na całym świecie.

Opublikowany w temacie: Jak poznać Boga, Relacja z Bogiem i oznaczony kategorią: , , .

Insight for Living pragnie przekazywać przesłanie Pisma Świętego jak najlepiej i jak najwierniej. Pragniemy to robić rzetelnie, w sposób przejrzysty i praktyczny, aby pomóc w lepszym zrozumieniu planu, jaki Bóg ma dla człowieka. Ludziom wierzącym pragniemy wskazywać na ich rolę w świecie pełnym potrzeb, niebezpieczeństw, wrogości i rozpaczy.